Comisia numãrul 2 din cadrul CSM (de Eficientizare a activitãþii CSM ºi a instituþiilor coordonate, parteneriatul cu instituþiile interne ºi societatea civilã) a discutat, în aprilie, o notã a Direcþiei legislaþie, documentare ºi contencios (DLDC) privind posibilitatea sau imposibilitatea judecãtorilor ºi procurorilor de a face parte dintr-o organizaþie masonicã. În urma dezbaterilor, comisia ºi-a însuºit cu majoritate de voturi punctul de vedere al DLDC, în sensul cã judecãtorii ºi procurorii pot face parte dintr-o organizaþie masonicã. “S-a exprimat ºi o opiniei minoritarã, în sensul cã judecãtorii ºi procurorii nu pot face parte din nicio organizaþie masonicã”, se aratã în minuta comisie din 16 aprilie.
Membrii comisiei au analizat acest aspect ca urmare a unei solicitãri fãcute de un jurnalist, iar rãspunsul a fost comunicat solicitantului, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanþii CSM. În anul 2006, tot la solicitarea presei, Inspecþia Judiciarã a CSM a arãtat, de asemenea, cã magistraþii pot fi masoni. “Având în vedere obiectul, scopul ºi activitãþile asociaþiei francmasonice, constituitã în România ca persoanã juridicã de drept privat, neguvernamentalã, apoliticã ºi fãrã scop patrimonial ºi dispoziþiile articolului 11, alineatul 3, din Legea nr. 303/2004, conform cãrora judecãtorii ºi procurorii pot fi membri ai societãþilor ºtiinþifice sau academice, precum ºi ai oricãror persoane de drept privat, fãrã scop patrimonial, considerãm cã apartenenþa unui judeãtor sau procuror la francmasonerie nu încalcã criteriile de menþinere în magistraturã”, se arãta în nota Inspecþiei Judiciare din 2006. sursa> mediafax
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer