comentariu rapcea.ro: materialul pe care îl preiau în continuare mã reprezintã într-o anumitã mãsurã, ca și convingeri, umor și chiar limbaj. Cei cu inima slabã sau sub 85 de ani sunt invitați sã se opreascã aici din lecturã. Bonne apetit ! Urãsc zicalele melancolice. Sau pozele cu galaxii pe care sunt trecute statusuri melancolice. Ce fel de cãcãnar trebuie sã fii, ca sã vrei sã inspiri cunoscuþilor o stare de contemplaþie nostalgicã? Cred cã genul de om care împãrtãºeºte vorbe melancolice e opusul umoristului. E omu’ care în loc de „hahaha”, provoacã ofturi ºi suspine. Cine pula mea eºti, antihazul, vãrul anticristului, venit sã împrãºtii jale pe pãmânt? Ai impresia cã melancolia e un sentiment nobil ºi cã introspecþia duce la gânduri înalte? Flit mã, emo. ªi dacã tot vrei sã faci oamenii sã citeascã ceva ºi sã lege acel ceva de o situaþie din viaþa lor în care s-au simþit mãcar parþial de cãcat, am o idee de zicalã melancolicã: „mai þii minte când a murit nevastã-ta?”. O pui cu o pozã cu o nebuloasã ºi jeap, pe facebook. Pentru majoritatea oamenilor n-o sã invoce nici o trãire. Da’ ãlora cãrora le-a murit nevasta, o sã le strici ziua. Pânã la urmã ãsta e scopul, nu? Unul dintre cele mai proaste argumente a tuturor timpurilor e „nu cunoºti (parte irelevantã din x)? Înseamnã cã nu ºtii nimic despre x!” A scris un coleg un articol despre hipsteri care hipsteresc penibil ºi s-au atacat ãia. Cã hipsterii au impresia cã au un fel de culturã care se ridicã peste masele maneliste. Cã ei, cu pantalonii lor strâmþi ºi frezele asimetrice au depãºit faza de om simplu care crapã seminþe. Mna, ºi zice una „Vai, nu ai auzit de jazzy jeff? Înseamnã cã n-ai culturã muzicalã”. În primul rând, nici nu vreau sã aud de ceva care se cheamã jazzy jeff. Din nume aº paria cu o cotã de 10 la 1 cã e ceva ce dacã încerc nu o sã-mi placã. ªi sigur nu e ceva atât de miºto încât sã fie esenþial pentru cultura muzicalã. Nu e Pink Floyd, în pula mea, sã zici „vai, dacã n-ai ascultat la viaþa ta mãcar un album jazzy jeff, n-ai culturã muzicalã!”. E ca ºi cum ai spune „vai, dacã n-ai futut-o pe mama, nu ºtii ce-i aia pizdã”. Poate n-am futut-o, e posibil. Nu am futut chiar toate mamele. Dar mã îndoiesc cã dacã aº fute-o, brusc mi-ar dat peste cap tot ce ºtiu despre pizdã. Dar sã ne întoarcem la hipstãri. Am mai auzit ºi argumentul ãla azi, cã dom-le „asta înseamnã democraþie ºi societate elevatã, fiecare sã arate cum vrea ºi sã asculte ce vrea!”. Aparent de-asta am murit noi la revoluþie ca Geta sã se prezine Joanna la oameni ºi Vasile sã aibã pantalonii verzi ºi mai strâmþi pe craci decât un prezervativ pe o bornã de kilometraj. Nu e aºa. Trebuie sã ai anumite norme sociale în modul cum te manifeºti. Cã dacã o iei aºa, ºi toatã lumea ar trebui sã fie liberã sã se îmbrace cum vrea, în 20 de ani o sã alerge cu cãcat în cap ºi cu o þeavã de aspirator în cur ºi o sã spunã cã aºa-ºi exprimã ei personalitatea, ºi dacã nu înþelegem e din cauzã cã suntem înapoiaþi. ªi voi o sã vã scãrpinaþi în cap a deznãdejde ºi o sã vã întrebaþi: „cum pula mea am ajuns aici, ca societate?”. ªi eu o sã fiu în pãdure, pusnic mâncãtor de veveriþe ºi o sã vã zic: „hipsterii. Io v-am zis acu 20 de ani sã le spargeþi rotulele ºi sã-i tundeþi. Voi aþi zis cã e gluma. Asta e.” ªi pizdelor. E în principal vina voastrã. Cã futeþi bãrbaþi stridenþi. Bãrbaþii sunt proºti. Dacã vãd cã merge sã fii strident ºi penibil ºi sã fuþi, o sã fie ºi mai stridenþi ºi penibili. Nu e în natura masculinã sã fii strident. Un bãrbat trebuie sã atragã atenþia prin ce face ºi prin ce este. Nu prin haine ciudate, frizuri bombastice ºi eºarfe colorate. Nu ãsta e rolul masculului în univers. O sã vã întrebaþi peste 20 de ani de ce aþi ajuns sã mutaþi voi mobila prin casã, cã bãrbãþelul tocmai ºi-a vopsit unghiile ºi nu vrea sã ºi le strice. ªi o sã vã rãspund ca mai sus, din pãdure, cu jumãtate de veveriþã în gurã: „Io v-am zis cã dacã futeþi bãrbaþi sensibili ºi parfumaþi, care se epileazã pe cur ºi se duc la magazin sã-ºi cumpere accesorii o sã stricaþi complet rasa umanã, cã o sã-ºi ducã genele de poponaut mai departe ºi o sã disparã ãlea care fac dintr-un mascul, mascul. Voi aþi zis cã-s simpatici aºa, pensaþi ºi cu manichiura fãcutã. Asta e, aþi stricat specia umanã” Bãrbatu’ trebuie sã miroasã a alcool ºi muncã. Sã aibã o unghie buºitã de la o activitate fizicã ºi niºte bãtãturi în palmã. Trebuie sã nu-l vezi când intrã în camerã, dar trebuie sã se întoarcã toatã lumea spre el când vorbeºte. Cel puþin aºa vãd io problema. Bãrbatul nu se dã cu cremã de mâini când are mâinile uscate. Pur ºi simplu acceptã cã are mânilie uscate. Dacã e sã i se facã pielea de pe una scrum ºi sã îi pice, se duce la doctor. Dar faptul cã ai mâinile uscate nu e ceva atât de important încât sã faci ceva în legãturã cu asta, ca bãrbat. ªi de-aia nu putem sã avem ºi noi lucruri frumoase. Cã voi permiteþi sã fie lucrurile altfel. Spre exemplu dread-urile. Albul cu dreaduri e cel mai antipatic animal. Singurul motiv pentru care ai voie sã ai dreaduri ca mascul e sã fi adormit cu capul în coji de pepene. Nu eºti jamaican. Nu ai pãrul creþ ºi încâlcit. Opreºte-te din a fi o pulã de om care imitã o culturã din care nu face parte. Nu ne pasã cã asculþi reghe ºi fumezi ce crezi tu cã-i iarbã da’ de fapt e cimbru cu legale. Aratã penibil. ªi e insalubru. Cari pãr mort dupã tine. Eu când vãd un dârlãu cu o frezã exoticã, mi-e antipatic din prima. Toatã interacþiunea mea cu el e sã-l provoc sã zicã ceva ce poate fi interpretat ca motiv sã-i fut una. ªi vorbind de freze. Dacã ai freza aia, cu luat cu maºina în pãrþi ºi mult mai mare sus, dat într-o parte cu spumã, gen þiganul de Alex Velea, eºti un cocalar þigan bãºit ºi sper sã faci cancer.

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer