Emotiv, o companie de neuroinginerie din San Francisco, au lansat pe piaþã, deocamdatã în SUA,  un dispozitiv revoluþionar, ce duce interacþiunea om-calculator la un nou nivel. În 2003, patru oameni de ºtiinþã, recunoscuþi la nivel mondial, au înfiinþat în San Francisco, Emotiv Systems, o companie care avea drept scop gãsirea, studierea ºi dezvoltarea de interfeþe creier-calculator ce aveau la bazã tehnologia electroencefalogramei. Produsul pe care l-au lansat la finalul lui 2009 se numeºte Emotiv EPOC Neuroheadset, un dispozitiv ce pare desprins din filmele S.F., ce permite trimiterea de semnale cãtre calculator folosind mintea. Dispozitivul cuprinde 14 electrozi, se aºeazã pe cap ºi transmite calculatorului informaþii cu privire la activitatea cerebralã a respectivei persoane. Spre deosebire de produsele anterioare de acest gen ºi care, pânã acum nu au fost destinate pubilcului, EPOC Neuroheadset nu necesitã aplicarea de geluri sau alte substanþe intermediare. Înainte de a fi folosit, EPOC Neuroheadset trebuie antrenat, prin utilizarea unui soft special. Utilizatorul este pus sã îºi imagineze cum un cub se deplaseazã în sus-jos, stânga-dreapta sau cum se roteºte la stânga, la dreapta ori în alte direcþii. Repetând un procedeu de mai multe ori, calcultorul va reþine nivelul de activitate cerebralã ce determinã o anumitã miºcare ºi va îndeplini funcþia doritã atunci când utilizatorul o va cere, pur ºi simplu, gândindu-se la acea funcþie. De asemenea sunt posibile trimiterea de informaþii cu privire la emoþii (încântarea, plictiseala, meditarea, frustrarea), expresii faciale sau miºcãri ale capului. epoc-screen-shot-580 Emotiv EPOC Neuroheadset este un dispozitiv destinat în primul rând în scop comercial. Pe lângã produsul în sine, pe piaþã au apãrut ºi soft-uri care însoþesc acest produs. Având o amplã perspectivã de dezvoltare, EPOC Neuroheadset se presupune cã va avea un impact social puternic, fãcând posibil, de exemplu, controlul unui scaun cu rotile de cãtre o persoanã cu deficienþe sau introducerea acestei tehnologii în jocuri, lumi virtuale sau chiar artã. Aºteptãm cu interes noi informaþii despre acest produs. În prezent, piloții ultimelor modele de avioane americane de luptã sunt dotați cu astfel de cãști, comanda avionului, ochirea și activarea armamentului fãcându-se doar prin forța gândului pilotului. ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer