În acest an, avem 4 date neobiºnuite:

1/1/11, 11/1/11, 1/11/11 ºi 11/11/11
Acum, luaþi ultimele 2 cifre ale anului naºterii dumneavoastrã ºi adãugaþi vârsta pe care o veþi avea în acest an; Ar trebui ca totalul sã fie 111, la toatã lumea!
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer