Coaliția Împotriva Statului Polițienesc vã invitã sã participați la comemorarea victimelor holocaustului comunist, ce va avea loc joi, 27 ianuarie 2011 între orele 11-14 la Monumentul Holocaustului, ridicat în pãrculețul Brezoianu, aflat în București, la intersecția str. Anghel Saligny cu Splaiul Independenței (în apropierea fostului sediu al Ministerului de Interne, lângã Primãria Capitalei – în spatele acesteia).

La comemorare sunt invitați sã participe atât membrii, voluntarii și simpatizanții celor 20 de ONG-uri ce formeazã Coaliția Împotriva Statului Polițienesc, cât și simplii cetãțeni, pentru a aduce un pios omagiu memoriei celor schingiuiți și uciși de teroarea roșie comunistã. Pentru cei care nu cunosc istoria tragicã a poporului român, amintim câteva date istorice, adevãrate momente de cumpãnã în istoria noastrã, aflate sub semnul satanic al Holocaustului roșu: 28 iunie 1940 – A insemnat invadarea României de cãtre trupele sovietice, având ca rezultat, anexarea Basarabiei, Bucovinei ºi a Þinutului Herþa,  precum ºi preluarea puterii locale de cãtre evreii-comuniºti. Este o loviturã grea, pe care românii au simþit-o în suflet, ºi totodatã începutul ofensivei comuniste împotriva  Þãrii ºi a Neamului Românesc. 23 august 1944 – România era “eliberatã” de Armata Roºie ºi “ocupatã” de cea mai odioasã diktaturã comunistã! Trebuie sã precizãm cã la instalarea  prin forþã a comunismului, etnicii evrei, au avut un rol preponderent ºi  condamnabil din punct de vedere istoric ! Componenþa de peste 90% a evreilor-comuniºti, printre fondatorii Partidului Comunist Român (în fapt komisari sovietici de etnie mozaicã) veniþi în România pe tancurile ruseºti, a însemnat scufundarea Þãrii în întunericul celor 45 de ani de teroare roºie comunistã. Dupã fatidicul an 1944, spirala istoricã a suferinþei româneºti a crescut inexorabil, atrãgând în ea zeci de milioane de români deportaþi, uciºi, închiºi în temniþele comuniste, privaþi de cele mai elementare drepturi în lagãrul comunist. Întregul popor român a fost martirizat, deviat de la cursul sãu istoric firesc, amputat prin distrugerea unei întregi generaþii de intelectuali ºi înlocuirea acestora cu pseudo-valori de sortginte comunistã, a cãror influenþã este prezentã ºi continuã ºi în ziua de astãzi. Nu putem sã uitãm cã marea majoritate a “torþionarilor” ºi “educatorilor” din iadul închisorilor comuniste, care au schingiuit ºi torturat  sute de mii de români (opozanþi ai regimului comunist) au fost de etnie mozaicã. Cu titlu de exemplu, amintim cã numai torþionarul evreu Bondarenco Pantelimon (Pantiuºa), general ºi fost ºef al D.G.S.P. din august 1948, ministru adjunct ºi locþiitor al ministrului de Interne (1949-1956) se face responsabil de moartea a peste 400.000 de victime anti-comuniste din închisori ºi lagãre. Pentru o reintrare în normalitate am aprecia ca pe un gest de solidaritate cu victimele comunismului din România, dacã reprezentanții comunitãții evreiești din România cât și ambasadorul Statului Israel din România, Excelența Sa David Oren, ar condamna public cu acest prilej, comunismul ca doctrinã politicã ºi socialã care a dus la moartea ºi distrugerea materialã ºi moralã a milioane de români. De altfel bilanþul funebru al victimelor  acestei nefaste ideologii comuniste ridicã numãrul global al acestora la peste 100 milioane în întreaga lume, fiind cea mai distructivã ideologie din istoria Umanitãþii. O astfel de luare de poziþie nu ar constitui de altfel decât un binemeritat gest de respect faþã de poporul român, având în vedere faptul cã toþi ºefii de stat din România post-decembristã au onorat memoria victimelor nazismului, vizitând muzeul Holocaustului cu ocazia vizitelor oficiale în Israel, ºi regretând în numele umanitãþii care ne caracterizeazã ca popor, pierderile suferite de evrei. Coaliția Împotriva Statului Polițienesc Pentru detalii organizatorice, vã rugãm sã ne contactați Persoanã de contact: Rapcea Mihai – tel. 0727673376 mail: rapcea@gmail.com]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer