Adunarea generalã a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº (FCRCHM) a fãcut, sâmbãtã, la Miercurea Ciuc, un apel pentru apãrarea demnitãþii naþionale ºi a solicitat crearea unui curent în Parlamentul României care sã împiedice votarea unor legi care duc la pierderea autoritãþii statale, transmite Agerpres. Adunarea generalã a forumului, la care au luat parte ºi parlamentari, s-a desfãºurat sub înaltul patronaj al Arhiepiscopului Covasnei ºi Harghitei, Ioan, preºedinte de onoare al FCRCHM. Arhiepiscopul Ioan a fãcut apel cãtre parlamentari ºi societatea civilã pentru iniþierea unei acþiuni care sã apere demnitatea naþionalã ºi echilibrul naþional. Toþi cei prezenþi au fost de acord cã apelul trebuie îndreptat ºi cãtre reprezentanþii UDMR, în condiþiile în care drepturile acordate de România minoritãþilor respectã cele mai înalte standarde europene. “Astãzi am considerat de bine ca, în cadrul Forumului Civic al Românilor din Harghita, Covasna ºi Mureº, sã iniþiem o acþiune pentru apãrarea demnitãþii naþionale ºi a unui echilibru naþional. Pentru cã, în ultima vreme, în aceastã parte de þarã s-au desfãºurat unele acþiuni care au adus o anumitã atingere atât poporului român, cât ºi demnitãþii naþionale”, a afirmat înaltul ierarh. În cadrul adunãrii s-a decis constituirea unui grup de acþiune pentru demnitatea naþionalã, la care sunt chemaþi sã adere oameni politici, parlamentari, reprezentanþi ai autoritãþilor locale ºi ai societãþii civile, care sã militeze pentru stoparea degradãrii identitãþii naþionale ºi pentru realizarea unui echilibru în spaþiul public. Cu aceastã ocazie s-a exprimat îngrijorarea faþã de efectele unor acþiuni organizate cu prilejul Zilei maghiarilor de pretutindeni, dar ºi faþã de consecinþele pe care le-ar avea adoptarea unor proiecte de legi în forma propusã de UDMR, precum proiectul legii statutului minoritãþilor naþionale. Preºedintele executiv al FCRHCM, Ioan Lãcãtuºu, a susþinut cã proiectele de legi ale statutului minoritãþilor naþionale ºi regionalizãrii, dupã adoptarea Legii Educaþiei, ar duce de facto la instituirea autonomiei pe criterii etnice. “Drepturile colective, principiul teritorialitãþii, crearea unor organisme paralele cu cele ale statului nu fac parte din practica ºi legislaþia europeanã ºi a adopta asemenea lucruri reprezintã greºeli de neiertat, cu consecinþe incalculabile pe termen lung care trec peste interesele partidelor. (…) Normalitate înseamnã convieþuire multietnicã ºi pluriconfesionalã ºi nu enclavã etnicã în inima României. Dacã inima României este bolnavã va fi bolnavã ºi România”, a declarat Lãcãtuºu citat de Agerpres si Ziaristi Online. Asociatia Civic Media si-a anuntat azi aderarea la Grupul de Acþiune pentru Demnitatea Naþionalã. Organizatiile societatii civile care doresc sa se implice concret in actiunile Grupului se pot adresa Forumului Civic al Românilor.

Comunicat Sub înaltul patronaj al IPS Ioan Arhiepiscop al Covasnei ºi Harghitei ºi Preºedintele de Onoare al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº,  în data de 2 aprilie 2011, la Miercurea-Ciuc a avut loc ºedinþa Consiliului Director al FCRCHM, la care au fost invitaþi ºi parlamentari din tot spectrul politic românesc. Cu aceastã ocazie s-a exprimat îngrijorarea faþã de efectele unor acþiuni organizate cu prilejul Zilei maghiarilor de pretutindeni, precum  ºi consecinþele pe care le-ar avea adoptarea unor proiecte de legi în forma propusã de UDMR, în principal Proiectul legii statutului minoritãþilor naþionale ºi cel al regionalizãrii României. Totodatã, s-a manifestat neliniºtea faþã de escaladarea unor acþiuni care aduc atingere comunitãþilor româneºti din zonã, identitãþii naþionale ºi implicit statului român. La întrunire s-a hotãrât constituirea unui Grup de Acþiune pentru Demnitatea Naþionalã, la care sunt chemaþi sã adere oameni politici, parlamentari, reprezentanþi ai autoritãþilor locale ºi ai societãþii civile, care sã militeze pentru stoparea degradãrii identitãþii naþionale ºi pentru realizarea unui echilibru în spaþiul public. Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº Sursa: ZiaristiOnline]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer