Dupã eșecul ordonanței Predoiu (declaratã ne-constituționalã), ce încerca sã modifice Legea avocaților, asistãm la o nouã modificare a modificãrii. E vorba de Legea nr. 270 din 22.12.2010, ce modificã și completeazã Legea avocaților nr. 51/1995.

Având în vedere cã aproximativ o treime din Aleșii Neamului au calitatea de avocați, este de înțeles cã aceștia au gândit o lege pe sufletul lor… Rãmâne sã o judecați voi, dupã ce o veți lectura. Eu mi-am permis doar sã extrag anumite pasaje ”interesante” și sã le comentez pe ici pe colo.

Motto: Banc cu avocați: Atunci când o persoanã acordã unui  infractor orice fel de ajutor, fie pentru a-l determina pe acesta sã sãvârșeascã o infracțiune, fie pentru a-l scãpa de rigorile legii, fie pentru  ascunde rezultatul infracțiunii sale, se pedepsește de legea penalã în calitate de instigator, co-autor sau tãinuitor. Dacã persoana respectivã are calitatea de avocat, atunci fapta respectivã se numește ”asistențã juridicã”. Iar acum, citãm din noua lege a avocaturii: 25. Dupã  alineatul  (6)  al  articolului  37  se  introduce  un  nou alineat, alin. (61), cu urmãtorul cuprins:(61) Avocatul nu rãspunde penal pentru recomandãrile ºi opiniile profesionale  pe  care  le  comunicã  clientului  sãu  ºi  nici  pentru  actele juridice pe care le propune clientului sãu, urmate de sãvârºirea de cãtre client a unei fapte prevãzute de  legea  penalã…” No comment… în fond, și eu sunt tot avocat. S-a tranșat prin lege însã problema care nu îi lãsa pe unii sã doarmã, a Baroului Bota, Baroul Constituțional. În ciuda actelor prezentate de Bota la Comisiile Juridice ale celor douã Camere ale Parlamentului, în ciuda faptului cã OMUL ARE DREPTATE, fapt recunoscut inclusiv prin hotãrâri CEDO. Profesia de avocat este prin esența ei o profesie liberalã, iar principiile de drept constituțional nu impun existența unui singur organism profesional de asociere a avocaților (Barou sau Uniune de Barouri). Din Baroul București, ținem pumnii în continuare  domnului Bota în lupta sa cu ticãloșii. 1. Alineatul (3) al articolului 1 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:(3) Constituirea ºi funcþionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire ºi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatatã ºi din oficiu.” Nu scãpãm nici cu noua lege de obligativitatea cotizãrii la buzunarele largi ale unor domni profesori sau asistenți cu chef de ”pregãtire profesionalã continuã” pe banii noștri, ai avocaților. Sã facã pregãtire cine se simte nepregãtit. Cine și-a luat examenul de intrare în profesie și definitivat pe șpãgi. Oricum, piața și concurența îi eliminã pe avocații slabi pregãtiți, care nu rezistã în profesie. Sunt curios cine le va preda cursuri de pregãtire profesionalã continuã în drept penal și procedurã penal unui Ion Neagu (autorul procedurii penale), în comercial unui Sitaru (autorul tratatelor de drept comercial) și așa mai departe… 17. Dupã alineatul (2) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmãtorul cuprins:(21) Avocatul  definitiv  este  obligat  sã  frecventeze  formele  de pregãtire profesionalã continuã  organizate de barou, Institutul Naþional pentru   Pregãtirea  ºi             Perfecþionarea Avocaþilor         sau               de     formele          de exercitare a profesiei, în condiþiile prevãzute  de  Statutul profesiei de avocat.” Pentru Aleșii Neamului care au intrat ca avocați stagiari în Scaunele de demnitate publicã, nu putea sã lipseascã un cadou de bun rãmas de mandat. Acestora li se considerã vechime în profesie perioada de ocupare a funcțiilor publice și, mai mult, sunt scutiți prin lege de examenul de definitivare în profesia de avocat, de parcã îndeplinirea funcției de primar sau viceprimar într-o localitate, la coada vacii îți garanteazã pregãtirea profesionalã de avocat definitiv. Cam așa au intrat și unii milițieni în profesie, de au nenorocit oamenii care s-au lãsat pe mâna lor. 11. Articolul 19 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: ”(7) Avocatul  stagiar  care  a  exercitat  cel  puþin  un  mandat  de parlamentar,  primar,  viceprimar,  preºedinte  de  consiliu  judeþean  sau vicepreºedinte de consiliu judeþean, dobândeºte la cerere calitatea de avocat definitiv.” Ar mai fi multe de criticat la noua formã a legii, dar mã opresc aici, lãsându-vã posibilitatea de a citi (și vã minuna) cu textul integral al modificãrilor, în forma trimisã spre promulgare. Legea nr. 270/2010 privind modificarea Legii avocaților nr. 51/1995 ]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer