Fiecare rãzboi este precedat de o minciunã rãspânditã abil prin mijloacele de comunicare în masã. Astãzi, aflãm cã Statele Unite ale Americii amenințã Venezuela și Ecuadorul. Mâine, Iranul. Poimâine, pe cine oare?… Moda Primãverii Arabe a fost lansatã tot sub pavilion american. O glumã foarte actualã este ghicitoarea: CE ȚARÃ DIN LUME NU A AVUT NICI O REVOLUȚIE !? Rãspunsul corect: Statele Unite ale Americii (SUA) ! De ce ? Rãspuns corect: pentru cã este singura țarã care nu are pe teritoriul ei o ambasadã americanã 🙂

Sã ne amintim de câte ori, aceleași State Unite, și prin aceleași mijloace, ne-au manipulat. Fiecare rãzboi important a fost „justificat” printr-un fapt abominabil, care mai târziu (mult prea târziu) s-a dovedit a fi o dezinformare, lansatã în mod deliberat. Iatã un scurt inventar:
1. Vietnam (1964-1975)
Minciunã mediaticã: Pe 2 și 3 august 1964, forþele militare ale Vietnamului de Nord au atacat douã distrugãtoare americane aflate în Golful Tonkin.
Ce am aflat ulterior: Acest atac nu a avut loc niciodatã. A fost o invenție a Casei Albe. (Vezi anunțul mincinos al președintelui Lyndon Johnson aici:
Scop: Împiedicarea câștigãrii independenþei de cãtre Vietnam ºi menþinerea dominaþiei americane în zonã.
Consecinþe: Milioane de victime, malformaþii genetice (Agentul Orange) uriașe probleme sociale.
2. Grenada (1983)
Minciunã mediaticã: Mica insulã caraibianã a fost acuzatã de construirea unei baze militare sovietice ºi de punerea în pericol a vieților medicilor americani.
Ce am aflat ulterior: Nici vorbã! Preºedintele american Reagan a inventat aceste pretexte.
Scop: Împiedicarea punerii în aplicare a reformelor sociale ºi democratice ale prim-ministrului Bishop (mai târziu, asasinat). Reagan spunea: „Nu putem permite apaºilor comuniºti sã se infiltreze în grãdina noastrã…
Consecinþe: Represiune brutalã prin pușcași marini ºi reinstaurarea controlului Washingtonului.  
3. Panama (1989)
Minciunã mediaticã: Invazia puºcaºilor marini a fost fãcutã în scopul arestãrii preºedintelui Noriega, acuzat de trafic de droguri.
Ce am aflat ulterior: Noriega, care colaborase anterior cu CIA, ceruse drepturi depline asupra canalului Panama pentru þara pe teritoriul cãreia se afla, ºi încetarea dreptului de folosințã liberã al americanilor, ceea ce pentru SUA era intolerabil.
Scop: Menþinerea controlului american asupra rutelor maritime strategice.
Consecinþe: Bombardamentele americane au ucis între 2 ºi 4 mii de civili, fapt ignorat de mass media.
4. Irak (1991)
Minciunã mediaticã: Irakienii au distrus incubatoarele din maternitãþile kuweitiene.
Ce am aflat ulterior: Știre inventatã de agenþia de publicitate Hill & Knowlton, plãtitã în acest scop de Emirul Kuweitului.
Scop: Anihilarea opoziției Orientului Mijlociu faþã de Israel ºi acordarea independenței acestuia de cãtre Statele Unite.
Consecinþe: Nenumãrate victime de rãzboi, dupã un embargou de lungã duratã, care a interzis ºi importul de medicamente.
5. Somalia (1993)
Minciunã mediaticã: Bernard Kouchner apare ca erou al unei campanii umanitare în Somalia.
Ce am aflat ulterior: Patru companii americane au cumpãrat drepturile de exploatare asupra unui sfert din petrolul somalez.
Scop: Controlul militar al unei regiuni strategice.
Consecinþe: Incapabil sã controleze regiunea, Washingtonul o menþine într-un haos total.
6. Bosnia (1992-1995)
Minciunã mediaticã: Ruder Finn ºi Bernard Kouchner dezvãluie existența „lagãrelor morții” în Serbia.
Ce am aflat ulterior: Finn ºi Kouchner au minþit. Lagãrele respective cuprindeau prizonieri de rãzboi, ținuți acolo în vederea unor schimburilor ulterioare. Însuși preºedintele bosniac musulman Iþenegovic a recunoscut acest lucru.
Scop: Distrugerea Yugoslaviei socialiste, ultima rãmasã pe listã, și a sistemului ei de siguranțã socialã, pentru a instaura, în schimb, controlul regiunii de cãtre companiile multinaþionale, care sã poatã folosi liber rutele comerciale strategice, precum fluviul Dunãrea și zona Balcanilor.
Consecinþe: Patru ani de mãcel înfiorãtor pentru toate naþionalitãþile (bosniaci, sârbi ºi croaþi). Rãzboi provocat de Berlin și prelungit de Washington.
7. Iugoslavia (1999)
Minciunã mediaticã: Sârbii au comis genocid împotriva albanezilor kosovari.
Ce am aflat ulterior: Purã invenþie a NATO, dupã cum a recunoscut chiar purtãtorul de cuvânt oficial al NATO, Jamie Shea. (Vezi aici documentarul „Înșelãtoria lagãrelor morții din Iugoslavia”:

Înºelãtoria Lagãrelor Morþii din Iugoslavia from Kamala Queen on Vimeo.

Scop: Instalarea unei baze militare americane în Kosovo intr-una din puținele zone din care se putea explata uraniu; punerea Balcanilor sub controlul NATO și transformarea acestei organizații într-o poliție cu puteri discreționare, la nivel global.
Consecinþe: 2.000 de victime ale bombardamentelor NATO. Purificare etnicã în Kosovo, pusã în practicã de cãtre UCK (Armata de eliberare din Kosovo) și legitimatã de NATO.
8. Afghanistan (2001)
Minciunã mediaticã: Bush a vrut sã rãzbune atacurile din 11 septembrie 2001ºi sã-l captureze pe Bin Laden.
Ce am aflat ulterior: Nu existã nicio dovadã privind existența organizației teroriste Al-Qaida. Mai mult, talibanii se oferiserã sã-l extrãdeze pe Bin Laden.
Scop: Controlul militar al Asiei Centrale, consideratã regiune strategicã, în vederea construirii unei conducte care sã traverseze Afghanistanul, pentru a permite controlul rezervele de petrol din Asia de Sud.
Consecinþe: Ocupaþie pe termen lung și creºtere uriașã a producþiei ºi traficului de opium.
9. Irak (2003)
Minciunã mediaticã: Saddam posedã arme periculoase de distrugere în masã. Afirmație fãcutã de Colin Powell la Naþiunile Unite, cu prezentare de dovezi.
Ce am aflat ulterior: Casa Albã a ordonat agenþiilor de spionaj falsificarea acestor rapoarte (vezi afacerea Libby) sau, pur ºi simplu, fabricarea lor.
Scop: Controlarea tuturor resurselor de petrol ºi șantajarea rivalilor: Europa, Japonia, China… Consecinþe: Irakul a fost scufundat în haos și barbarie, iar femeile irakiene au fost obligate sã revinã la starea anterioarã, de supunere totalã și obscurantism.
10. Venezuela – Ecuador (2008-)
Minciunã mediaticã: Chavez sprijinã terorismul, importã arme, este un dictator (motivul definitiv nu a fost încã stabilit).
Ce am aflat pânã în prezent: Mai multe baloane mediatice au fost deja sparte. Printre acestea: Chavez trage în propriul popor, Chavez antisemit, Chavez militarist… Încercãrile de demonizare au continuat pânã în clipa morții sale (5 martie 2013). Succesorul sãu, Nicolas Maduro, ºi-a exprimat dorinþa de a deschide o anchetã asupra morþii lui Chavez. Încã înainte de deces, Maduro a lãsat sã se înþeleagã cã „duºmanii istorici” ai þãrii ar fi provocat ºi cancerul conducãtorului.
Scop: Companiile multinaþionale din SUA vor sã menþinã controlul asupra petrolului ºi celorlalte resurse sud-americane, temându-se de eliberarea socialã ºi democraticã a Americii Latine.
Consecinþe: Washingtonul duce un rãzboi generalizat pe continentul sud-american: lovituri de stat, sabotaj economic, șantaj, amplasarea de baze militare în apropierea resurselor naturale…
De ce nu vezi aceste imagini la TV? Data viitoare când mass media îți va spune cã Hugo Chavez a fost un dictator, amintește-ți aceste imagini. Un numãr estimat la 9 milioane de oameni au participat la funeraliile lui.
Trupele se trezesc (RO)
Hollywood și mașina de rãzboi (Hollywood and the War Machine) (RO)
Carl Boggs ºi Tom Pollard, autori ai cãrþii „The Hollywood War Machine: U.S. Militarism and Popular Culture”, se focalizeazã pe mariajul din interes dintre Hollywood ºi Washington ºi descriu modul în care sunt fabricate poveºtile de cãtre fabricanþii oficiali de mituri ºi politicienii veroºi, în beneficiul preºedinþiei ºi al guvernului:
„Fabricarea evenimentelor prin mass media ºi manipularea conºtiinþei populare au devenit componente integrante ale culturii politice americane ºi se aflã în centrul tuturor intervenþiilor recente ale armatei SUA. Din ce în ce mai mult, implicarea mass media în minciunile, miturile ºi denaturãrile guvernului ºi-a adus contribuþia la legitimarea rãzboiului drept mijloc de promovare a intereselor globale ale SUA. Jurnaliºtii TV, radio ºi din presa scrisã au devenit esenþiali în acest proces, popularizând, de regulã, aceste discursuri false, susþinând cadrul ideologic dominant ºi nereușind sã priveascã critic afirmaþiile oficialilor guvernului ºi ai armatei. Cultura mass-media a evoluat într-un aparat de propagandã, în special pe tãrâmul preocupãrilor internaþionale, în care interesele corporatiste ºi ale Pentagonului sunt capabile sã creeze propria lor versiune a realitãþii, pentru un public american deja înclinat sã creadã discursurile triumfaliste”. Citiți întregul articol aici.
Hollywood-ul și mașina de rãzboi americanã from Frumoasa verde on Vimeo.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer