Exerciþiul tehnic de specialitate pentru sisteme de comunicaþii ºi informatice “Cetatea 2013″ se desfãºoarã în perioada 21 – 28 mai în peste 30 de unitãþi militare din þarã ºi are ca scop antrenarea structurilor de specialitate din Armatã în planificarea ºi administrarea sistemelor de comunicaþii, precum ºi evaluarea soluþiilor de implementare a unor noi aplicaþii informatice.

Cetatea 2013   ce echipamente testeazã armata armata 2 “Obiectivul principal al exerciþiului îl constituie antrenarea structurilor de specialitate din Armata României în planificarea, proiectarea, implementarea, administrarea, operarea, mentenanþa ºi asigurarea securitãþii informaþionale a sistemelor/serviciilor de comunicaþii ºi informatice, precum ºi pentru evaluarea soluþiilor de implementare a unor noi reþele, servicii ºi aplicaþii informatice de comandã ºi control la nivel strategic, operativ ºi tactic. Efortul general este consacrat dezvoltãrii viitoarelor capabilitãþi destinate asigurãrii superioritãþii informaþionale ºi decizionale, în vederea susþinerii opþiunilor militare de rãspuns, în condiþiile escaladãrii unei crize în care adversarul poate utiliza în mod intensiv atacuri non-cinetice în spectrul rãzboiului electronic ºi cibernetic“, informeazã vineri MApN. Totodatã, exerciþiul vizeazã perfecþionarea pregãtirii personalului de stat major ºi de specialitate, testarea capabilitãþilor tehnice ale sistemelor de comunicaþii ºi informatice, evaluarea soluþiilor de implementare a Conceptului de infrastructurã comunã criptatã pentru transmiteri de date ºi de integrare a serviciilor de voce, date, multimedia, precum ºi de implementare a unoraplicaþii de comandã-control NATO ºi naþionale. În cadrul exerciþiului vor fi angajaþi aproximativ 2.000 de specialiºti din 30 de unitãþi de specialitate din structuri subordonate Statului Major General,Comandamentului comunicaþiilor ºi informaticii, Statelor majore ale categoriilor de forþe ale Armatei, Comandamentului Logistic Întrunit, Agenþiei pentru sisteme ºi servicii informatice militare, Agenþiei militare pentru managementul frecvenþelor radio, operatorilor/furnizorilor de servicii de comunicaþii electronice identificaþi în cadrul procesului de planificare, precum ºi firme de profil care vor demonstra soluþii proprii din domeniul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei de interes pentru definirea viitoarelor cerinþe ale MApN. “Cetatea 2013” se desfãºoarã în condiþiile în care specialiºtii de comunicaþii ºi informaticã din Armata României aniverseazã în acest an 140 de ani de la constituirea primei subunitãþi de telegrafie militarã ºi 50 de ani de la înfiinþarea primei structuri de informaticã militarã, evenimente ce marcheazã dezvoltarea armei comunicaþii ºi informaticã. sursa: ziuaveche
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer