7 aprilie 300x225 Serviciul de Informaþii ºi Securitate: Noua Dreaptã nu a participat la evenimentele din 7 aprilie 2009 nationalÎn raportul prezentat de cãtre vice-directorul Serviciului de Informaþii ºi Securitate Valentin Dediu în cadrul ºedinþei Parlamentului din 14 aprilie 2011, se constatã cã nu existã probe cu privire la implicarea a grupului informal „Noua Dreaptã” în evenimentele din 7 aprilie 2009. Amintim cã presa apropiatã de Partidul Comuniºtilor din Republica Moldova, precum ºi reprezentanþii PCRM, au lansat informaþii cu privire la aºa-numita „implicarea a asociaþiei „Noua Dreaptã” în organizarea dezordinilor în masã în ziua de 7 aprilie 2009”. Vã prezentãm fragmentul raportului care vizeazã organizaþia „Noua Dreaptã”: „Analiza cronologicã a evenimentelor din aprilie 2009 a elucidat unele aspecte premergãtoare evenimentelor, inclusiv ºi cele ce vizeazã comportamentul exponenþilor curentului legionar. Investigaþiile au evidenþiat un ºir de fenomene contradictorii, cum ar fi: ideologia promovatã ºi cea împãrtãºitã de activul de conducere al Miºcãrii Naþional Creºtine. De menþionat cã informaþiile operative ale SIS, din perioada de referinþã, privitor la Miºcarea Naþional Creºtinã indicã faptul cã liderul acestei miºcãri, în perioada anilor 2002-2008 a fost implicat în diferite activitãþi de creare ºi dirijare a grupurilor radicale ce se axau pe promovarea ideilor panslavone. Abordarea complexã a informaþiei înregistrate vizavi de apariþia ºi consolidarea mediului de opþiune legionarã, a stabilit cã la etapa evenimentelor, acest curent era reprezentat de grupul neformal „Noua Dreaptã” din Moldova. Vom menþiona cã investigaþiile petrecute, nu au oferit probe cu privire la implicarea lor organizatã în proteste de stradã. Miºcarea Naþional Creºtinã a fost fondatã în perioada imediat urmãtoare evenimentelor din 7 aprilie 2009 ºi a devenit filiala oficialã a asociaþiei „Noua Dreaptã” din România” la 28 februarie 2010”, se spune în raport. Iatã mai jos și secvența respectivã: sursa: antimedia.info comentariu rapcea.ro: S-a adeverit o chestiune pe care o bãnuiam de mult: anume cã ”frații de peste Prut” care au sãrit sã întâmpine primii și sã se asocieze Noii Drepte din România (formând degrabã filiala Noua Dreaptã Basarabia), erau pioni trimiși la înaintare de serviciile rusești. De ce ? Pentru cã: 1. Nu au participat la mișcarea anti-comunistã de la Chișinãu, din aprilie 2009, deși Noua Dreaptã din România fãcea miting de susținere a demonstranților anti-comuniști – în fiecare searã, în acea perioadã, în Piața Universitãții din București – și în fiecare oraș mare al țãrii. 2. ”Bãieții” de la Noua Dreaptã – Chișinãu s-au rupt apoi imediat de Noua Dreaptã din România, motivând cã nu se înțeleg cu cei de la Miºcarea Naþional Creºtinã – MNC (actuala filialã a Noii Drepte din România. Mai multe motive de a acuza de trãdare ar fi avut cei de la MNC, care au ieșit în stradã în aprilie 2009 și au mâncat bãtãi crunte de la comuniști, în vreme de membrii Noii Drepte – Chișinãu, conduși de Sergiu Bacalov, stãteau ascunși la cãlduricã bine-mersi, la casele lor, și urmãreau revoluția la TV. 3. Acțiunea de ”preluare” și discreditare a unei mișcãri politice pro-unioniste, românești, devine clarã, când ”Noua Dreaptã Chișinãu” se rupe de Noua Dreaptã din România, dar își pãstreazã totuși titulatura de Noua Dreaptã, pentru a induce în eroare tineretul naționalist din Moldova. Este aceeași manevrã de la noi, din 90, când Vadim Tudor a primit misiunea înființãrii unei aripi extremiste, ”naționaliste”, pentru a crea o mișcare paralelã și concurentã eventualelor forțe politice de dreapta ce urmau sã se ridice în România. 4. Nu în ultimul rând, liderul Noii Drepte Moldova, Sergiu Bacalov, este deconspirat în ceea ce privește activitatea lui panslavonã (nicidecum pan-româneascã) din perioada 2002-2008, prin raportul Serviciului de Informaþii ºi Securitate, ceea ce aduce încã o datã o confirmare în plus a modului în care opereazã Serviciile Secrete Rusești în Moldova.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer