„Revoluția sexualã și terorismul cultural” împreunã cu referințele de acolo, și mai ales despre conferința care trebuia sã aibã loc la București în organizarea asociației LGBT „Accept”, în cele din urmã anulatã, a unui alt susținãtor al pedofiliei, olandezul Gert Hekma. Veți putea identifica similitudini, dincolo de posibilitatea coincidenței, cu cele de mai jos. Aceste campanii de sexualizare și pervertire a copiilor au loc concertat și sunt finanțate din aceleași surse! Mâine vom publica un raport-memoriu adresat Ministerului Educației cu privire insistențele pentru ore obligatorii de acest fel în școlile românești, plecând de la un model pe care îl apreciem ca nefast: cel mai recent program de „educație sexualã”, „Sexul vs. barza”. dope_130315_pedophilia-292x300(contre-info.com) În ianuarie 2013, guvernul de centru-stânga din Croaþia, aflat în exerciþiu din 23 decembrie 2011, a introdus în programa ºcolarã un modul obligatoriu despre sexualitate, ascunzând populaþiei faptul cã acest manual a fost redactat de pedofili. Judith Reisman, acum în vârstã de 78 de ani, om de ºtiinþã, fostã consilierã la FBI, la Capitoliu ºi în mai multe departamente ale administraþiei americane, a conferenþiat în Croaþia pe 29 ianuarie, la invitaþia mai multor parlamentari de dreapta. Ea a dezvãluit legãturile dintre iniþiativa introducerii manualului ºi foarte bogata Fundație Sorosºi a afirmat cã „educaþia sexualã ºi drepturile homosexualilor ascund un program de distrugere a familiei ºi de apãrare a pedofiliei”. Judith Reisman a lucrat ani de zile la o anchetã despre Institutul Kinsey, fondat în 1947, ºi a demonstrat efectele nefaste ale teoriilor lui Alfred Kinsey (1894-1956), autorul a douã studii importante despre sexualitatea bãrbatului ºi a femeii. Kinsey a fost ºi redactor la prestigioasa publicaþie medicalã britanicã The Lancet. La conferinþã dr. Reisman a vorbit de un „caz” din lucrarea lui Kinsey, al unei fetiþe de 10 ani, care a fost abuzatã sexual de un violator recidivist în vârstã de 30 de ani, cititor pasionat al revistei Playboy. Alfred Kinsey s-a justificat spunând cã fetiþa ºi-a dat în mod clar consimþãmântul pentru actele sexuale întrucât copiii sunt fiinþe sexuale ºi cã, din acest punct de vedere, ei tânjesc sã aibã relaþii sexuale încã de când se nasc. Reisman a afirmat cã, dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, aceste teorii scârboase au favorizat rãspândirea exponenþialã a pornografiei ºi a pedofiliei. Dupã conferinþã, Judith Reisman a devenit þinta unui val de insulte. Ea a fost linºatã de mass media croate de stânga, care apãrã interesele masonice ale guvernului. A fost acuzatã de negaþionism, deºi este de origine evreiascã și o parte din familia ei a pierit în lagãrele de concentrare. În cel mai modern cinematograf din Zagreb, din cauza unei „probleme tehnice”, documentarul jurnalistului britanic Timothy Tate, colaborator al lui Reisman, care-l demistifica pe Kinsey, nu a putut fi difuzat. Timothy Tate a fost împiedicat sã-ºi difuzeze punctul de vedere critic la adresa programului de educaþie sexualã iniþiat de pedofili, în faþa a 800 de spectatori. Acelaºi scenariu s-a repetat când a vrut sã þinã un expozeu improvizat în sala de cinema. […] La sfârºitul unei conferinþe þinute la Facultatea de ªtiinþe Politice din capitala croatã, dr. Reisman a fost atacatã verbal de decan, Nenad Zako¹ek. Organizaþiile politice de stânga, favorabile guvernului, au încercat sã împiedice conferinþa pe care dr. Reisman a reuºit sã o þinã pânã la urmã în Parlamentul de la Zagreb. Ea a uimit asistenþa când a spus cã Alfred Kinsey a fost „un pedofil care a schimbat lumea” ºi „un psihopat sexual care a reuºit sã ne contamineze familia, cultura ºi legile”. Dr. Reisman a demonstrat influenþa pe care acest criminal a exercitat-o asupra programelor de educaþie sexualã impuse acum ºi în Croaþia, þarã în care anual circa 2000 de adolescente rãmân însãrcinate, iar 400 dintre ele aleg sã facã un avort (AFP). În plus, dezbaterea anunþatã la Facultatea de Filosofie, dintre dr. Reisman ºi prof. Aleksandar ©tulhofer, un discipol al lui Kinsey ºi iniþiatorul programului de educaþie sexualã pentru copiii croaþi, a fost anulatã sub pretextul dezordinii publice: un grup de homosexuali a pãtruns în salã. Prof. ©tulhofer nu a dorit ca dr. Reisman sã se exprime. ªi avea motive. La Parlamentul din Zagreb, dr. Reisman dezvãluise faptul cã profesorul colaborase la scrierea unei lucrãri împreunã cu olandezul, pedofil declarat, Theo Sandford, profesor la Columbia University ºi la Departamentul de studii gay ºi lesbiene de la Universitatea din Utrecht. Sandford a fost fondator ºi redactor la revista lunarã olandezã de limbã englezã a pedofililor Paidika (Journal of Paedophilia), apãrutã între 1987 ºi 1995. El este autorul studiului Boys on their contacts with men: a study of sexually expressed friendships (Contactul dintre bãieþi ºi bãrbaþi: studiu despre prietenia care se exprimã sexual). Acest pervers nu se limiteazã, în compunerea sa pseudo-ºtiinþificã, la o anchetã asupra pedofiliei, ci face aprecieri pozitive despre aceastã decadenþã sexualã ºi criminalã. Un alt colaborator al lui ©tulhofer, sexologul „german” Gunther Schmidt, a prefaþat cartea lui Sandford, Male Intergenerational Intimacy (Intimitatea intergeneraþionalã dintre bãrbaþi), în care a spus: „Faptul ca toate actele de pedofilie sã fie mai dificil de pedepsit prin lege ar fi o acþiune demnã de societatea civilã”. Într-o conferinþã de presã, Timothy Tate a citat o frazã din revista Paidika, având are acelaºi grad de sadism: „Punctul de plecare al revistei Paidika este conºtiinþa fiinþei noastre pedofile. Pentru noi, pedofilia este un act sexual consimþit între douã persoane care aparþin unor generaþii diferite”. Într-un interviu acordat în anul 1978 revistei pornografice americane Hustler, sexologul „german” Erwin J. Haeberle, sponsor al revistei Paidika, a subliniat cã „este perfect normal sã ai raporturi sexuale cu copii, care ar trebui sã aibã acces liber la revistele [pornografice] pentru adulþi ºi sã fie liberi sã-ºi aleagã proprii parteneri sexuali, inclusiv dintre adulþi”. Acest pedofil a fost membru, între 1977 ºi 1988, al Institute for Advanced Studies of Human Sexuality din San Francisco, care a redactat majoritatea manualelor de educaþie sexualã pentru copii din lumea întreagã. Timothy Tate a arãtat o serie de fotografii din revista Paidika, reprezentând copii oferiþi pedofililor. În 2001, ©tulhofer ºi mai mulþi prieteni pedofili de la revista Paidika au participat la un congres internaþional de sexologie care s-a þinut la Dubrovnik (Croaþia) ºi a fost sponsorizat de miliardarul evreu Soros, prin Fundaþia sa. Judith Reisman a subliniat de mai multe ori cã programul de educaþie sexualã impus Croaþiei este o tentativã de pervertire a copiilor, pentru a livra „carne proaspãtã” unor obsedaþi sexual ºi a dezincrimina homosexualitatea. Ea a adãugat cã scopul programului este de a face ca tânãra generaþie sã devinã dependentã de sex ºi de pornografieComentând în acest sens iniþiativa Ministerului Educaþiei din Croaþia, Anna Maria Grünfelder, „teolog feminist”, a afirmat: „sexualitatea reprezintã o putere enormã; cine o controleazã, controleazã societatea.” Vizita dr. Reisman în Croaþia a produs un seism care a obligat guvernul, aflat în solda marei finanþe apatride, sã caute o ieºire diplomaticã din aceastã situaþie. Conform surselor Curiei Romane (guvernul de la Vatican, n. tr.) [citate de site-ul italian de informare Dietro il sipario], ambasadorul croat pe lângã Sfântul Scaun, Filip Vuèak, s-ar fi întâlnit cu Monseniorul Dominique Mamberti, secretar pentru relaþia cu Statele, în scopul de a îmblânzi poziþia Bisericii în problema educaþiei sexuale. Episcopul, hirotonit preot în dieceza din Ajaccio în 1981, nu a dat rãspuns favorabil cererii. Într-o þarã democraticã, prezentarea de probe irefutabile ale legãturilor strânse dintre iniþiatorii unui program aºa de ruºinos ºi cercurile de pedofili susþinute de marele capital, în afara consecinþelor de ordin penal, ar fi dus la demisia imediatã a nemernicului de ©tulhofer ºi a tuturor funcþionarilor criminali din Ministerul de Instrucþie care au colaborat la acest program, printre care ºi minstrul educaþiei în persoanã, ®eliko Iovanoviæ. […] Dupã plecarea dr. Reisman, media regimului social-democrat croat ºi-au reluat acþiunea de dezinformare. ©tulhofer […] a venit personal la televiziune pentru a vorbi de problemele de sexualitate, mai ales infantilã, în timp ce în ºcolile primare copiilor de zece ani le sunt date teme cu conþinut sexual explicit. Cazul Croaþiei, care nu a fost deloc mediatizat, ridicã cortina asupra a ceea ce se preconizeazã în þara noastrã [Franța, n.trad.], de la „cãsãtoria pentru toþi” pânã la protejarea copilului, ultima victimã neputincioasã a culturii morþii, sacrificatã pe altarul lui Baal. (articol de Laurent Glauzy, în exclusivitate pentru Contre-info, tradus de Alina Ioana Dida)  sursa: culturavietii.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer