Mã sunã ieri un amic sã mã întrebe de una alta, cã aºa am rãmas eu birou de informaþii juridice ºi consultanþã prin telefon, dar evident cã nu putea sã înceapã direct, ca bãdãranul, cu ce îl interesa. Aºa cã mã întreabã ce mai fac.

Când un om deschide o conversaþie la telefon întrebând ce mai faci, de obicei ºtii, mãcar din tonul vocii, cã o face ca introducere, cã de fapt e un stereotip verbal, o întrebare automaticã, golitã de sens, la care de obicei se rãspunde cu invariabilul “bine”.

Numai cã eu sunt un om îngrozitor, cãruia îi place sã îºi chinuie amicii, sã-i facã sã plãteascã (moral mãcar !) pentru timpul mâncat la telefon ºi informaþiile juridice oferite.

Aºa cã atunci când prietenul m-a întrebat ce mai fac, i-am rãspuns cu voce stinsã:

– ce sã fac ? uite cã am rãcit. M-a prins o gripã…

De obicei un astfel de rãspuns ia prin surpridere ºi uneori chiar zãpãceºte interlocutorul. E ca ºi cum i-ai cere înþelegere, compasiune, când de fapt el e acela cu interes, cu probleme arzãtoare de rezolvat, care are nevoie de lãmuririle tale, motiv pentru care n-are chef de smiorcãielile tale.

Lungirea introducerii interpunând o micã întârziere între el ºi rãspunsurile pe care vrea sã le afle îl enervareazã, aºa cã îþi rãspunde sarcastic, gen:

– pãi, foloseºte ºi tu aspirina sãracului ºi nu mai rãceºti !

Evident, individul se crede spiritual ! Alege ca în loc de compasiune sã te ia în bãºcãlie, o bãºcãlie pe care dacã o analizezi, spune multe lucruri despre respectivul.

În primul rând, e genul de individ care crede în mituri tantrice a la MISA, ce pun sexul pe piedestalul panaceului universal.

Sexul drept rezolvare a tutulor problemelor. Eºti rãcit ? Sexul (eventual cu continenþã !) stimuleazã sistemul imunitar ºi nu mai rãceºti. Eºti obosit ? Sexul te energizeazã. Eºti trist ? Sexul elibereazã chestii gen endorfine ºi te înveseleºte. Eºti plictisit ? Sexul… Eºti prost ? Cicã te deºteaptã, dacã e tantric ºi duc energia la creier. Aici am dubii, la câþi proºti ºi proaste tobã de continenþã sexualã am vãzut la MISA.

În fine, ideea e cã omul îþi propune soluþia-supremã-totalã-ºi-eficientã-împotriva-oricãror-probleme-de-sãnãtate ºi mai ales împotriva rãcelii. ªi ca s-i dea ºi greutate, se mai dã ºi pe el exemplu, zicând:

– uite, eu spre exemplu, nici nu mai þin minte de câþi ani nu am mai rãcit, pe când la tine, vãd cã la fiecare câteva luni eºti rãcit.

Cu alte cuvinte, el îmi transmite decodificat mesajul:

bãi pulã bleagã, uite la mine: dacã mã coþãi des, sunt sãnãtos tun. Ceea ce, conform credinþelor mele tantrico-religioase, spune despre tine cã tu eºti o labã de om, care face sex pricãjit, din an în paºte, spre deosebire de mine care o ard ca iepurele în cãlduri. Vezi ce macho sunt, faþã de tine ? Fã o plecãciune în faþa masculinitãþii mele imens-colosale care se piºã pe masculinitatea ta de mascul cu pula micã ºi nefolositã.

La o astfel de continuare arogantã, el s-ar aºtepta sã mã scuz, sã afirm cã de fapt eu fac sex la fel de mult ca ºi el, dar probabil cã nu îl fac la fel de bine de mã tot îmbolnãvesc (din nou avantaj el), sau sã recunosc cã nu fac la fel de mult ca el ºi deaia sunt cum sunt (avantaj el din nou !).

Eu însã am preferat sã rãspund inocent cu o întrebare:

– Dar tu de unde îþi cumperi aspirina aia ?!

Respectivul se blocheazã la faza asta pentru o secundã, apoi o dã pe glumã:

– aspirina sãracului nu o gãseºti la farmacie mãi, o gãseºti la tine în dormitor, cu femeia ta.

Dar deja, când îl faci sã îºi explice apropo-ul, e clar cã a cãzut de fraier, ºi astfel respectivul simte nevoia sã treacã pe repede-înainte la problema pentru care sunase.

Câte nuanþe, intenþii ºi dedesubturi conþine un dialog banal de câteva cuvinte dintre doi masculi moderni ! ªi ºtiþi care e treaba cea mai tristã ?! Cã de multe ori în aceastã luptã de afirmare a masculinitãþii, cei care o iniþiazã nici mãcar nu sunt conºtienþi de ceea ce fac, de resorturile intime care le declanºeazã replicile.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer