Pe vremea lui Ceauºescu, circula un banc: Cicã nea Nicu a vrut sã vadã cât de tare poate ºterge pe jos cu membrii Plenarei PCR. Aºa cã, în plinã ºedinþã, i-a anunþat pe “tovarãºi” cã unul din 10 va fi împuºcat… rumoare în salã, dar nici un semn de revoltã, nici o întrebare. Ceauºescu supraliciteazã ºi anunþã cã s-a rãzgândit, ºi cã jumãtate din ei vor fi executaþi… din nou rumoare, dar nici un semn de împotrivire. Dezgustat, Ceauºescu anunþã ca s-a rãzgândit din nou, iar jumãtate din membrii Congresului vor fi executaþi prin împuºcare, iar cealaltã jumãtate prin spânzurare. Se aud iarãºi ºoapte timide între “tovarãºi”, ºi în final, unul ridicã timid o mânã, în semn cã vrea sã întrebe ceva. Fericit cã, în sfârºit cineva i se împotriveºte, Ceauºescu îl invitã pe respectivul sã vorbeascã. Ce credeþi cã întreabã omul: “Tovarãºe Nicolae Ceauºescu, oamenii muncii prezenþi la aceastã adunare au o întrebare: funia ºi sãpunul ni le aducem de acasã sau ni le pune la dispoziție Partidul !?” Nici acum situația nu stã altfel. Suntem fricoși de ne cãcãm pe noi ! Dacã mâine Guvernul, Europa, Primarul sau cine vreþi voi, anunþã cã între 10 ºi 20 octombrie 2011 se va trece la noul tip de “Carte de Identitate” de identificare biometricã, de tip RFID, adicã un cip, ce se va implanta sub piele, pe braþul drept sau pe frunte (la alegere), iar cei ce îl refuzã vor fi amendaþi, tabãra “opozanþilor” virtuali va fi împãrþitã în douã. Unii vor întreba cât de mare este amenda, cine o aplicã ºi cum pot scãpa de ea, iar alþii vor dezbate problema despre unde este mai puþin nociv (din punct de vedere al intimitãþii) sã þi se implanteze cipul: în mânã sau pe frunte !? Cam atât pentru astãzi despre “vajnicii” luptãtori anti-sistem de pe internet ºi despre recensãmânt. Aºteptãm bãieþii cu cipurile… Pot sã vinã liniºtiþi, sã ne marcheze ca pe vite, nu vor întâmpina nici o opoziþie serioasã. Se pare cã soiul de oameni numiþi în vechime martiri a dispãrut de mult…  ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer