cenzura 224x300 Elev pedepsit pentru un eseu anti gay corectitudine politica Un bãiat de 15 ani din Wisconsin care a scris un editorial pentru ziarul ºcolii cu argumente contra adopþiilor în familiile homosexuale a fost cenzurat, ameninþat cu suspendarea ºi numit „ignorant” de un administrator al școlii Shawano (SUA), a declarat avocatul elevului. Eseul lui Brandon Wagner, care provine dintr-o familei creºtinã, aducea argumente în favoarea familiilor de tipul mamã-tatã ºi argumenta, cu versete din Biblie, cã homosexualitatea este un pãcat. Un cuplu homosexual al cãrui copil mergea la aceeaºi ºcoalã cu Brandon a fãcut o plângere, astfel cã ºcoala a început o anchetã. Mai întâi, oficialii ºcoalii ºi-au cerut public scuze, dupã care au urmat ore de întâlniri ºi ºedinte cu Brandon ºi administratorii fãrã ºtirea pãrinþilor sãi, care au dus la absenþe ºi pierderea unui examen. Administratorul Todd Carlson i-a spus lui Brandon cã editorialul „încãlca politica anti-terorizare a ºcolii” ºi l-a întrebat dacã regretã ceea ce a scris. Atunci când elevul a susþinut cã nu regretã nimic ºi cã îºi susþine în continuare principiile, Carlson i-a rãspuns cã este cel mai „ignorant elev” dacã poziþia sa este contra adopþiilor homosexuale ºi cã editorialul „l-a jignit personal și i-a jignit ºi pe alþi oameni”. Matthew Staver, preºedintele Consiliului pentru Libertate, a trimis o scrisoare ºcolii, cerând ca situaþia sã fie remediatã ºi imaginea elevului reabilitatã. „Abuzurile de la liceul din Shawano au fost fãcute de administratorul Todd Carlson, nu de Brandon Wagner. Oficialii ºcolii au arãtat o intoleranþã fãrã precedent faþã de o pãrere împãrtãºitã de mulþi. Administratorul ar trebui sã îþi cearã iertare ºi sã înceteze aceste atacuri”. Scuzele vor fi însã insuficiente, întrucât pãrinþii au luat mãsuri legale împotriva administratorului școlii. sursa: www.semneletimpului.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer