Vremea este mohorâtã într-un orãºel din Irlanda. Plouã ºi toate strãzile sunt goale. Vremurile nu sunt nici ele mai bune ºi lumea trãieºte de pe-o zi pe alta. În aºa o zi se face cã apare un turist german în orãºel, opreºte la un hotel, îi spune proprietarului cã ar dori sã înnopteze aici dar vrea sã vadã mai întâi camerele, iar drept gaj depune o bancnotã de 100 Euro. Proprietarul îi predã câteva din cheile camerelor. 1. Cum a urcat neamtul scãrile, hotelierul ia bancnota, fuge la mãcelar ºi-ºi plãteºte datoria. 2. Mãcelarul ia cei 100 Euro, fuge de-a lungul strãzii ºi-l plãteºte pe þãran. 3. Tãranul ia cei 100 ºi-ºi achitã datoria la depozitul asociaþiei þãrãneºti din orãºel. 4. Angajatul ia banii, aleargã la cârciumã si isi achitã consumaþiile servite pe credit. 5. Cârciumarul ia cei 100 Euro ºi-l dã prostituatei de la bar pentru cã ºi ea a avut zile grele, dupã ce a oferit plãceri pe credit. 6. Femeia fuge la hotel ºi isi plãteºte datoria la camera cu 100 Euro. 7. Hotelierul aºeazã bancnota pe tejgheaua de la recepþie, moment în care apare germanul, cere gajul înapoi ºi pleacã pentru cã nu i-a plãcut nici o camerã din cele la care a avut chei ºi pãrãseºte orãºelul. ASADAR: – Nimeni nu a produs nimic. – Nimeni nu a câºtigat nimic. – Toþi participanþii au scãpat de datorii ºi privesc din nou cu optimism spre viitor Tocmai aþi aflat cum funcþioneazã pachetul salvator al U.E.]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer