Când tehnologia ajunge la extreme: un elev a fost suspendat pentru cã nu a acceptat sã poarte cipGalerie foto (2)

Un liceu din Texas a suspendat un elev care a refuzat sã poarte un ecuson dotat cu un cip RFID (radio-frequency identification – identificarea prin radiofrecvenþã). Un district ºcolar din San Antonio a decis la începutul acestui an ºcolar sã doteze toþi elevii cu un ecuson cu cip RFID. Ecusonul este dotat cu un cod de bare asociat numãrului de identificare socialã a fiecãrui elev, iar cipul RFID monitorizeazã deplasarea elevilor în campusul ºcolar din momentul în care aceºtia sosesc pânã la plecare. Cipurile RFID a devenit un element obiºnuit în aceastã erã electronicã – fiind inserate în paºapoarte, legitimaþii ºi în cardurile de credit. În timp, experþii se aºteaptã ca aceste cipuri sã ia locul codurilor de bare de pe produsele din comerþ. În SUA, ºcolile au început sã adopte la rândul lor aceastã tehnologie. Andrea Hernandez, eleva care a refuzat sã poarte ecusonul dotat cu cip, a fost anunþatã de oficialii Northside Independent School District cã nu va putea sã continue sã studieze la Liceul John Jay decât dacã va accepta sã poarte ecusonul în jurul gâtului. Fata refuzã sã poarte ecusonul din motive de religie ºi de intimitate. Oficialii districtului ºcolar au anunþat cã eleva va trebui sã aleagã, începând de luni, alt liceu dintr-un district în care nu sunt folosite aceste cipuri. Momentan, decizia districtului ºcolar a fost suspendatã temporar de un judecãtor din Texas în urma deschiderii unui proces pe aceastã temã de Institutul Rutherford. „Este ceva fundamental greºit atunci când districtul ºcolar insistã sã forþeze elevii sã se supunã unui program ce nu are nimic de-a face cu prioritãþile academice. Singurul scop al acestui program este sã aducã mai mulþi bani ºcolii”, afirmã John Whitehead, preºedintele Institutului Rutherford. Finanþele districtului ºcolar depind de prezenþa elevilor la clase. Pentru fiecare elev declarat absent atunci când se face prezenþa dimineaþa, districtul primeºte mai puþini bani. Cipurile RFID permit monitorizarea elevilor în interiorul întregului campus ºcolar, iar dacã elevul se aflã în campus atunci când se face prezenþa, chiar dacã nu este la curs, districtul obþine banii cuveniþi pentru acel student. Familia Hernandez a declarat cã refuzã sã accepte cipul deoarece acesta „îl simbolizeazã pe Satan, fiind Semnul Bestiei prevestit în Biblie”. Reprezentanþii districtului ºcolar au scris familiei o scrisoare în care au anunþat cã îi vor permite fetei sã participe la cursuri „fãrã baterie ºi cip în ecuson”, însã i-au cerut tatãlui fetei sã „accepte sã renunþe sã critice acest program ºi sã îl susþinã în mod public”. Steve Hernandez, tatãl elevei, a refuzat acest lucru. Sursa: Wired via descopera.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer