Sinistrul personaj din decembrie 1989, distribuit în acele zile în rolul Morþii, a stabilit suma pe care noi, românii, ar trebui sã i-o plãtim pentru „suferinþele îndurate în timpul regimului comunist”: 748.000 de euro. Dar sã vedem despre ce suferinþe este vorba. În 1985, Voican a fost arestat ºi condamnat la 11 luni de închisoare, fiind gãsit vinovat de falsificarea unor deconturi ºi de trafic de valutã. „A fost o înscenare a Securitãþii”, zice barba falsã a Revoluþiei. Chiar dacã Voican are certe manifestãri de mitoman, e posibil ca în cazul dosarului de infractor mãrunt sã nu mintã chiar de la un capãt la altul. Justiþia lui Ceauºescu obiºnuia sã-i încadreze la infractori de drept comun pe opozanþii regimului, fie ei complotiºti sau disidenþi. Un exemplu: generalul ªtefan Kostyal, agent sovietic dovedit, nu a fost arestat pentru trãdare în favoarea unei puteri strãine, ci pentru furt de curent electric prin mãsluirea contorului din propriul apartament! Ceauºescu încerca astfel sã împuºte doi iepuri: 1. sã-i scoatã din joc pe inamicii sãi din interior fãrã a-i martiriza; 2. sã nu supere prea mult „ursul” sovietic. Nu e exclus ca infracþiunile de drept comun atribuite lui Voican sã fi fost doar un pa­ra­van. Orice paravan are însã rolul de a ascunde ceva. Ce fapte teribile o fi sãvârºit Voican astfel încât sã merite o atenþie specialã din partea Securitãþii? O atenþie similarã cu cea acordatã generalului Kostyal, dar mai mare decât cea de care a avut parte un alt agent sovietic, generalul Militaru. Misterul ar fi putut fi risipit de dosarele întocmite de contraspionajul românesc din anii ’70-’80. Cu o condiþie: temutele dosare sã nu fi picat pe mâna lui Gelu Voican Voiculescu, viceprim-ministru în primul guvern Petre Roman ºi ºef al fostelor structuri ale Securitãþii! Existã numeroase mãrturii ale faptului cã, în primele luni de dupã Revoluþie, Voican stãtea efectiv cu fundul pe dosare, selectându-le pe cele mai preþioase. Chiar ºi salteaua pe care dormea cioclul Ceauºeºtilor era înþesatã cu dosare. ªi ajungem la adevãrata „disidenþã” a lui Gelu Voican Voiculescu: jocul diabolic cu Securitatea. Dosarul de la CNSAS conþine dovezi clare ale colaborãrii lui Voican cu poliþia politicã a lui Ceauºescu. Ba, mai mult, în anumite împrejurãri se comporta ca un ºef al ofiþerilor de Securitate, admonestându-i cã au ratat un flagrant în cazul „Guru Bivolaru”! Aceste curbe periculoase ºi-au gãsit o reflecþie uluitoare în ianuarie 1990, când proaspãt numitul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu l-a angajat ca sfetnic personal (pe o poziþie de consilier guvernamental) pe generalul Nicolae Doicaru, unul dintre cei mai mari torþionari din istoria Securitãþii! Acum, Gelu Voican Voiculescu vrea sã-l mai ºi despãgubim pentru combinaþiile sale monstruoase cu Securitatea. Poate ne va cere ceva bani ºi pentru crimele din decembrie 1989, când a jucat în echipa Morþii… AUTOR GRIGORE CARTIANU articol preluat din ADEVARUL]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer