Mario Borghezio, europarlamentar italian, a fost bãtut de forþele de securitate pentru cã a cerut sã asiste la o întrunire Bilderberg. La ora actualã se ºtie deja cã cei mai influenþi oameni ai lumii, aproximativ 120 de bancheri, directori ºi politicieni au participat la conferinþa anualã a Clubului Bilderberg, care a avut loc anul acesta, în perioada 9-12 iunie, la hotelul de lux Sourvette House din Saint-Moritz, în Elveþia.

Europarlamentarul italian Mario Borghezio, membru de frunte al Ligii Nordului ºi al comisiei libertãþilor civile a Parlamentului European, s-a deplasat la hotelul Sourvette din Saint-Moritz ºi a cerut sã asiste la întrunirea membrilor Clubului Bilderberg. Oprit de trupele de securitate înainte sã poatã pãtrunde în hotel, el a fost bãtut, trântit la sol ºi îndepãrtat din acel loc, într-un mod violent, deºi acesta le-a arãtat legitimaþia de europarlamentar. Borghezio a fost preluat „cu nasul sângerând” de cãtre poliþia elveþianã. „Am fost asistat de cãtre poliþia elveþianã, dar tratamentul aplicat de agenþii de securitate a fost brutal. Intenþionez sã îi denunþ. Reacþia aceasta pe care au avut-o doar pentru cã voiam sã asist ºi eu la ºedinþa lor, îmi confirmã faptul cã reuniunea aceasta are o mare însemnãtate ºi are rolul în luarea deciziilor importante, de cãtre câteva persoane care controleazã lumea.” Borghezio a mai declarat: „Clubul Bilderberg este o societate secretã, nu un grup de persoane care se întâlnesc în mod discret. Ei decid destinul lumii.”

Grupul Bilderberg a fost înfiinþat în 1954. Prima întâlnire a avut loc în Olanda, la Osterbeek, în Hotelul Bilderberg, de unde grupul ºi-a luat ºi numele. Reuniunea a fost organizatã de prinþul Bernhard al Þãrilor de Jos, fost ofiþer SS, ºi de David Rockfeller. Grupul Bilderberg nu este democratic. Membrii sãi nu sunt aleºi ºi el nu dã socotealã oamenilor de pe planetã; acelaºi lucru este valabil ºi pentru Banca Mondialã, Fondul Monetar internaþional, Naþiunile Unite, sau cele mai puternice corporaþii sau bãnci. Nu existã nicio altã întâlnire la care sã participe conducãtorii tuturor instituþiilor internaþionale majore, precum Banca Mondialã, Fondul Monetar Internaþional, Naþiunile Unite ºi Uniunea Europeanã.

Grupul Bilderberg este structurat pe trei niveluri: 1. „Cercul exterior” este extins pânã la aproximativ 130 de participanþi, marii magnaþi ai lumii. Practic peste 80% din participanþii la reuniuni nu cunosc decât o parte din strategiile ºi scopurile reale ale organizaþiei, deci fac parte din cercul exterior. 2. Comitetul director (Steering Comitee), al doilea nivel, este mult mai restrâns. Acest nivel este alcãtuit din aproximativ 35 de membri, exclusiv europeni ºi americani. Ei cunosc în proporþie de 90% obiectivele ºi strategia grupului. Membrii americani ai acestui nivel sunt de asemenea ºi membri în CRE – Consiliul Relaþiilor Externe (Council on Foreign Relations – CFR). 3. Comitetul Consultativ Bilderberg, al treilea nivel, este nucleul acestei grupãri. El este alcãtuit din 12 membri, singurii care cunosc în totalitate strategiile ºi scopurile reale ale organizaþiei. Printre aceºtia se aflã ºi aºa-ziºii „iluminaþi”, David Rockefeller din partea Chase Manhattan Bank ºi Henry Kissinger, fost secretar de stat al SUA.

Grupul Bilderberg este un veritabil guvern mondial ocult. În cursul întâlnirilor care au loc o datã pe an, pentru patru zile, în hoteluri de lux sau castele înconjurate de parcuri mari sau aflate în plinã naturã, se iau decizii strategice esenþiale pentru toate þãrile acestei planete. Aceste întâlniri secrete au loc în fiecare an în locuri diferite. Grupul închiriazã integral hotelul, dar nu ºi angajaþii hotelului, care primesc câteva zile liber. În locul acestora, este adus integral personal, de la femei de serviciu la ospãtari, de la recepþioneri la centraliste. Poliþia localã este pusã aproape în întregime la dispoziþia grupului Bilderberg, ºi uneori este mobilizatã ºi armata pentru a pãzi locaþia. În cadrul discuþiilor nu se fac niciodatã niciun fel de înregistrãri, ci doar se fac niºte note foarte telegrafice privind subiectele discutate, dar fãrã a se menþiona nici un nume.

Sursa: yogaesoteric.net

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer