Mie îmi place tot circul ãsta al arestãrilor. Dã prostimii senzaþia cã morala s-a pogorât din tratatele academice direct pe pãmânt – ºi apoi la televizor. Da, îmi plac arestãrile, fiindcã e chiar funny sã vezi câte un mahãr obiºnuit sã-l pupe toatã lumea în cur, luat de ceafã ºi înghesuit în dubã, dar nu sunt atât de prost sã nu captez, cu vârful nasului, aroma plasticoasã de show. Un mare show al “dreptãþii” ºi al “justiþiei” a început în România. Un spectacol numai bun sã dezamorseze, cât de cât, frustrarea post-revoluþionarã a românilor care au rãmas cu degetul în fund ºi care se uitã a pagubã la jmecherii din fosta securitate ºi la copiii lor cum au privatizat o fabricã de stat, falimentând-o rapid, din incapacitatea de a înþelege dinamica pieþei ºi fiindcã s-au lãcomit la profituri mari. Sau cum fel de fel de beizadele analfabete s-au infiltrat în corporaþii ºi le cãpuºeazã din greu, basculând bugetele unor departamente întregi în firmele “de casã”. (Nu ºtiaþi cã aºa merg lucrurile? Aflaþi acum.) În ochii unui român simplu care se uitã seara la televizor ºi îºi vede patronul încãtuºat, pare foarte OK tot ce se întâmplã. “Nenorocitul dracului, numai eu ºtiu cât a furat, cât de prost ne-a plãtit ºi ce incapabil este!” – îºi spune bietul om, rãcorindu-se cu show-ul. Dar nimeni nu-i spune, cu subiect ºi predicat, cã puºcãria nu e suficientã. Nu, nu e destul sã cobori din lux ºi sã dormi pe pat de cazarmã. Nu e destul sã fii þinut departe de porþelanuri ºi sã mânãnci din gamele de inox. ªi nu e destul sã faci pipi la buda turceascã, tu obiºnuit fiind cu bãi parfumate. Iatã de ce! Licheaua îmbrãcatã în costum Armani a avut grijã sã-ºi treacã averea pe numele copiilor sau – dracu’ sã-o pieptene! – al interpuºilor de încredere. De la imobile ºi conturi, pânã la acþiuni ºi companii. Ei bine, în cazul ãsta, puºcãria nu face nici douã parale. Pânã nu i se confiscã tot avutul pe care nu poate sã-l justifice, este în van atât clinchetul cristalin al cãtuºelor, cât ºi spectacolul mediatic. De unde ai tu 1 miliard de euro în diverse conturi? De unde ai kilograme de aur ºi platinã? De unde ai avut bani sã atârni pe pereþi Picasso, Klimt sau Dali? Justificã! Aratã facturi, aratã chitanþe, aratã tot sitemul contabil din care sã reiasã cã profitul tãu, obþinut cinstit, justificã toate astea! Nu poþi? Atunci… Sã fim realiºti, 3 ani de puºcãrie ºi, apoi, întoarcerea într-un paradis furat nu e chiar dreptate. Sunt unii cu ºoriciul atât de gros, încât condiþiile de penitenciar îi lasã indiferenþi. útia sunt imuni la pedeapsã ºi, mai ales, la reeducare. Domnilor, faceþi-ne sã credem cã morala chiar a coborât pe pãmânt, de acolo, din tratatele academice! Confiscaþi averile care nu pot fi justificate! de Mihai Alexandrescu, de pe dezbaterea.ro comentariu rapcea.ro: subscriu în totalitate la articolul de mai sus. Ceva ceva s-a încercat sã se facã. Spre exemplu, modificarea codului de procedurã penalã de anul trecut, menținutã prin versiunea actualã a prevederilor privind confiscarea specialã și confiscarea extinsã, dã posibilitatea judecãtorului sã urmãreascã și sã confiște bunurile aflate în proprietatea altora, dacã existã suspiciuni cã acestea au fost puse pe numele respectivilor de cãtre inculpat, cu scopul sustragerii de la executare. Originea rãului vine de la javra și criminalul de Ion Iliescu, care în 22 ianuarie 1990 a avut drept primã grijã abrogarea legii ilicitului. prietenii (lui) știu de ce, nu-i așa ?! Chiar și numai pentru asta, ar merita împușcat ca un câine.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer