divorþului dintre Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, ºi soþia sa, Maria Shriver. Liderii religioºi au contrazis aceastã opinie. familie „Cãsãtoria este o instituþie cu un picior în groapã. Nu cred cã trebuie sã ne trãim viaþa în cadrul unor relaþii bazate pe tradiþii învechite care nu se mai potrivesc deloc lumii în care trãim”, a declarat Diaz, în cadrul unui interviu acordat unei publicaþii americane. Psihiatrul Keith Ablow a comentat afirmaþia actriþei pentru postul Fox News ºi a exprimat o opinie asemãnãtoare. „Cãsãtoria este – ºi a fost timp de zeci de ani – o sursã de realã suferinþã pentru cei mai mulþi dintre oamenii cãsãtoriþi.” Ablow este convins cã moartea instituþiei cãsãtoriei „este doar o chestiune de timp” ºi cã societatea ar trebui sã înceapã sã se gândeascã la ce anume va pune în locul cãsãtoriei. Mai mulþi lideri creºtini au criticat comentariile celor doi, în special afirmaþiile lui Cameron Diaz, dat fiind faptul cã aceasta este o actriþã foarte cunoscutã la Hollywood ºi, prin urmare, o persoanã cu influenþã asupra publicului larg. Aceºtia au recunoscut cã atât Diaz, cât ºi Ablow au dreptate într-un anumit sens ºi au dat ca exemplu rata mare a divorþurilor, chiar ºi printre membrii bisericilor creºtine.Totuºi ei considerã cã afirmaþiile actriþei sunt exagerate ºi cã nu descriu realitatea. Psihologul James Sells a respins declaraþiile actriþei ºi a declarat cã acestea trebuie considerate doar o „perspectivã personalã”, care nu descrie fidel nici ceea ce se întâmplã în societatea americanã, nici ceea ce se întâmplã în alte societãþi din jurul lumii. „Este cãsãtoria în schimbare? Sigur cã da! Aºteptãrile cu privire la cãsãtorie, cu privire la modul în care oamenii fac acest pas ºi cu privire la momentul vieþii în care se cãsãtoresc sunt diferite” faþã de generaþiile anterioare, a declarat Sells, autor al cãrþii Counseling Couples in Conflict. El a recunoscut cã instituþia cãsãtoriei trece printr-o perioadã de tranziþie, însã nu crede cã aceasta îºi trãieºte ultimele zile, noteazã cbn.com. Sells a citat o serie de studii care confirmã cã persoanele cãsãtorite au o viaþã mai sãnãtoasã ºi mai lungã. De asemenea, el a subliniat efectele benefice pe care le are cãsãtoria asupra soþilor, soþiilor ºi copiilor. Un studiu publicat de Institute for American Values noteazã o serie de motive pentru care familia este o instituþie importantã. 1. Cãsãtoria creºte probabilitatea ca pãrinþii sã aibã relaþii bune cu copiii lor. 2. Concubinajul nu este echivalentul funcþional al cãsãtoriei. 3. Creºterea copiilor în afara unei relaþii de cãsãtorie creºte probabilitatea ca aceºtia sã experimenteze, la rândul lor, divorþul ºi sã devinã pãrinþi singuri. 4. Cãsãtoria este o instituþie universal umanã. 5. Cãsãtoria favorizeazã relaþii de o calitate mai bunã atât între adulþi, cât ºi între pãrinþi ºi copii. 6. Cãsãtoria are consecinþe biosociale importante ºi pentru pãrinþi, ºi pentru copii. 7. Divorþul ºi sarcinile în afara cãsãtoriei sporesc riscul sãrãciei în cazul copiilor ºi mamelor. 8. Cuplurile cãsãtorite par sã se descurce mai bine, în medie, din punct de vedere financiar, comparativ cu celibatarii sau cuplurile care trãiesc în concubinaj. 9. Bãrbaþii cãsãtoriþi câºtigã mai mulþi bani decât celibatarii care au acelaºi nivel de educaþie ºi experienþe profesionale similare. 10. Divorþul pãrinþilor creºte riscul eºecului ºcolar în cazul copiilor. 11. Divorþul pãrinþilor scade ºansele copilului de a obþine o diplomã de studii superioare ºi de a ocupa un loc de muncã mai bun. 12. Copiii care trãiesc cu pãrinþi cãsãtoriþi au, în medie, o sãnãtate fizicã mai bunã decât copiii care trãiesc în alte tipuri de familie. 13. Cãsãtoria este asociatã cu rate mai mici de abuz de alcool sau consum de droguri, atât în cazul adulþilor, cât ºi al adolescenþilor. 14. Persoanele cãsãtorite ºi, în special bãrbaþii, au o speranþã de viaþã mai mare decât celibatarii. 15. Ratele de tulburãri psihologice ºi boli mentale sunt mai mari în cazul copiilor ai cãror pãrinþi au divorþat. 16. Divorþul creºte semnificativ riscul comiterii unui suicid. 17. Mamele cãsãtorite sunt mai puþin expuse riscului depresiei decât mamele singure sau cele care trãiesc în concubinaj. 18. Bãieþii care cresc cu un singur pãrinte prezintã un risc mai mare de a se implica în acþiuni infracþionale. 19. Femeile cãsãtorite par sã fie mai puþin expuse riscului violenþei domestice, comparativ cu cele care trãiesc în concubinaj. 20. Un copil care nu trãieºte cu ambii pãrinþi cãsãtoriþi este expus unui risc mai mare de a deveni victima unui abuz. Sursa: Semnele Timpului]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer