*CĂTRE MEMBRII CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI PARLAMENTUL ROMÂNIEI*

Semnatarii prezentei, medici cu drept de liberă practică din România, considerăm că avem o datorie profesională și de conștiință să vă solicităm să respingeți proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor în România (PLx 399/2017).

_Deși vaccinurile sunt considerate printre cele mai mari progrese ale medicinei, ele rămân un subiect de controversă în lumea medicală. Contrar aparenței, nu există consens în medicină referitor la siguranța și eficacitatea vaccinurilor. Iată argumentele:_

*1. SIGURANȚA VACCINURILOR ESTE O PROBLEMĂ REALĂ, RECUNOSCUTĂ CHIAR DE ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII*

În decembrie 2019, în cadrul summitului global al Organizației Mondiale a Sănătății referitor la siguranța vaccinurilor, numeroși experți internaționali au ridicat probleme legate de scăderea încrederii populației în vaccinare şi lipsa studiilor adecvate referitoare la siguranța vaccinurilor *#1*

. Vaccinurile sunt injectate în primul rând persoanelor sănătoase, dar în prospectele vaccinurilor sunt enumerate multiple reacții nedorite, ce pot apărea după injectare *#2, #3, #4*. Unele dintre acestea sunt boli invalidante permanente: convulsii, paralizii, encefalopatii (afectări ale creierului), șoc anafilactic. Chiar dacă aceste efecte nu apar la absolut toate persoanele vaccinate, _la nivelul de cunoaștere medicală actual, nu avem metode să prevedem cu exactitate care persoane sunt vulnerabile şi vor dezvolta efecte nedorite şi care nu. Chiar şi efectuând analize medicale înainte de vaccinare, nu avem certitudinea identificării tuturor persoanelor care riscă dezvoltarea reacțiilor adverse postvaccinale.

Efectul rezultat este că se previne o boală infecto-contagioasă, dar se creează alte boli cronice, cu evoluție imprevizibilă pe termen lung._

*2. LEGISLAȚIA ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE PERMITE PUNEREA PE PIAȚĂ A VACCINURILOR DUPĂ O PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ DE STUDII PRECLINICE*

Legislația actuală a Uniunii Europene prevede că punerea pe piață a unui nou vaccin se face pe baza unui dosar în care studiile clinice sunt făcute de însuși producătorul acelui vaccin. Întregul proces este unul pur birocratic, studiile producătorului nu sunt confirmate de către o terță instituție independentă *#5*

_În studiile de siguranță făcute înainte de punerea pe piață, niciun vaccin nu este comparat cu placebo. Toate studiile compară lotul care primește vaccinul nou cu un lot martor care primește un alt vaccin deja înregistrat pe piață, produs de obicei de aceeași companie. Ambele loturi de copii primesc în plus şi toate celelalte vaccinuri din schema de vaccinare pentru vârsta respectivă. De obicei, rezultatele studiilor conchid că nu s-au înregistrat mai multe reacții adverse în lotul vaccinat față de lotul martor *#6*_

În plus, vaccinurile beneficiază de o versiune simplificată a studiilor preclinice în care nu se consideră necesare studii de farmacocinetică, de carcinogenicitate (capacitatea de a induce cancer) și nici de genotoxicitate (capacitatea de a induce mutații genetice) *#6*

*3. FRECVENTA SI TIPUL REACTIILOR ADVERSE POSTVACCINALE SUNT PRACTIC IMPOSIBIL DE EVALUAT CU ACURATEȚE*

Unul din principalele contra argumente aduse fricii de efecte adverse postvaccinale este că acestea apar “foarte rar”. Adevărul este însă că frecvența reacțiilor adverse postvaccinale este imposibil de evaluat cu acuratețe. În multe din prospectele vaccinurilor aflate pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale a Medicamentului 2, 3, 4 reacţiile adverse sunt clasificate în două categorii:
– *Reacţii adverse evidenţiate din studii preclinice*, realizate înainte de punerea pe piaţă a vaccinului;
urmărirea persoanelor vaccinate se oprește după aproximativ 30 zile;
– *Reacţii adverse apărute după punerea pe piaţă a vaccinului*; acestea se evaluează prin raportare continuă în sistemul naţional electronic de înregistrare a reacţiilor adverse.
Studii internaționale au arătat că reacțiile adverse sunt în general subraportate într-o proporție de 1/100 (una din o sută reacții adverse apărute este raportată în sistemul electronic în SUA) *#7*

*4. VACCINURILE SUNT PRODUSE BIOLOGICE CU ÎNALT POTENȚIAL DE CONTAMINARE GENETICĂ*

Pentru producţia industrială a vaccinurilor, virusul vaccinal este cultivat pe:
• *culturi de celule animale* (virusul polio pe celule VERO conf. prospectului 3, adică celule de rinichi de maimuţă, iar virusul rujeolic pe embrion de pui de găină) *#4*
• *celule diploide umane, adică embrion uman avortat* (vaccinul rubeolic este cultivat pe celule MSC-5 conf. prospectului, ceea ce înseamnă celule pulmonare de embrion uman avortat) *#4*

Se ştie că virusurile în general au o structură genetică simplă şi versatilă; ele au capacitatea de a îngloba material genetic din celulele pe care sunt cultivate în propriul lanţ de ADN sau ARN şi de a-l transporta apoi în interiorul organismului care primeste vaccinul. În acest fel, vaccinurile în general constituie o cale de introducere de material genetic străin în sângele persoanelor vaccinate. *Conform standardelor actuale, contaminarea genetică acceptată este definită la maxim 10 nanograme de ADN străin pe doza de vaccin #8* Este dovedit ştiinţific că materialul genetic străin introdus direct în sânge, declanşează la om oncogeneză (cancer) *#9* şi boli autoimune (scleroză multiplă, lupus, psoriazis, autism).

*5. VACCINURILE CONŢIN ADJUVANŢI CHIMICI TOXICI PENTRU OM*

Conform prospectelor, în compoziţia vaccinurilor există: hidroxid de aluminiu, fosfat de aluminiu, thimerosal (compus al mercurului), formaldehidă, squalene, etc. Este dovedita ştiinţific toxicitatea aluminiului şi mercurului asupra sistemului nervos uman; există multe studii care ridică problema legăturii între acestea și autism, demenţa Alzheimer, boli neurologice.

*6. VACCINURILE CU VIRUS VIU ATENUAT NU AU EFICIENŢĂ 100% DIN CAUZA TENDINŢEI NATURALE A VIRUSURILOR DE A REALIZA MUTAŢII GENETICE*

Epidemii apar periodic în interiorul populațiilor cu rata foarte înaltă de vaccinare din cauza tendinței naturale de mutație genetică a virusurilor. Când o populație este supusă vaccinării în masă, apare fenomenul numit “presiune imunitară”. Virusul este supus unei presiuni imunitare care îl determină să creeze o mutație genetică. Aceasta este explicația epidemiilor periodice de rujeolă sau gripă în populații cu rată înaltă de vaccinare, mai degrabă decât mult-condamnata scădere a ratei de vaccinare în populație!

*7. PERSOANELE VACCINATE CU VIRUS VIU ATENUAT POT DEZVOLTA CHIAR BOALA ÎMPOTRIVA CĂREIA SUNT VACCINATE ȘI POT TRANSMITE ALTOR PERSOANE VIRUSUL VACCINAL*

Ni se tot spune că dacă vaccinăm peste 90-95% din populație eradicăm anumite boli infecțioase virale prin întreruperea circulației virusului sălbatic în populație. Se știe că persoanele vaccinate cu virus viu atenuat (rujeolă, rubeolă, oreion, gripă) pot dezvolta boala împotriva căreia sunt vaccinate #10, #11, chiar dacă într-o formă presupus mai ușoară. Ele elimină virusul pe căile naturale timp de până la 28 zile după vaccinare #12, #13 şi sunt potențial contagioase în acest timp. De aici, de exemplu, interdicția persoanelor care au primit transplant de organe (au imunitate scăzută pentru că primesc medicație imuno-supresoare) de a se vaccina şi de a veni în contact cu persoane vaccinate cu virus viu atenuat în primele 6 luni după transplant.

Din această perspectivă, întreruperea circulației unui virus sălbatic este puțin probabilă prin vaccinare!

*8. PROIECTUL DE LEGE TRANSFORMĂ VACCINAREA DINTR-UN ACT MEDICAL ÎNTR-UN ACT PUR ADMINISTRATIV*

Vaccinarea este un act medical, este un proces individual, pe care orice medic îl parcurge cu fiecare pacient în parte, pentru că fiecare pacient are particularitățile lui. *Pacientul investește medicul și actul medical al vaccinării cu o anume încredere și cu anumite așteptări.*

Dacă vaccinarea devine obligatorie prin lege, tot acest proces va dispărea. *Vaccinarea se transformă dintr-un act medical într-un act administrativ. Medicul va fi obligat prin lege să administreze vaccinuri unui pacient obligat și el să le primească*. Încrederea care trebuie să existe în relația dintre medic și pacient va dispărea. Văzând că nu găsește un partener de dialog în medicul său, pacientul își va părăsi medicul, va recurge la alte mijloace de informare şi va lua decizii în consecință.

*9. PROIECTUL DE LEGE ÎNGRĂDEȘTE EXPRIMAREA OPINIEI PROFESIONALE A MEDICILOR, ASISTENȚILOR MEDICALI ȘI FARMACIȘTILOR*

La art. 59 din proiectul de lege, găsim precizarea că “personalul medico-sanitar și farmaceutic, indiferent de specialitate” are obligația “să furnizeze informații corecte, dovedite științific, legate de vaccinuri şi activitatea de vaccinare”. *Comisia pentru sănătate și familie a aprobat o formă ușor nuanțată a acestui articol, încercând să-i îndulcească caracterul vădit coercitiv, dar a păstrat la art. 71 prevederea conform căreia nerespectarea prevederilor art. 59 “constituie abatere disciplinară gravă” care se sancționează* de către Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor şi Asistenților Medicali din România, Colegiul Famaciștilor din România și Colegiul Medicilor Dentiști din România.

*În proiectul de lege se dorește ca personalul medical să adopte o poziție de consens privind necesitatea vaccinării obligatorii a întregii populații şi, mai mult, se prevede și soluția pentru eventualele opinii profesionale contrare spiritului de obligativitate: sancționarea medicilor / farmaciștilor respectivi!*

*_În contextul coercitiv al proiectului de lege, sintagma “informații corecte, dovedite științific” pe care personalul medical este obligat să le furnizeze, lasă loc de interpretare pentru că știința nu şi-a spus ultimul cuvânt în domeniul vaccinării. Dacă un medic, pe baza experienței clinice personale sau în urma studiului literaturii științifice, ar ridica o problemă legată de siguranța sau de eficacitatea unui vaccin, ar face-o tocmai în spiritul jurământului lui Hipocrate, din grijă pentru pacient._*

*_Acest lucru ar constitui o opinie profesională legitimă pentru un membru al personalul medico-sanitar!_*

*10.PROIECTUL DE LEGE PREVEDE VACCINAREA OBLIGATORIE A PERSONALULUI MEDICAL CU UN NUMĂR NECUNOSCUT DE VACCINURI, LĂSÂND DESCHISĂ _POSIBILITATEA CONDIȚIONĂRII EXERCITĂRII PROFESIEI MEDICALE DE STATUSUL VACCINAL_*

Art. 13 litera c) din proiectul de lege precizează că *_vaccinarea va fi obligatorie pentru personalul medical_*. Nu se precizează însă ce vaccinuri, _câte şi cu ce frecvență vor fi administrate personalului medical_, *lăsând practic deschisă posibilitatea ca această listă să fie continuu îmbogățită cu toate noile vaccinuri care apar pe piață*.

Iată, chiar în prezent, apariția îmbolnăvirilor Covid19! Mass media anunță în mod repetat că se studiază intens crearea unui vaccin împotriva SARS-Cov-2. Cel mai probabil, odată produs, vaccinul va fi în primul rând introdus pe lista de vaccinuri obligatorii pentru personalul medical, considerat a priori expus la îmbolnăvire. Având în vedere experiența din alte țări, *_există riscul ca angajarea şi menținerea în profesie a personalului medical să fie condiționată de administrarea vaccinurilor obligatorii._*

Pentru toate cele enumerate mai sus, vă solicităm să respingeți proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor în România (Plx 399/2017).

BIBLIOGRAFIE

#1. OMS. Summitul global privind siguranța vaccinurilor, 2-3 decembrie 2019. https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/12/02/default-calendar/global-vaccine-safety-summit https://www.youtube.com/watch?v=AjvJ1xfwDOw

#2. Prospect vaccin Tetraxim – reactii adverse la pct. 4.8. http://www.anm.ro/_/_RCP/rcp_4490_30.03.12.pdf

#3. Prospect vaccin Imovax Polio – reactii adverse la pct. 4.8. http://www.anm.ro/_/_RCP/rcp_4596_27.04.12.pdf

#4. Prospect vaccin Priorix – reactii adverse la pct. 4.8. http://www.anm.ro/_/_RCP/rcp_4820_20.07.12.pdf

#5. DIRECTIVA 2001/83/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 6 NOIEMBRIE 2001 DE INSTITUIRE A UNUI COD COMUNITAR CU PRIVIRE LA MEDICAMENTELE DE UZ UMAN. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_cons2009/2001_83_cons2009_ro.pdf

#6. European Medicines Agency. Comitee for Human Medicinal Products. Note for Guidance on the Clinical Evaluation of Vaccines. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/note-guidance-clinical-evaluation-vaccines_en.pdf

#7. Lazarus, Ross. Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting System. https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

#8. WHO Technical Report Series. Annex 3. Recommendations for the evaluation of animal cell cultures as substrates for the manufacture of biological medicinal products and for the characterization of cell banks. https://www.who.int/biologicals/vaccines/TRS_978_Annex_3.pdf

#9. Hilleman MR. History, precedent, and progress in the development of mammalian cell culture systems for preparing vaccines: Safety considerations revisited. J Med Virol 1990 May;31(1):5-12. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.1890310104/abstract

#10. Strebel PM, Aubert-Combiescu A.et al. Paralytic poliomyelitis in Romania, 1984-1992. Evidence for a high risk of vaccine-associated disease and reintroduction of wild-virus infection. Am J Epidemiol. 1994 Dec 15;140(12):1111-24.

#11. Strebel PM et al. Epidemiology of poliomyelitis in the United States one decade after the last reported case of indigenous wild virus-associated disease. Clin Infect Dis. 1992 Feb; 14(2): 568-79.

#12. Kaic B, Gjenero-Margan I et al. Spotlight on measles 2010: Excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.15.35.19652-en

13. Priorix-Tetra. Rezumatul caracteristicilor produsului, pg.3. https://www.anm.ro/_/_RCP/RCP_11722_24.04.19.pdf

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer