Agenda digitalã: Comisia lanseazã o consultare publicã privind semnãturile electronice și identificarea electronicã: Pentru a gãsi soluții pentru nivelurile scãzute de încredere în rândul consumatorilor și al întreprinderilor în tranzacțiile online, Comisia Europeanã solicitã opinia cetãțenilor și a altor pãrți interesate asupra modului în care semnãturile electronice, precum și identificarea electronicã (eID) și autentificarea electronicã pot contribui la dezvoltarea pieței unice europene în domeniul digital. În prezent, dezvoltarea economiei online a Uniunii Europene este mult frânatã de dificultãțile în ceea ce privește verificarea identitãților și a semnãturilor persoanelor. Semnãturile electronice, precum și identificarea electronicã (eID) și autentificarea electronicã pot constitui un instrument important care sã le permitã atât utilizatorilor, cât și furnizorilor sã se bazeze pe servicii online securizate, de încredere și ușor de folosit, dar trebuie sã funcționeze în toate statele membre pentru a fi eficace. Rezultatele acestei consultãri vor fi integrate în revizuirea de cãtre Comisie a directivei existente privind semnãtura electronicã și vor contribui la elaborarea unei inițiative planificate în ceea ce privește recunoașterea reciprocã a identificãrii și a autentificãrii electronice. Încurajarea comerțului electronic, a activitãților economice electronice și facilitarea angajãrii unor proceduri administrative online în cadrul pieței unice constituie aspecte importante ale Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). Consultarea online se încheie la 15 aprilie 2011. Neelie Kroes, vicepreședintã a Comisiei Europene și responsabilã cu agenda digitalã, a declarat: „Salut opiniile fiecãrui cetãțean cu privire la modalitãțile în care putem verifica cel mai bine identitatea și semnãtura persoanelor atunci când cumpãrãm, vindem sau întreprindem online proceduri administrative care este nevoie sã fie foarte securizate. Doresc sã îi ajut pe toți cetãțenii europeni sã intre online fãrã aibã sentimentul cã vor cãdea victime ale fraudelor sau înșelãciunilor informatice.” Printre factorii care încetinesc dezvoltarea economiei online a Uniunii Europene se numãrã nivelurile scãzute de încredere a consumatorilor și întreprinderilor atunci când efectueazã tranzacții online. Este esențial ca o piațã unicã europeanã în domeniul digital puternicã și sãnãtoasã este esențial sã se bazeze pe servicii online securizate, de încredere și ușor de folosit. Pentru a aborda aceste aspecte, Agenda digitalã pentru Europa a anunțat o revizuire a Directivei privind semnãturile electronice (Directiva 1999/93/CE), precum și o inițiativã privind recunoașterea reciprocã a identificãrii și a autentificãrii electronice. Toți cetãțenii sunt invitați sã participe la consultare fãcându-și cunoscute opiniile asupra modului în care pot contribui identificarea, autentificarea și semnãturile electronice la crearea pieței unice europene în domeniul digital și asupra mãsurilor prin care sã se poatã crea condiții optime de stimulare a evoluției acesteia. Prin consultarea publicã se urmãrește obținerea de reacții în legãturã cu:

  • ceea ce așteaptã cetãțenii și întreprinderile de la normele UE privind identificarea, autentificarea și semnãturile electronice, și anume, utilitatea în general a semnãturilor electronice și a identificãrii electronice ale utilizatorului și nevoile specifice în sectorul întreprinderilor, avantajele socioeconomice, domeniile de aplicare, eventuale servicii suplimentare de consolidare a încrederii (de exemplu, datarea), utilizarea tehnologiilor mobile și recunoașterea juridicã a consimțãmântului prin mijloace electronice prin validarea mesajului „Accept”;
  • opinia sectorului TIC asupra modului în care semnãturile electronice pot fi cel mai bine adaptate pentru a face fațã provocãrilor viitoare generate de evoluția tehnologiilor; pãrțile interesate sunt invitate sã își exprime pãrerile cu privire la obstacolele existente, la cerințele în materie de securizare, la posibila gradare a nivelurilor de securitate și la așteptãrile privind standardizarea;
  • setul comun de principii care ar trebui sã orienteze recunoașterea reciprocã a identificãrii electronice și a autentificãrii electronice în Europa, precum și considerații privind economiile de scarã prin autorizarea sistemelor naționale de identificare electronicã, în beneficiul utilizatorilor dincolo de frontierele UE, și a utilizãrilor transsectoriale în sectorul public și cel privat;
  • contribuția eventualã a cercetãrii și inovãrii la dezvoltarea unor noi sisteme de autentificare a identificãrii electronice și a semnãturilor electronice, de pildã o alternativã la infrastructurile cu chei publice (Public Key Infrastructure – PKI) utilizate în prezent pentru gestionarea simplã a semnãturilor electronice, precum și cardurile eID.
Comisia va examina rãspunsurile primite în urma consultãrii în cadrul revizuirii Directivei privind semnãturile electronice și al pregãtirii unei inițiative privind recunoașterea reciprocã a identificãrii electronice și a autentificãrii electronice Proiect-pilot De asemenea, Comisia sprijinã deja un amplu proiect-pilot denumit „STORK” (Secure idenTity acrOss boRders linKed) în vederea facilitãrii recunoașterii transfrontaliere a sistemelor eID și a accesului la serviciile publice în 18 țãri europene (pentru detalii, a se vedea https://www.eid-stork.eu/). Obiectivul proiectului este de a permite cetãțenilor UE sã se autentifice și sã utilizeze sistemele electronice naționale de identitate (parole, cãrți de identitate, telefoane mobile și altele) pe tot cuprinsul UE, nu numai în țãrile lor. Pentru informații suplimentare: Documentul pentru consultarea publicã este disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en Site-ul web al dnei Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/ Site-ul web pentru Agenda digitalã: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm Cititi va rog si: INTERNETUL OBIECTELOR – RFID: Rezolutia Parlamentului European din 15 iunie 2010. Sau cum ni se construieste o cusca invelita in staniol frumos colorat preluare de pe SACCSIV Weblog ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer