Agresivitatea are legãturã ºi cu consumul de rãcoritoare
Adolescenþii care beau mai mult de cinci cutii de bãuturi carbogazoase rãcoritoare sunt în mod semnificativ mai înclinaþi spre atitudini violente, între care portul de armã ºi comiterea de agresiuni.
Studiul a fost efectuat pe un eºantion de 1.878 de adolescenþi cu vârste între 14 ºi 18 ani de la 22 de ºcoli publice din Boston, Massachusetts. Tinerii au fost grupaþi în douã categorii: consum redus, pânã la patru cutii pe sãptãmânã, ºi consum mare, peste cinci cutii pe sãptãmânã.O treime dintre subiecþi s-au situat în categoria de consum mare. Au fost întrebaþi în legãturã cu recente comportamente sau atitudini violente faþã de colegi sau rude ºi dacã purtau cuþit sau pistol. Aceste atitudini au fost evaluate împreunã cu alþi factori care ar putea influenþa rezultatele, precum sexul, consumul de alcool, de tutun sau orele de somn. Circa 23 % dintre cei care beau o cutie de astfel de rãcoritoare sau niciuna au rãspuns cã purtau arme în mod obiºnuit, iar proporþia a urcat la 43 % în rândul celor care beau peste 14 cutii pe sãptãmânã. Comportamente violente cu colegii au manifestat 15 % dintre cei care beau cantitãþi mici de rãcoritoare carbogazoase ºi 27 % dintre cei care beau cel puþin 14 cutii. Drept concluzie, cercetãtorii au afirmat cã adolescenþii care sunt mari consumatori de astfel de bãuturi au între 9 % ºi 15 % mai multe posibilitãþi de a manifesta comportamente violente. ‘Ar putea exista o relaþie directã cauzã-efect, poate din cauza conþinutului de zahãr sau cafeinã din aceste bãuturi, sau pot exista alþi factori, încã neanalizaþi, care sã provoace un mare consum de rãcoritoare carbogazoase ºi agresiune’, semnaleazã studiul menþionat. Sursa: Realitatea]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer