Fãrã un guvern global, omenirea va dispãrea

Omenirea poate ajunge în pragul extincþiei dacã nu îºi va schimba modul în care îºi concepe existenþa, se aratã într-un studiu al Clublui de la Roma, întocmit de ecologistul norvegian Jorgen Randers. Solutia: “un sistem de guvernanþã care sã aiba o viziune pe termen mult mai lung” Marea problemã a omenirii o constituie viziunile politice extrem de limitate ale liderilor actuali, spune studiul, care a fost lansat marti la Rotterdam. De aceea, “avem nevoie de un sistem de guvernanþã care sã aiba o viziune pe termen mult mai lung”, se aratã în studiu, care mai adaugã cã procesul de adaptare al umanitãþii la noile limitãri impuse de planetã a început, însã rãspunsul oamenilor poate fi prea lent. Studiul nu precizeazã dacã ºi în ce mãsurã actuala crizã economicã face parte din acest proces de adaptare, însã cã viaþa noilor generaþii se va desfãºura în limite mult mai rigide decât a precedentelor poate fi garantat de numele care stau în spatele acestui raport ºi al Clubului de la Roma, o organizaþie apropiatã de Comisia Trilateralã ºi Grupul Bilderberg. Creat în 1968, Clubul de la Roma se descrie ca “un thinktank ºi un centru pentru cercetare ºi acþiune, de inovaþie ºi iniþiativa. Este un grup oameni de ºtiinþã, economiºti, oameni de afaceri, înalþi funcþionari, ºefi de state ºi foºti ºefi de state care a fost creat pentru a se adresa problemelor majore ale societãþii globale, deoarece actualele cãi de acþiune sunt oprea înguste ºi guvernele sunt prea compartimentate”. Mugur Isãrescu este membru al Clubului de la Roma, iar în 2012 Adunarea Generalã va avea loc la Bucureºti, în octombrie. În 2010, membrii europeni ai Comisiei Trilaterale s-au întrunit la Bucureºti, sub patronajul lui Mugur Isãrescu. Studiul Clubului de la Roma lansat marþi mai aratã: -actualele economii dominante, în special SUA, vor stagna. Brazilia, Rusia, India, Africa de Sud ºi alte zece state emergente vor creºte în urmãtorii 40 de ani; -în 2052 vor exista 3 miliarde de oameni care trãiesc în sãrãcie; -China va fi o poveste de succes, datoritã abilitãþii sale de acþiona; -în 2042 populaþia planetei va atinge apogeul, pentru cã fertilitatea în zonele urbane va fi în scãdere; -PIB-ul global va creºte mult mai încet decât ne aºteptãm, din cauza productivitãþii tot mai mici din marile economii; -emisiile de dioxid de carbon vor continua sã creascã ºi vor duce la încãlzirea atmosferei cu 2 grade Celsius în 2052 -este puþin probabil ca guvernele sã ia mãsurile necesare pentru a forþa pieþele sã aloce mai mulþi bani pentru soluþiile economice nepoluante “Trãim deja într-un mod care nu mai poate fi dus mai departe de alte generaþii fãrã schimbãri radicale. Umanitatea a epuizat resursele planetei ºi, în anumite cazuri, vom vedea colapsuri locale pânã în 2052. Emitem anual de douã ori mai multe gaze cu efect de serã decât pot fi absorbite de pãdurile ºi oceanele lumii”, se aratã în studiu. Raportul “2052: O prognozã globalã pentru urmãtorii 40 de ani” este parte a unei campanii mai lungi a Clubului de la Roma care urmãreºte sã stimuleze gãsirea de soluþii pentru un viitor sustenabil, pornind de la ideile precedentului raport “Limitele creºterii”. Acesta din urmã a fost publicat de cãtre Clubul de la Roma în 1972 ºi a fost redactat de acelaºi Randers, alãturi de americanii Dennis Meadows ºi Donella Meadows. Raportul lua în calcul variabile precum creºterea populaþiei, epuzizarea resurselor, industrializarea, poluarea, producerea alimentelor ºi ajungea la concluzia colapsului umanitãþii (probabilitate de 66%) sau la cea a stabilizãrii lumii (33%). John Holdren, consilierul principal al lui Barack Obama pentru ºtiinþã ºi tehnologie este un adept al teoriilor lansate de Clubul de la Roma în anii 70. Înainte de numire, el a trebuit sã precizeze în faþa Congresului SUA cã nu a susþinut niciodatã cã statul trebuie sã aibã un rol în determinarea numãrului optim de locuitori al unui stat sau al planetei ºi ca nu a susþinut niciodatã ideea sterilizãrii forþate. sursa: cotidianul.ro comentariu rapcea.ro: desi am supravietuit vreme de milioane de ani pe aceasta planeta – ca specie – tuturor cataclismelor, razboaielor, schimbarilor climatice, acu, trebuie sa ii credem pe domnii “iluminati” ca fara conducerea lor “inteleapta”, nu mai creste iarba si nu ne mai lumineaza soarele. Mai sa fie !]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer