Organizaþia “Gender Doc M” a cheltuit peste 2 milioane EURO pînã acum pentru promovarea homosexualitãþii în Republica Moldova.

      Suma se poate deduce uºor din rapoartele financiare anuale ale organizaþiei, publicate pe pagina ei oficialã.  Astfel, în perioada 1999-2004 Gender Doc a cheltuit pentru activitãþile sale peste 235 mii de dolari, în 2005 – circa 117 mii euro, în 2006 – circa 225 mii euro, în 2007 – 330 mii euro, în 2008 – 372 mii euro ºi în perioada 2009-mijl.2011 – estimativ 1 mil. euro.  Banii au fost oferiþi în calitate de granturi de la mai multe fonduri ºi structuri europene ºi americane. ªi noi ne mai mirãm de unde aceastã organizaþie are atîta “aer în piept”, reuºind sã “convingã” ºi sã atragã de partea ei un numãr impunãtor de activiºti notorii din domeniul  drepturilor omului, mass-media, precum ºi funcþionari publici la toate nivelele in vederea promovãrii agendei sale în Moldova .  ªi dacã fondurile europene ºi americane dau aºa bani nebuni unui singur ONG, atunci ce sã mai zicem despre sumele ce se oferã factorilor de decizie pentru promovarea intereselor comunitãþii LGBT pe teritoriul þãrii noastre (ca de ex. legea antidiscriminare)?  Eu vreau sã cred cã guvernanþii noºtri nu se “compromit” cu astfel de “cadouri” ºi vor da dovadã de suficient discernãmînt, pentru a asigura un viitor decent generaþiei în creºtere.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer