basescu voronin 300x300 Bãsescu, mai rãu ca Voronin opinii si analizeSã ne mutãm cu toþii în Basarabia, sã culegem struguri ºi pere ºi sã cântãm bailahiii, bailaheeee. Nu de alta, dar în ultimii ani preºedintele Bãsescu a pãrut mai preocupat de soarta românilor din Basarabia decât a celor din România. Probabil cã în mintea sa odihnitã, Traian Bãsescu s-a ºi vãzut deja ca Bãsescu Întregitorul, cel care a reuºit sã uneascã cele douã þãri româneºti, peste dorinþa ruºilor ºi cu o tenacitate pe care numai el o putea dezvolta. Singura diferenþã e cã politica externã nu se face în birturi, ca cea internã ºi în zona externelor preºedintele nostru nu are nicio influenþã, ba din contrã: este ignorat ºi i se dã cu tifla exact ca unui preºedinte de þarã africanã. De ce afirm toate aceste lucruri legate de Basarabia? Nu dintr-o lipsã de patriotism, ci din cauza faptului cã în timp ce toate gardurile þãrii sunt pline de abþibilde cu “Basarabia Pãmânt Românesc”, România mai are doar un pas de fãcut cãtre dictaturã ºi cãtre dezmembrarea teritorialã. Cred cã nu mai e un secret pentru nimeni faptul cã revoltele de la Chiºinãu din aprilie 2009 au fost catalogate de Rusia ca o loviturã de stat fãcutã cu sprijinul României. ªi mi se pãrea ºi normal sã fie aºa. Însã, în timp ce parlamentul moldovean a fost vandalizat de cãtre tinerii basarabeni anticomuniºti, la Bucureºti nu se lasã loc de niciun protest. Mai mult, când poliþiºtii cu salariile reduse au curajul sã îl înfrunte pe Bãsescu chiar la Cotroceni ºi sã îl cheme afarã ca pe o “javrã ordinarã”, Bãsescu cheamã jandarmeria sã facã ordine, cere demisia ministrului de interne ºi convoacã CSAT-ul. Nu existã, pânã la urmã, nicio diferenþã între Voronin ºi Bãsescu. Amândoi sunt produsul ºcolii de securiºti comuniºti, amândoi au pretenþii de dictatori. Sã nu uitãm însã cã Bãsescu a câºtigat al doilea mandat de preºedinte cu voturile diasporei ºi mai ales ale românilor din Basarabia. Nu pot sã îmi închipui cum s-au cãlcat în anul 2009 agenþii serviciilor externe româneºti pe bombeuri la Chiºinãu, fãcând lobby pe lângã grupurile de influenþã din Republica Moldova. Oare câþi bani au fost bãgaþi în primarul anticomunist al Chiºinãului Dorin Chirtoacã sau în preºedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, care a pãrut sã stea mai mult în România decât în þara pe care o conduce, participând la discuþii cu studenþii din România ºi la diferite dineuri cu preºedintele României, vorbind despre Unire ºi alte lucruri înãlþãtoare. Singura verigã lipsã în planul mãreþ al lui Bãsescu a fost Mama Rusie. Dovadã ºi rezultatul referendumului din Moldova, pentru alegerea directã a preºedintelui, la care au participat doar 20% din cetãþenii Rep. Moldova, Ghimpu fiind nevoit sã dizolve parlamentul ºi sã organizeze din nou alegeri. Alegeri la care, am o presimþire, vor câºtiga din nou comuniºtii. ªi asta “doar” pentru cã embargoul pus exporturilor moldoveneºti, care majoritatea se îndreptau cãtre Rusia, îi arde pe moldoveni la buzunar. Între timp, Bãsescu pare sã se poarte cu românii din România mai rãu decât Ceauºescu. Furtul instituþionalizat al guvernului Boc, care strigã “crizã!” ºi o ºi implementeazã, va duce la o iarnã foarte grea pentru români. Exodul românilor apþi de muncã, susþinut de Bãsescu cu un rânjet batjocoritor, va gãsi România anului 2011 aproape de extincþie. ªi, nu în ultimul rând, subminarea siguranþei naþionale de cãtre acelaºi Bãsescu, prin susþinerea UDMR ºi a lui Tokes Laszlo, dar ºi prin subfinanþarea instituþiilor statului ºi învrãjbirea organismelor care ar trebui sã pãstreze ordinea socialã, va duce în urmãtorii ani la transformarea României într-o þarã mult prea slabã sã facã faþã unor atacuri din exterior, fie ele economice, politice sau cu pretenþii de revanºã teritorialã. Chiar zilele trecute europarlamentarul Tokes, pus în funcþia de vicepreºedinte al PE de cãtre Bãsescu ºi PD-L, a susþinut dezinvolt la Oradea o campanie ilegalã a iredentiºtilor imberbi de la EMI de montare de plãcuþe bilingve, vandalizând imobilele publice ºi private ale oraºului. Nici mãcar o amendã nu a primit, autoritãþile locale fiind prea timorate pentru a lua vreo mãsurã. În acest moment, cel mai mare pericol pentru România ºi români este Traian Bãsescu. Mã îndoiesc cã CSAT-ul va avea curajul sã constate acest lucru. Ne va trimite iar pe piste false: presa ca pericol de stat, mogulii ºi poliþiºtii care “nu rãspund la comenzi”. Revenind la Basarabia, campania unionistã a lui Bãsescu a fost sortitã eºecului, însã o lecþie tot am învãþat. Ce s-a întâmplat acolo în aprilie 2009 nu se va putea întâmpla în România, pentru cã paranoia ºi dorinþa de putere a lui Bãsescu, care nu mai e dorit de nimeni, este chiar mai mare decât cea a lui Voronin. Bãtrânul comunist rus a fãcut un pas în spate atunci, Bãsescu este în stare sã punã jandarmii sã tragã în poliþie ºi apoi sã plece cu elicopterul cãtre vilele sale din Franþa, cumpãrate din banii publici furaþi în ultimii 6 ani. Cândva, poate, istoria va consemna aceastã perioadã ca una de dictaturã. Acum însã, cu ochii în televizor ºi citind o presã prea slabã ca sã facã diferenþa, nu sesizãm ultimele suflãri ale României democratice. George Bara sursa: NapocaNews]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer