Articolul despre vaccinuri publicat sãptãmâna trecutã a iscat o dezbatere vie pe tema responsabilitãții pentru siguranța vaccinurilor.

 Mai nou, am înțeles în Parlament se aflã pe traseul legislativ o modificare la Legea Sãnãtãții, despre care mass-media tace mâlc. E vorba despre o nouã prevedere conform cãreia anumite vaccinuri vor deveni obligatorii, iar pãrinții care refuzã vaccinarea copiilor sunt pasibili de sancțiuni ce vor merge pânã la decãderea din drepturile pãrintești (caz în care Statul are dreptul sã își ia copilul, ca în Norvegia), sau, mai rãu, în cazul în care copilul nevaccinat se îmbolnãvește, dosar penal pentru rele tratamente aduse minorului.

Îngrijorarea cu privire la riscurile vaccinãrii nu existã doar în România. În America, se poartã aceeaºi discuþie ºi existã puternice curente anti-vaccinare, dar ºi pro-vaccinare obligatorie.

Pe site-ul preventdisease.com existã un formular de 3 pagini, în care medicii care recomandã ºi doresc vaccinarea obligatorie sunt invitaþi/rugaþi sã semneze un formular în care aceºtia garanteazã faptul cã vaccinurile fãcute copiilor sunt sigure.

Am fãcut un rezumat al acestui formular… foarte interesant! Oare are curaj vreun medic din România sau din alte þãri sã-l semneze? Garanție de medic privind siguranþa vaccinãrii Eu (numele medicului, gradul) ….. sunt medic rezident / specialist / primar în …… Specialitatea mea medicalã este …… Am o înțelegere aprofundatã a riscurilor și beneficiilor tuturor medicamentelor pe care le prescriu sau le administrez pacienților mei. În cazul lui (numele pacientului) ……, vârsta ………, pe care l-am examinat, cred cã existã anumiți factori de risc care justificã vaccinurile recomandate. Iatã o listã de factori de risc și vaccinuri care îl vor proteja pe pacient: Factor de risc / Vaccin ……….. Factor de risc / Vaccin ……….. Factor de risc / Vaccin ……….. Factor de risc / Vaccin ……….. Factor de risc / Vaccin ……….. Sunt conștient de faptul cã vaccinurile pot conține în mod obiºnuit mai multe dintre urmãtoarele ingrediente: * Hidroxid de aluminiu; * Fosfat de aluminiu; * Sulfat de amoniu; * Amfotericina B; * Țesuturi animale: sânge de porc, sânge de cal, creier de iepure etc; * Embrion de pui, ouã de gãinã, ouã de rațã; * Betapropiolactone; * Formaldehidã; * Formol; * Gelatinã; * Glicerol; * Celule diploide umane (provenind din țesutul fetal uman avortat); * Thimerosal de mercur; * Glutamat monosodic; * Neomicinã; * Sulfat de neomicinã; * Fenoxietanol (antigel); * Difosfat de potasiu; * Monofosfat de potasiu; * Polimixinã B; * Polisorbat 20; * Polisorbat 80; * Proteine MRC5 reziduale; * Sorbitol; * Tributilfosfat etc, și, prin prezenta, garantez cã ingrediente posibile sunt sigure pentru injectarea în corpul pacientului meu. Am citit rapoartele care spun cã Thimerosalul ar provoca grave leziuni neurologice și imunologice, și consider cã acestea nu sunt credibile. De asemenea, garantez cã vaccinurile pe care pacientul meu le va face nu conțin impuritãți dãunãtoare. Opinia mea profesionalã este aceea cã vaccinurile …………. sunt sigure pentru administrare la un copil cu vârsta mai micã de 5 ani. Emit aceastã garanþie profesionalã pentru siguranþa vaccinurilor recomandate, pentru …… (numele pacientului) ºi îmi asum responsabilitatea. Data………….. Semnãtura medic…. Notar public,  

OK… Vreau ºi eu sã vãd medici ºi specialiºti, care susþin cât de bune ºi de sigure sunt vaccinurile, sã semneze o declaraþie asemãnãtoare ºi sã îºi asume toate riscurile. De asemenea, aceeaºi declaraþie sã o semneze ºi conducerea companiei farmaceutice producãtoare de vaccinuri – eventual sã gãsesc acest angajament semnat de președintele trustului farmaceutic, în cutia de prezentare a vaccinului, alãturi de prospectul acestuia.

Dacã vaccinurile sunt atât de sigure, nu vãd niciun impediment pentru care n-ar semna-o… Punem pariu cã nimeni nu ar dori sã-ºi asume un asemenea risc?

De aceea, consider cã este incorect ca Statul sã transfere prin lege asupra pãrinților, responsabilitatea administrãrii unui vaccin cu risc la adresa sãnãtãții și dezvoltãrii copiilor.

Desigur, parlamentarii noștri sunt mai preocupați în acest moment de faptul cã fumãtorii nu mai au libertatea de a-i intoxica pe nefumãtori în spațiile publice, decât de problema siguranței și sãnãtãții copiilor noștri. Fiecare cu ce-l doare… Ne rãmâne misiunea tot nouã, cetãțenilor de rând, sã acționãm pentru a ne proteja copii.

Și la final, un mic documentar pe tema efectelor vaccinãrii:

precum și o știre de la noi:

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer