Centrul Simon  Wiesenthal,  o organizaþie sionistã ºi “vânãtoare de naziºti”, a denunþat “ieºirile antisemite” ale unui reputat intelectual norvagian, care a afirmat printre altele cã presa ar fi controloatã de evrei, fãcând deasemenea ºi o legãturã între atentatele teroriste de anul trecut ale masonului Anders Breivik ºi serviciile secrete israeliene. Profesorul universitar Johan Galtung, un cunoscut sociolog ºi fondator al Institutului de Cercetare a Pãcii din Oslo, a fãcut afirmaþiile controversate într-un articol publicat în revista Humanist. “ªase companii evreieºti controleazã 96 la sutã din media”, a scris Galtung. Acesta ºi-a detaliat afirmaþia cu nume de jurnaliºti, patroni de edituri, posturi de televiziuni ºi studiouri cinematografice. Referindu-se la magnatul  Rupert Murdoch, australianul care deține imperiul News Corporation, al doilea mare conglomerat media din lume, profeosrul norvegian a declarat cã “el nu este evreu, dar mulþi subalterni de-ai lui sunt”. “Mulþi dintre ei sunt suþinãtori fanatici ai Israelului”, a continuat acesta, adãugând cã “în plus 70 la sutã dintre profesorii de la cele mai importante 20 de universitãþi americane sunt deasemenea evrei”. Galtung nu s-a oprit aici ºi a continuat susþinând cã sentimentul antisemit care a dus la formarea lagãrelor de concentrare din perioada celui de al Treilea Reich ar fi avut la bazã poziþiile cheie deþinute de evrei în societatea germanã a acelor vremuri, umilitã dupã înfrângerea din Primul Rãzboi Mondial. Profesorul a þinut însã sã precizeze cã acest lucru “nu poate justifica în nici un fel atrocitãþile comise”. Scandalul a continuat duminica trecutã, dupã un schimb de e-mailuri între intelectualul norvegian ºi publicaþia israelianã Haaretz. Galtung a susþinut cã devreme ce în momentul de faþã nu se ºtie dacã în spatele atacurilor sãvârºite de  Breivik s-ar afla vreun grup de interese, “orice ipotezã rãmâne deschisã ºi legitimã”. Deºi considerã “foarte puþin probabilã” implicarea Mossad-ului în atentatele teroriste în urma cãrora 77 de persoane ºi-au pierdut viaþa, acesta a declarat cã “este nedrept sã eliminãm total aceastã ipotezã fãrã nici o dovadã care sã demonstreze contrariul”. “Delirul antisemit al profesorului Galtung îl descalificã total”, susþin într-un comunicat cei de la  Centrul Simon  Wiesenthal. “Sperãm ca cercurile academice din Norvegia, precum ºi presa împreunã cu restul societãþii sã repudieze aceste stereotipuri”, continuã reprezentanþii organizaþiei. Galtung a mai fost acuzat cã în articolul sãu a mai fãcut referire ºi la “Protocoalele înþelepþilor Sionului”, o lucrare controversatã pe care mulþi o considerã un fals, în vreme ce o altã parte a cititorilor o acceptã drept o carte unde este descris cu acurateþe un complot evreiesc la scarã mondialã. Cartea ar fi fost scrisã de poliþia secretã þaristã ºi publicatã pentru prima oarã în 1903. Dupã puþin timp s-a rãspândit în toatã lumea, numai în Statele Unite ale Americii Henry Ford sponsorizând publicarea a 500.000 de exemplare în anii ’20 ai secolului trecut. În România, cartea a fost tradusã pentru prima oarã de fruntaºul legionar Ion Moþa, cãzut la Majadahonda ca voluntar al forþelor naþionaliste în Rãzboiul Civil din Spania. Sursa: FrontPress.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer