În secret, homofobii ar putea fi ataºaþi de persoane de acelaºi sex

Deºi nu recunosc nici mãcar faþã de ei înºiºi, homofobii ar putea fi atraºi de persoane de acelaºi sex, susþin mai multe studii psihologice. Oamenii de ºtiinþã din New York, Essex ºi California au declarat cã au gãsit dovezi care atestã faptul cã homofobii se tem de homoxeuali pentru cã le amintesc de propria persoanã. Din acest motiv, explicã cercetãtorii, homofobii simt un dezgust intens faþã de persoanele care întreþin relaþii intime cu oameni de acelaºi sex. Conform studiilor, se pare cã indivizii homofobi tind sã îºi reprime adevãrata sexualitate deoarece au fost crescuþi în familii în care relaþiile între persoane de acelaºi sex nu erau acceptate. Profesorul psiholog Richard Ryan susþine cã în multe cazuri homofobii poartã un rãzboi interior ºi au tendinþa de a îndrepta furia, pe care o simt faþã de ei înºiºi, cãtre ceilalþi. Specialiºtii au ajuns la aceastã concluzie dupã ce au efectuat patru experimente, la fiecare luând parte 160 de studenþi din Statele Unite ºi Germania. În cadrul testelor, au fost observate diferenþele dintre ceea ce oamenii spun despre propria sexualitate ºi modul în care reacþioneazã în timpul unei sarcini contra cronometru în care au fost rugaþi sã priveascã fraze ºi imagini asociate cu homosexualitatea sau heterosexualitatea. În cele din urmã, participanþii au fost intervievaþi cu privire la modul în care au fost crescuþi ºi au fost invitaþi sã priveascã imagini cu mai multe cupluri de homosexuali ºi heterosexuali. Apoi, oamenii de ºtiinþã au mãsurat gradul homofobiei atât la nivelul conºtient, cât ºi al cel inconºtient. În urma studiilor, s-a constat cã persoanele susþinute de pãrinþi îºi acceptau mult mai bine sexualitatea, comparativ cu cele crescute în familii autoritare. Oamenii de ºtiinþã au declarat cã furia homofobilor faþã de persoanele gay vine din teama ca nu cumva acestea din urmã sã le scoatã la suprafaþã adevãrata sexualitate. Sursa: Daily Mail comentariu rapcea.ro: perversitatea homosexualã nu are limite. Printr-o logicã strâmbã, au reușit sã emitã o teorie prin care sã atingã douã țeluri:  1. sã convingã lumea cã este ok sã accepti homosexualii. 2. cã dacã esți împotrivã, de fapt și tu ai putea fi homo.]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer