Iata ce aflam din articolul ATENÞIE! De la 1 martie, Google ºtie TOT CE FACI! Aflã cum sã-þi ºtergi urmele pânã nu e prea târziu: În mai puþin de o sãptãmânã, Google va aplica schimbãrile controversate ale politicii sale de confindeþialitate care vor permite companiei sã obþinã, sã stocheze ºi sã foloseascã informaþii personale despre utilizatori. De la 1 martie, nu vei mai avea voie sã foloseºti Google fãrã sã completezi datele necesare noii politici de confidenþialitate, care vor ajuta la crarea unui profil permanent, ce va conþine, numele vostru, sexul, localitate ºi chiar ºi orientarea sexualã. Înainte însã de acea datã, mai puteþi face un singur lucru: sã vã ºtergeþi istoria de browsing din Google pentru ca din momentul aplicãrii noii politici sã nu puteþi fi monitorizat decât din acel moment înain Libertatea.ro vã oferã paºii pe care îi aveþi de fãcut pentru a vã ºterge istoria de cãutãri Google: 1. Mergeþi pe site-ul Google ºi logaþi-vã în cont. Apãsaþi pe numele vostru, în dreapta sus, ºi selectaþi din meniul dropdown “Account Settings” sau “Setãrile contului”. 2. În noua fereastrã care vi se deschide, gãsiþi în secþiunea “Services” sau “Servicii” un link cãtre “View, enable, or disable web history” sau “Vizualizaþi, activaþi sau dezactivaþi Istoricul web” 3. Acum puteþi elimina tot Istoricul web de pe google apãsând pe butonul Remove all Web History sau Eliminaþi tot Istoricul Web. Odatã ce aþi fãcut acest lucru, istoria va rãmâne dezactivatã pânã în momentul în care veþi dori sã o reporniþi. Atenþie, însã! Chiar dacã vã veþi dezactiva istoria web, asta nu îi va opri pe cei de la Google sã adune ºi sã stocheze informaþiile legate de cãutãrile voastre ºi sã le foloseascã în scopuri interne. În acest caz, Google trebuie însã sã ºteargã datele în 18 luni. DACÃ nu aveþi cont pe Google, nu aþi scãpat monitorizare. În cazul în care nu vã veþi loga, fie pentru cã nu aveþi cont, fie pentru cã nu doriþi sã vã faceþi unul, cãutãrile vã vor fi monitorizate prin IP-ul computerului. Chiar dacã deocamdatã nu se ºtie exact cum va folosi Google aceastã combinaþie de informaþii pe care le obþine despre noi, politica de confidenþialitate a fost criticatã pe întregul mapamond. “Lucruri pe care le fãceai pânã acum într-o relativã anonimitate, vor fi de aici înainte asociate cu numele tãu, faþa ta, numãrul tãu de telefon. Dacã foloseºti servicii Google, trebuie sã fii de acord cu aceastã politicã”, a declarat Mat Honan, specialist la site-ul Gizmodo. Intrã AICI pentru a citi ÎN ÎNTREGIME politica de confidenþialitate Google, care va intra în vigoare de la 1 martie 2012! Comentariu saccsiv:    Am intrat pe link-ul indicat si am extras cateva chestii: Colectãm informaþii în douã moduri:

 • Informaþii pe care le furnizaþi. Pentru multe dintre serviciile noastre, este nevoie sã vã creaþi un Cont Google. Când creaþi unul, vã solicitãm informaþii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numãrul de telefon sau de carte de credit. Dacã doriþi sã beneficiaþi la maximum de funcþiile de distribuire pe care le oferim, este posibil sã vã solicitãm, în plus, sã creaþi un Profil Google  vizibil pentru public, care poate include numele ºi fotografia dvs.
Cum utilizãm informaþiile pe care le colectãm […] Putem sã utilizãm numele pe care îl furnizaþi în profilul Google în cadrul tuturor serviciilor pe care le oferim ºi care necesitã un Cont Google. În plus, putem sã înlocuim numele anterioare asociate cu Contul dvs. Google, astfel încât sã fiþi reprezentat consecvent în cadrul tuturor serviciilor noastre. Dacã alþi utilizatori au deja adresa dvs. de e-mail sau alte informaþii care vã identificã, putem sã le afiºãm informaþiile vizibile în mod public din Profilul Google, cum ar fi numele ºi fotografia dvs. Informaþiile pe care le distribuiþi Multe dintre serviciile noastre vã permit sã distribuiþi informaþii cãtre alte persoane. Reþineþi cã atunci când distribuiþi informaþii în mod public, acestea pot fi indexate de motoarele de cãutare, inclusiv de Google.Serviciile noastre vã oferã diverse opþiuni de distribuire ºi de eliminare a conþinutului. Informaþiile pe care le distribuim Nu distribuim informaþiile cu caracter personal cãtre companii, organizaþii ºi persoane din afara Google, decât dacã intervine una dintre urmãtoarele situaþii:
 • Cu consimþãmântul dvs.
Vom distribui informaþii cu caracter personal cãtre companii, organizaþii sau persoane din afara Google atunci când avem consimþãmântul dvs. în acest sens. Solicitãm consimþãmântul de înscriere pentru distribuirea oricãrorinformaþii speciale cu caracter personal.
 • Cãtre administratorii de domenii
În cazul în care Contul dvs. Google este gestionat de un administrator de domeniu  (de exemplu, în cazul utilizatorilor Google Apps), atunci administratorul dvs. de domeniu ºi distribuitorii care furnizeazã asistenþã pentru utilizatori în cadrul organizaþiei dvs. vor avea acces la informaþiile din Contul Google (inclusiv la e-mail ºi la alte date). Administratorul dvs. de domeniu ar putea:
  • Sã vizualizeze statisticile referitoare la contul dvs., cum ar fi cele legate de aplicaþiile pe care le instalaþi.
  • Sã modifice parola contului dvs.
  • Sã suspende sau sã anuleze accesul dvs. la cont.
  • Sã acceseze sau sã pãstreze informaþiile stocate ca parte a contului dvs.
  • Sã primeascã informaþii despre contul dvs. pentru a îndeplini cerinþele legii aplicabile, reglementãrile în vigoare, procedurile legale sau solicitãrile guvernamentale executorii.
  • Sã vã restricþioneze posibilitatea de a ºterge sau de a edita informaþiile ori setãrile de confidenþialitate.
Pentru mai multe informaþii, vã rugãm sã consultaþi Politica de confidenþialitate a administratorului dvs. de domeniu.
 • În vederea prelucrãrii externe
Furnizãm informaþii cu caracter personal afiliaþilor noºtri sau altor parteneri de afaceri sau persoane de încredere pentru a le prelucra în numele nostru, pe baza instrucþiunilor noastre ºi în conformitate cu Politica noastrã de confidenþialitate ºi cu orice alte mãsuri corespunzãtoare de confidenþialitate ºi securitate.
 • Din motive legale
Vom distribui informaþii cu caracter personal cãtre companii, organizaþii sau persoane din afara Google în cazul în care considerãm cu bunã credinþã cã accesarea, utilizarea, pãstrarea sau dezvãluirea informaþiilor respective sunt necesare în mod rezonabil pentru:
  • Respectarea legii aplicabile, a reglementãrilor, a procedurilor legale sau a solicitãrilor guvernamentale executorii.
  • Punerea în aplicare a Termenilor ºi condiþiilor în vigoare, inclusiv investigarea posibilelor încãlcãri ale acestora.
  • Detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic.
  • Protejarea împotriva încãlcãrii drepturilor, proprietãþii sau siguranþei companiei Google, a utilizatorilor noºtri sau a publicului, aºa cum se stipuleazã sau se permite prin lege.
Putem distribui în mod public ºi cãtre partenerii noºtri, cum ar fi editorii, agenþii de publicitate sau paginile de internet conexe, informaþii cumulate, care nu identificã personal utilizatorii. De exemplu, putem sã distribuim informaþii în mod public pentru a indica tendinþe ale utilizãrii generale a serviciilor noastre. În cazul în care compania Google este implicatã într-o fuziune, într-o achiziþie sau într-o vânzare de active, vom continua sã asigurãm confidenþialitatea tuturor informaþiilor cu caracter personal ºi vom notifica utilizatorii afectaþi înainte ca informaþiile cu caracter personal sã fie transferate sau sã intre sub incidenþa unei alte Politici de confidenþialitate. Comentariu saccsiv:    Rog pe cei ce se pricep sa-si expuna o parere. In Libertatea scrie: De la 1 martie, nu vei mai avea voie sã foloseºti Google fãrã sã completezi datele necesare noii politici de confidenþialitate, care vor ajuta la crarea unui profil permanent, ce va conþine, numele vostru, sexul, localitate ºi chiar ºi orientarea sexualã.    Nu mi-e clar: nu vom mai putea folosi nici motorul de cautare? Cititi va rog si: VIDEO (si transcriptul in limba romana): DEZVALUIRI SINISTRE despre Google, ADN uman si controlul total Seful executiv GOOGLE: doar imoralii sunt secretosi … CEO GOOGLE: ANONIMITATEA pe INTERNET este UN LUCRU PERICULOS iar guvernele ii vor cere sfarsitul … GOOGLE: prin programul Street View a copiat în secret miliarde de emailuluri, parole ºi date personale din computere private Eric Schmidt, CEO GOOGLE, vorbeste despre posibilitatea unui IMPLANT Google – un CIP sub piele care te va urmari si va furniza acces web facil … sursa: blogul lui SACCSIV]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer