O inovaþie fãrã precedent ce va revoluþiona lumea computerelor va fi dezvãluitã în aceastã sãptãmânãGalerie foto (1)

Oamenii de ºtiinþã de la Universitatea Bristol din Marea Britanie au reuºit sã construiascã un nou „cip cuantic” ce va permite crearea unor telefoane mobile complet securizate ºi a unor computere ultra-rapide ce depãºesc cu mult performanþele dispozitivelor existente astãzi.
Echipa de cercetãtori din întreaga lume ce a reuºit sã atingã acest progres extraordinar va dezvãlui mai multe detalii în cursul acestei sãptãmâni, în cadrul British Science Festival, eveniment ce va avea loc în Aberdeen. Pe termen scurt, cercetãtorii vor folosi aceastã tehnologie pentru a securiza serviciile de comunicaþii folosite de telefoane mobile ºi de computere, fãcând ca operaþiunile de zi cu zi, precum banking-ul online ºi cumpãrãturile pe internet, sã fie mult mai sigure. De asemenea, telefoanele mobile vor fi protejate de tentativele de hacking. Tehnologia cuanticã reprezintã un vechi deziderat al cercetãtorilor din întreaga lume. Cipul cuantic conceput de oamenii de ºtiinþã este produs din siliciu, funcþioneazã pe bazã de luminã ºi este de mii de ori mai mic decât cipurile de sticlã folosite pânã acum. Acest cip va permite producerea în masã a tehnologiilor cuantice, permiþând mai întâi fabricarea de telefoane mobile complet sigure, ca apoi sã deschidã calea spre computere cuantice ultra-rapide. Fabricarea cipurilor cuantice din siliciu oferã un mare avantaj: permite ca acestea sã fie compatibile cu dispozitivele electronice moderne. Conform lui Jeremy O’Brien, profesor de fizicã la Universitatea Bristol, unde îºi desfãºoarã activitatea echipa de cercetãtori, procesoarele cuantice ar putea fi integrate în circuitele microelectronice convenþionale în urmãtorii 3-5 ani. Cercetarea a fost realizatã în colaborare cu mai multe companii specializate în tehnologia de ultimã orã (precum Toshiba, Nokia ºi Oclaro) ºi cu Universitãþile Heriot-Watt din Scoþia ºi Delft din Olanda. Specialiºtii susþin cã acest efort ºtiinþific reprezintã un pas esenþial spre miniaturizarea computerelor cuantice optice. Antti Niskanen, cercetãtor-ºef în cadrul Nokia Research Centre din Cambridge, a oferit mai multe detalii despre noua tehnologie: „Înþelegerea fotonicii cuantice deschide calea spre noi cercetãri în domeniul securitãþii, senzorilor ºi a procesãrii informaþiei. Securizarea datelor personale, capacitatea unui dispozitiv de a înþelege lumea din jurul sãu ºi abilitatea de interpreta rapid aceste informaþii reprezintã beneficii de care vor avea parte în viitor utilizatorii dispozitivelor mobile”. Noul cip este creat din siliciu, la fel ca microprocesoarele existente în computerele ºi smartphone-urile folosite astãzi. Spre deosebire de cipurile de siliciu convenþionale, ce funcþioneazã controlând curentul electric, cipurile cuantice manipuleazã particule de luminã (fotoni) pentru a efectua calcule. În principiu, un dispozitiv de computaþie cuantic dotat cu 100 de fotoni ar putea rezolva simultan trilioane de ecuaþii. Deoarece noua tehnologie apeleazã la aceleaºi tehnici de fabricaþie folosite în mod curent pentru cipurile din siliciu convenþionale, un producãtor poate crea uºor milioane de cipuri cuantice. Noile circuite sunt compatibile cu infrastructura de fibrã opticã folositã astãzi în comunicaþiile în bandã largã, deoarece opereazã la aceleaºi lungimi de undã. „Reþele globale de comunicaþii, incluzând internetul, funcþioneazã cu ajutorul fibrei optice prin care lumina transmite informaþii cu viteze înalte între þãri, oraºe ºi clãdiri”, explicã Mark Thompson, director adjunct al Centrului pentru Fotonicã Cuanticã din cadrul Universitãþii Bristol. „Dispozitivele noastre sunt compatibile cu aceste reþele, putem spune chiar cã «vorbesc aceeaºi limbã»”, a adãugat Thompson. Un computer cuantic poate rezolva probleme complexe, care în mod normal dureazã prea mult pentru a fi rezolvate chiar ºi în cazul în care sunt folosite supercomputere. Printre aceste sarcini se numãrã analizele de risc financiar, recunoaºterea obiectelor din imagini, cãutãrile în bazele de date ºi conceperea unor noi materiale, medicamente ºi alte dispozitive tehnologice complexe. „Aºa cum tunelurile de vânt nu mai sunt folosite pentru proiectarea aeronavelor, fiind înlocuite de simulãri computerizate, în viitor vom putea înlocui majoritatea laboratoarelor de chimie cu computere cuantice”, a concluzionat profesorul O’Brien. Sursa: Financial Times – via descopera.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer