Duminicã are loc scrutinul electoral pentru alegerea deputaþilor ºi senatorilor ce vor forma pentru urmãtorii 4 ani Parlamentul României, adicã ãia care teoretic au puterea sã formeze noul Guvern care sã conducã þara, ºi sã voteze legi ca sã meargã treaba mai bine.

Am simþit nevoia sã spun toate astea ca sã înþeleagã toatã lumea ce se voteazã duminicã pentru cã ignoranþa e mare în rândul românilor. Însã sunt sigur cã dacã ai gãsit acest articol ºi ai avut curiozitatea sã îl citeºti pânã aici, ºtii ce e acela Parlament, unde locuieºte el ºi cu ce se ocupã.

Însã nu la fel de simplu este sã alegi pe cine sã pui ºtampila. Sunt unii care vor spune: alege pe cine vrei tu, cã iese tot cine trebuie. Alþii spun: nu te du la vot cã le faci jocul, legitimând Sistemul cu votul tãu. Apoi sunt cei care reduc votul la anti: voteazã orice numai sã nu iasã PSD-ul. ªi în fine, mai sunt ºi naivi care sunt partizanii (interesaþi personal sau doar idealiºti) ai unui partid sau al altuia.

Ideea este urmãtoarea: dacã la mine în circumscripþie aº fi vãzut un candidat în poziþie eligibilã, pe listele vre-unui partid sau ca independent, care sã merite votul meu, un om în care sã am încredere cã este onest, cu bun simþ ºi bine intenþionat, aº fi votat acel partid, indiferent care ar fi el, chiar ºi PSD, cãci ideea de bazã e cã partidele sunt formate din oameni, iar cei care propun cei mai credibili candidaþi, aceia câºtigã – sau aºa ar trebui.

Problema este cã la toate partidele gãseºti pe liste miere cu cãcat amestecate. Penalii, ºmecherii ºi securiºtii sunt puºi în capul listei, pe locurile eligibile, în vreme ce fraierii, idealiºtii ºi oamenii de bun simþ sunt la coadã, pe locurile neeligibile, de umpluturã. Evident, partidele respective se laudã ºi îºi fac campanie cu imaginea fraierilor oneºti, uitând sã spunã cã ãia sunt puºi pe locul coiºpe pe liste, ºi cã tot ºmecherul penal va ieºi deputat sau senator pe votul prostimii care a cãscat gura la poza cu onestu.

Aºa cã o iau pe rând cu fiecare partid, arãtând motivele pentru care NU voi vota acel partid. Voi, faceþi ce vreþi cã de-aia e democraþie.

PSD: cel mai mare, plin de penali. Vor sã schimbe legea ca sã poatã ajunge Dragnea Prim Ministru dupã alegeri. Au votat pe repede înainte legi populiste pentru a-ºi asigura în continuare votul electoratului captiv: pensionarii, bugetarii, mamele ºi asistaþii social. Au furat cot la cot cu toate celelalte partide care au mai fost la guvernare, ducând România la starea în care este acum, însã se mirã ca proºtii, ipocrit, cã de ce nu avem autostrãzi, spitale, medici, infrastructurã. Meritã multã muie ºi un milion de ani de puºcãrie.

PNL: în afarã de faptul cã îl susþin pe Cioloº (care nici mãcar nu e membru PNL), nu au nici un merit. ªi se folosesc la maxim de treaba asta. Au fost cu PSD-ul la guvernare, au furat de-au spart iar acum fac pe moralii. Au propus ºi votat legi de cãcat precum cea privind incriminarea legionarilor. Sunt la fel de falºi precum madam Gorghiu când mimeazã orgasmul când îl slãveºte pe Cioloº. Aº vota PNL numai în ipoteza fantasticã în care Daniel Fenechiu ar candida la mine în sector.

ALDE – un partid redus la un singur om, Tãriceanu, acest copil bãtrân adoptat de PSD ca sã îºi asigure majoritatea în viitorul Parlament. ALDE nu înseamnã nimic, decât un alt nume pentru PSD 2. Nu are doctrinã, nu are lideri, nu are idei. Doar o denumire furatã de la un grup parlamentar european, o siglã albãstrie cu noriºori ºi cam atât. Desigur va lua peste 5% pentru cã peste tot în teritoriu PSD-ul îi face campanie, ce dreaq cã altfel bate la ochi. PSD-ul nu poate sã câºtige alegerile fãrã o alianþã cu un aºa-zis democrat european, cã se supãrã coana ieuropã cã ne-am întors cu curu la ea.

PMP – partidul lui Traian Bãsescu ºi al Elenei Udrea. Cu asta am spus tot. Oameni care timp de 8 ani au avut þara pe mânã ºi au fãcut-o praf, în schimb ei acumulând averi imense. ªi dosare penale. Aºtept cu interes momentul când DNA-ul sau altã instituþie va deschide sezonul la vânãtoarea de Bãsescu. Momentan e prohibiþie, semn cã cineva mai are nevoie de el iar specia de mãcãnitoare ºaºie va mai rãmâne pentru o vreme specie protejatã de rigorile legii.

PRU – ca ºi ALDE, e doar o creaþie a laboratorului de idei PSD-ist condus de Hrebenciuc. Bogdan Diaconu ar trebui sã fie un fel de Vadim mai mic, care sã preia segmentul de voturi lãsat descoperit de dispariþia tribunului ºi a PRM-ului. Treaba a devenit clarã când Bogdãnel a anunþat cã el îl susþine ca Prim Ministru pe Victor Ponta, mincinosul care s-a jurat cã pânã în 2017 o sã avem autostradã pe Comarnic. Politic vorbind, Bogdan Diaconu ºi partidul sãu de buzunar nu e decât o fâsâialã, în loc sã fie o bãºinã spectaculoasã cu iz naþionalist detonatã în nasul alegãtorilor de alegeri. A fost un doar o petardã detonatã prea devreme, cãci susþinãtorii deja l-au pãrãsit dezamãgiþi când l-au vãzut cu ce specimene s-a înconjurat la vârful partidului: doar pesediºti ºi securiºti.

APR – adicã Alianþa Pentru România. Cum, nu aþi auzit de el ? Era ºi normal.  Spre deosebire de PRU, a fost þinut la dospit suficient cât sã detoneze la fix ca mesaj, sã nu mai aibã timp sã-i cadã machiajul. E partidul condus de Marian Munteanu, liderul studenþilor din 1989. Domnul Marian Munteanu are o singurã hibã. Îi lipsesc cam 25 de ani din biografia recentã. Se sfieºte sã spunã public cum ºi cu cine a fãcut afaceri de a devenit un “prosper om de afaceri”, cunoscut fiind faptul cã în Românica nu prosperã baban decât bãieþii cu conexiuni în servicii. A mai avut câteva încercãri politice ratate, ghidate din umbrã de fostul director al SRI, Virgil Mãgureanu, cu care se pare cã a ºi fãcut bãnuþii ãia mulþi, ca “om de afaceri”. Dovada cã ºi de data asta dl. Munteanu are binecuvântarea ºi susþinerea serviciilor, o regãsim în lista de candidaþi: pe locurile eligibile, numai candidaþi “cu ochi albaºtri”, cum e de exemplu dl. Mircea Coºea candidatul APR la Senat pe Bucureºti, cunocut ca apropiat al lui Virgil Mãgureanu.

USR – partidul lui Nicuºor Dan ºi Clothilde Armand. Bãieþii ãia care salvau Bucureºtiul, salvau pãdurile, acum vor sã salveze România. La alegerile locale, dl. Nicuºor a obþinut un loc de consilier în Consiliul Primãriei Municipiului Bucureºti. Acum, o sã-l piardã, pentru cã va fi exmatriculat din cauzã de absenþe. Pentru cã din 10 ºedinte de consiliu, dânsul a chiulit la 7 dintre ele. Desigur, nu-i bai, pentru cã de la început el a vãzut Primãria Bucureºtilor ca pe o trambulinã politicã, nu ca pe un scop în sine, cãci dânsul viseazã la un loc de parlamentar, iar mai târziu, cine ºtie, poate chiar un loc în guvernarea Cioloº 2. Problema e de principiu: dacã n-a avut mãcar bunul simþ sã poarticipe la o ºedinþã de 2 ore, sãptãmânal, la primãrie, înseamnã cã nu l-a interesat niciodat în realitate salvarea Bucureºtiului. Adicã toatã imaginea pe care ºi-a consturit-o e doar o imensã minciunã, finanþatã din banii dlui. Soroº. Cãci da, de acolo vin banii, prin tot felul de ONG-uri susþinãtoare. Problema e cã nici Clotide nu e mai breazã. Tanti asta a “ciugulit” prin firma Egis România de la CNADR imensa sumã de 213 milioane de lei (cam 50 de milioane de euro !) pentru 13 luni în care cicã a “verificat” lucrãrile (inexistente) fãcute de Bechtel. Pentru a vã reâmprospãta memoria, vã reamintesc cã în noiembrie 2003, prin ordonanþã de urgenþã a Guvernului, CNADNR era împuternicitã sã înceapã negocierile cu firma americanã Bechtel pentru construcþia Autostrazii Transilvania. Contractul a fost încredinþat direct, fãrã procedurã de licitaþie. Preþul estimat a fost de 5,4 milioane de euro pe kilometru. Pe 30 mai 2013, statul român a reziliat înþelegerea, plãtind penalitãþi de 37,2 milioane de euro. A mai preluat ºi datorii de 50 de milioane de euro. În aproape 10 ani, Bechtel a construit 52 de kilometri de autostradã pentru care a încasat 1,1 miliarde de euro. Deci cine îmi va spune cã bãieþii ãstia de la USR vin sã ne scape de corupþi ºi sã contruiascã România cu oameni “corecþi”, sã se gândeascã cât de corect au fost câºtigaþi ãia 50 de milioane de euro de madam Clotilde, ºi cum de nu s-a sesizat DNA-ul pe povestea asta, cã mie îmi sunã a spãlare de bani în toatã regula.

Desigur, o sã vã întrebaþi: pãi, dacã toþi sunt ticãloºi, noi pe cine sã votãm ? Cã trebuie sã votãm pe cineva, cã altfel iar iese PSD-ul. ªi eu iar vã spun: ªI CE DACà IESE PSD-UL ? Sã iasã !!! Nu voi mai vota niciodatã “rãul cel mai mic”. Cãcaþii ãia de la butoane trebuie sã înþeleagã cã dacã nu lasã liber la partide noi sã intre pe buletinele de vot, cu oameni noi, oneºti, nu îi voteazã nici dracu. Vreau sã vãd ºi eu un partid naþionalist adevãrat, nu doar momâi pãpuºãrite de alþii. Atunci o sã votez. Pânã atunci însã, mã voi duce cu pix la mine ºi voi scrie mare, MUIE, pe toate cãsuþele, ºi le voi ºtampila pe toate, pentru anulareavotului. ªi aºa ar trebui sã facã orice om care simte cã nu are cu cine vota, cã nu gãseºte pe lista din faþa lui omul în care sã creadã. La modul acesta, voturile nule se contabilizeazã ca neâncredere în actualul sistem aºa-zis democratic, nicidecum ca dezinteres faþã de vot.

Pãrerea mea. Voi, faceþi cum vã taie capul, cã doar se ºtie cã românul are personalitate ºi “nu îi spune lui nimeni ce trebuie sã facã”.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer