Sistem de acces biometric într-un liceu din Reºiþa. Întârziații vor intra în liceu doar pe bazã de amprentã La Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” din Reºiþa a fost pus în funcþiune accesul biometric, ceea ce înseamnã cã atât elevii, cât ºi profesorii intrã ºi ies din unitatea ºcolarã,  folosind amprentele digitale. ”Am apelat la acest sistem biometric pentru a creºte siguranþa ºi securitatea elevilor în ºcoalã, pentru cã, din pãcate, se întâmplã parcã tot mai multe incidente violente în ºcoli, iar noi vrem sã le eliminãm complet. Noi avem parte de copii cuminþi, dar, oricând, pot intra în perimetrul ºi în incinta unitãþii ºcolare persoane strãine. În plus, mãsura are ca scop ºi reducerea absenteismului ºcolar”, a declarat Dragoº Popa, directorul adjunct al Liceului ”Mircea Eliade”. Intrarea în ºcoalã se face în mod normal dar, la ora opt, sistemul se blocheazã, iar cei întârziaþi sunt nevoiþi sã foloseascã amprenta biometricã. În acest mod, însã, ei intrã în baza de date ca întârziaþi. În pauze, se poate ieºi sau intra în ºcoalã în mod obiºnuit, fapt pentru care, conducerea liceului este în negocieri cu mai multe firme, pentru a beneficia ºi de pazã umanã. În plus, în liceu funcþioneazã ºi camere de supraveghere. Pãrerile elevilor sunt împãrþite în ceea ce priveºte intrarea ºi ieºirea din ºcoalã pe baza amprentelor. ”Este bine cã nu poate intra nimeni altcineva în ºcoalã. Ne simþim mai protejaþi aºa. Sunt ºcoli unde au intrat persoane strãine ºi au fãcut scandal. Nu vrem sã avem parte de aºa ceva. E drept cã aºa se vede ºi când chiulim sau întârziem, dar, dacã punem în balanþã, e mai bine sã fim supraveghiaþi”, a spus una dintre elevele ºcolii. sursa: blogul lui saccsiv]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer