Foto: http://www.inpolitics.ro/cristian-parvulescu-protestele-din-capitala-se-inscriu-intr-o-miscare-de-nemultumire-globala-art65794.aspx#    Iata ce putem citi in articolul Cristian Pârvulescu: Icoanele în ºcoli, o discriminare în spaþiul public: Prezenþa icoanelor în ºcolile din România reprezintã o discriminare în spaþiul public în care se manifestã educaþia, a afirmat vineri preºedintele Asociaþiei Pro Democraþia (APD), Cristian Pârvulescu. “Problema icoanelor în ºcolile din România ca ºi a crucifixelor în Italia este o problemã foarte controversatã. Este un semn de înstãpânire a unei anumite filosofii asupra celorlalþi. Este vorba de o discriminare în spaþiul public în care se manifestã educaþia. În condiþiile în care spaþiul public este neutru, iar clasa este un spaþiu public care este neutru orice semn îi neagã neutralitatea”, a spus Cristian Pârvulescu. În interiorul spaþiului neutru pot exista diversitãþi de opinie, de filosofie, de orientare, care pot fi acceptate, dar spaþiul trebuie sã rãmânã neutru, a susþinut acesta. Pârvulescu este de pãrere cã spre deosebire de “crucifixul italian care þine de tradiþie”, “icoana româneascã instaureazã o formã de inegalitate”. “Crucifixul italian þine de tradiþie. Icoana româneascã þine de tradiþie? Mã îndoiesc. În clasele româneºti interbelice nu existau icoane. Se fãcea religie, exista o dezbatere. România interbelicã era profund religioasã, dar icoanele nu erau prezente în ºcoalã, ci doar în bisericã. Introducerea icoanelor în ºcoalã (…) a apãrut dupã 1990. Nu existã niciun fel de element anterior, (icoana n.r.) nu are statutul crucifixului ºi de aceea cred cã este o formã de inegalitate care se instaureazã”, a mai spus Pârvulescu, citat de Agerpres. Preºedintele APD susþine cã “pãstrarea icoanelor în clasã nu înseamnã o creºtere a comportamentului real religios în România”. “Eu cred cã românii doar în mod formal se considerã religioºi, practica lor cotidianã aratã contrariul”, a precizat Cristian Pârvulescu. Comentariu saccsiv: Nu-i de mirare. Cristian Pârvulescu a fost in Consiliul National al Fundatiei pentru o Societate Deschisa George Soros: GEORGE SOROS, GUVERNUL MONDIAL, NOUA ORDINE MONDIALA, lista lui Soros  ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer