Ministrul securitãþii publice din Israel, Yitzhak Aharonovitch, a anunþat cã a ordonat poliþiei ºi sistemului penitenciar sã se pregãteascã pentru încarcerarea a noi sute de imigranþi ilegali, sub incidenþa unui nou proiect de lege, care va fi aprobat cel mai probabil sãptãmâna viitoare. Conform noii legislaþii, imigranþii ilegali vor putea fi închiºi pentru perioade lungi de timp pentru infracþiuni dintre cele mai minore ºi vor putea fi arestaþi pânã la 14 zile fãrã sã aparã în faþa unui judecãtor. Propunerea legislativã este o adãugire la Legea prevenirii infiltrãrilor din 1954, prin care se încerca combaterea pãtrunderii în Israel a refugiaþilor palestinieni, dar care nu prevedea cazurile imigranþilor care intrã ilegal în þarã pentru a cere azil sau pentru a-ºi cãuta un loc de muncã. Conform legii în vigoare o persoanã nu poate fi închisã mai mult de 60 de zile dacã nu se gãseºte nici un motiv pentru expluzare. Noua lege va permite trimiterea unui imigrant dupã gratii vreme de ani de zile sau chiar pe viaþã pentru orice delict minor, precum furtul unei biciclete sau murdãrirea unui perete cu vopsea, fapte pentru care un cetãþean nu este în mod normal nici mãcar reþinut de poliþie. Conform Autoritãþii pentru populaþie ºi imigraþie, o cifrã record de 2.931 de persoane au intrat ilegal în Israel în luna decembrie a anului trecut. Pe toatã perioada anului 2011 au fost înregistrate 16.816 de cazuri, majoritatea având ca þãri de origine diverse state africane. Noul proiect de lege va permite încarcerarea pentru trei ani a oricãrei persoane prinse trecând fraudulos frontiera, asta în cazul în care nu se va recurge la expulzarea imediatã în þara de origine. Deasemenea vor fi pedepsiþi aspru ºi aceia care îi ajutã sau îi adãpostesc pe imigranþii ilegali. Conform cotidianului Haaretz, primii vizaþi vor fi muncitorii ilegali din Sudanul de sud, asta dupã ce premierul Benjamin Netanyahu a ajuns la o înþelegere privind repatrierea acestora cu preºedintele noului stat african. Tot pentru combaterea imigraþiei ilegale, premierul a anunþat cã gardul de securitate de la graniþa cu Egiptul, lung de 240 de kilometri, este în curs de finalizare ºi cã acum Israelul ar trebui sã îºi fortifice ºi graniþa cu Iordania. “Intrarea masivã din ultimii ani a muncitorilor strãini în Israel a creat probleme pe piaþa muncii ºi probleme de securitate, legate de traficul de droguri”, crede Benjamin Netanyahu. Premierul a mai declarat cã valul de imigranþi afecteazã politicile guvernamentale de protecþie socialã destinate cetãþenilor ºi duce la dezechilibre prin scãderea salariilor, muncitorii strãini fiind plãtiþi foarte prost. Nu în ultimul rând Netanyahu considerã cã strãinii “au un efect negativ asupra societãþii noastre ºi asupra aspectului Israelului ca stat evreiesc”, fãcând aluzie la pericolul demografic reprezentat de imigranþi. Sursa: FrontPress.ro ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer