Fam. ªerban Manu ºi Editura Mica Valahie organizeazã o manifestare prilejuitã de împlinirea a 50 de ani de la moartea în închisoarea Aiud a lui George Manu, personalitate marcantã a culturii ºi ºtiinþei româneºti, un luptãtor al Miºcãrii de Rezistenþã Anticomunistã dupã 1945. Cu aceastã ocazie vor fi lansate lucrãrile:  ÎN SPATELE CORTINEI DE FIER – România sub ocupaþie ruseascã, scrisã de GEORGE MANU în perioada 1945-1947 în limba englezã ºi trimisã ambasadelor SUA ºi Marea Britanie pentru susþinerea cauzei României.  GEORGE MANU ªI ÞARA LUI – Eseu subiectiv, autor Silviu B. Moldovan Vor evoca personalitatea lui GEORGE MANU ºi prezenta lucrãrile: Acad. DAN BERINDEI Acad. FLORIN CONSTANTINIU Acad. DINU C. GIURESCU Acad. IOAN SCURTU Prof. univ. dr. GH. BUZATU Evenimentul va avea loc la CASA UNIVERSITARILOR strada Dionisie Lupu nr. 46 Vineri, 24 iunie 2011, ora 1700 www.micavalahie.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer