Rugãciune Crãiasã alegându-te, Îngenunchem rugându-te, Înalþã-ne, ne mântuie Din valul ce ne bântuie; Fii scut de întãrire ªi zid de mântuire, Privirea-þi ado­ratã Asuprã-ne coboarã, O, maicã prea curatã ªi pururea fecioarã, Marie! Noi, ce din mila sfântu­lui Umbrã facem pãmântului, Rugãmu-ne-ndurãrilor Luceafãrului mãrilor; Ascultã-a noas­tre plângeri, Reginã peste îngeri, Din neguri te aratã, Luminã dulce clarã, O, maicã prea curatã ªi pururea fecioarã, Marie! Rãsai asupra mea Rãsai asupra mea, luminã linã, Ca-n visul meu ceresc d-odinioarã; O, maicã sfântã, pururea fecioarã, în noaptea gândurilor mele vinã! Speranþa mea tu n-o lãsa sã moarã, Deºi al meu e un noian de vinã; Privirea ta de milã caldã, plinã, îndurãtoare-asupra mea coboarã. Strãin de toþi, pierdut în suferinþa Adâncã a nimicniciei mele, Eu nu mai cred nimic ºi n-am tãrie, Dã-mi tinereþea mea, redã-mi credinþa Si reapari din cerul tãu de stele Ca sã te-ador de-acum pe veci, Marie! Mihai Eminescu roncea.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer