Problema extratereºtrilor A apãrut prin presã o retardare completã cum cã FBI-ul a recunoscut existenþa extratereºtrilor sau ceva. Mã rog, nu am stat sã citesc, cã pânã nu vãd eu concret un cetãþean gri ºi pirpiriu, cu cãpãul mare, nu prea îs curios de supoziþii. Las speculatul pe seama ºomerilor, cã oricum n-au nimic mai bun de fãcut decât speculaþii ºi uitat la „Norã pentru mama”. Dar nu înþeleg niºte chestii. 1. Credibilitatea martorilor: Aþi observat cum aratã oamenii ãia care zic sã sunt rãpiþi de extratereºtri? Îs genu’ de oameni care dacã întrã într-un bar, nu se uitã nimeni spre ei. Cum naiba sã fii complet neinteresant pentru oricine de pe o razã de 5 kilometri de casa ta, sã nu ai o conversaþie decât când vine unu sã-þi citeascã apometrele, ºi sã ai tupeul sã zici cã vin niºte fiinþe de la ani luminã distanþã ca sã observe cât de interesant eºti? 2. Motive: Bun, statistic vorbind, e destul de probabil sã existe viaþã pe alte planete. Dar chiar are impresia cineva cã suntem atât de interesanþi ca specie încât sã vinã cineva de la mama dracu’ pânã aici ca sã ne vadã? E ca ºi cum ar veni americanii sã viziteze Slobozia. Lãsaþi tâmpenia asta cu importanþa speciei umane. Suntem niºte animale, ºi toatã viaþa noastrã se învârte în jurul mâncatului ºi a fututului. Singura diferenþã între noi ºi ºobolani e cã noi avem un creier mai dezvoltat, cu care putem sã planificãm mai bine ce mâncãm ºi ce futem. Cui îi pasã? Sau poate o fi planeta plinã de resurse super speciale. Au nevoie de petrol, cherestea ºi cocainã, ºi nu creºte la ei pe planetã, tre sã vinã pânã aici sã-ºi facã plinul la OZN ºi sã se spargã grav. 3. Cururi. Sã presupunem, absurd, cã punctele de mai sus au o explicaþie logicã. De ce dracu’ ar face experimente pe noi? Ce e aºa interesant la anusul uman încât extratereºtrii ar vrea sã-l exploreze? Sau toate urâtele proaste care zic cã au fost impregnate cu un hibrid om-extraterestru. De ce ar vrea ãia, fiinþe superioare, sã facã copii cu o urâtã proastã cu care nu ar face copii nici un om? ªi de ce? Sã faci un hibrid om-extraterestru pntru ei e la fel de util cum ar fi pentru noi sã un hibrid maimuþã-om. De ce dracu am avea nevoie de un nou Mircea Badea? Iarãºi, chiar atât de interesanþi ne credem, ca specie încât genele noastre sã fie cãutate în întreaga galaxie? De ce nu extraterestru-gorilã? Comparativ cu un extraterestru oribil de deºtept, diferenþa de intelect între noi ºi gorile e minusculã. Mãcar ãlea îs mai musculoase. 4. Dar sã presupunem cã existã niºte griulii perverºi, care vin aici sã ne caute în cur, pentru cã nu au nimic mai hazliu de fãcut în toatã galaxia. De ce se ascund? Nu vor sã ne deranjeze? Facem noi ceva atât de interesant încât extratereºtrii trebuie sã ne caute în cur tiptil, sã nu ne strice concentrarea? Serios, UFOlogi, lãsaþi ºomeria ºi marº la muncã. Pe bune, nu suntem atât de interesanþi încât sã vinã extratereºtri pânã aici ºi sã se ascundã dupã copac, ca sã nu de deranjeze din treburile noastre fabuloase. Nu suntem interesanþi nici ca indivizi, nici ca specie, nici ca planetã. ªi dacã ai impresia cã suntem, scoate-þi capul din cur, în pula mea de lãtrãu care-ºi dã importanþã. Sursa: PiticiGratis.com]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer