Produsele obiºnuite de cosmeticã ºi machiaj conþin chimicale care ar putea sã creascã riscul de diabet, au avertizat cercetãtorii. Oamenii de ºtiinþã ai Universitãþii Uppsala au subliniat pericolul din spatele ftalaþilor.

Chimicalele din cosmetice cresc riscul de diabet (Foto: Shutterstock)
Ftalaþii sunt un compus chimic ce se regãseºte în alcãtuirea substanþei care se adaugã plasticului pentru a-l face flexibil ºi transparent, informeazã Huffington Post. Cercetãtorii suedezi susþin cã prezenþa acestui compus în produse cosmetice ca fondul de ten, creme ºi parfumuri, creºte considerabil riscul de producere a diabetului de tip 2. Studiul a analizat structura sângelui la o mie de persoane cu vârsta de peste 65 de oameni ºi cercetãtorii au mãsurat cum nivelul de zahãr scade când o persoanã nu mãnâncã pentru cel puþin opt ore.
Cercetarea a relevat cum cei cu un nivel mare de ftalaþi în sânge sunt de douã ori mai predispuºi sã facã diabet decât cei fãrã acest compus chimic în organism. Fumatul, colesterolul ºi presiunea sângelui au fost luate în considerare în studiu. “Deºi rezultatul obþinut de noi trebuie sã fie confirmat de mai multe studii, acesta sprijinã ipoteza conform cãreia anumiþi produºi chimici contribuie la producerea diabetului. Oricine este expus la aceºti produºi chimici în diferite feluri. Oamenii îi pot inhala din parfumuri, deodorante, chiar ºi mâncare”, a spus autoarea studiului, Monica Lind. Ea a menþionat unde se gãsesc cel mai frecvent aceºti compuºi chimici. “Mulþi dintre ei se regãsesc în produse pentru corp, cum sunt cremele de faþã, fondul de ten sau produsele de machiaj”, a mai spus autoarea studiului. Unul dintre specialiºtii în diabet din Marea Britanie, doctorul Iain Frame, s-a arãtat sceptic privind studiul cercetãtorilor suedezi. “Acest studiu încearcã sã creeze o conexiune între prezenþa ftalaþilor în sânge ºi diabetul 2 la populaþia în vârstã. Este o zonã dificil de cercetat iar studiul este bazat pe un numãr relativ mic de adulþi“, a spus el.
]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer