de Adina Teodorescu – yogaesoteric.net

Dacã ne gândim la locurile unde ne-am aºtepta sã întâlnim persoane care practicã meditaþia, cum ar fi un curs de yoga, un templu, o tabãrã spiritualã sau o retragere pentru regenerare – Parlamentul Britanic este probabil ultimul loc care ne-ar trece prin minte. Cu o atmosferã foarte încinsã, în care uneori izbucnesc violențe verbale în dezbateri, este greu sã ne imaginãm cã la Westminster ar putea avea loc orice gen de practicã meditativã.
Și totuși… în luna mai a acestui an, Parlamentul Britanic a constituit un grup ce are scopul de a explora utilitatea meditaþiei de tip mindfulness în domeniile sãnãtãþii, educaþiei ºi sistemului de justiþie. Pentru a marca începutul activitãților grupului – din care fac parte reprezentanți ai tuturor partidelor – politicieni proeminenþi ºi figuri publice, cum ar fi foºtii miniºtri Lord Haworth ºi Jim Fitzpatrick, s-au alãturat promotorilor meditaþiei de tip mindfulness, pentru a experimenta ei înºiºi efectele acestei practici.
Meditaþia în Parlament – o inițiativã îndrãzneațã, îmbãțișatã de tot mai mulți oameni politici englezi
Deºi am fi tentați sã credem cã aceastã meditaþie la care au participat personalitãți ale vieții politice a fost un eveniment singular, mulþi dintre parlamentarii englezi nu sunt strãini de practica mindfulness. De fapt, meditaþia mindfullness este practicatã la Westminster de peste un an, de numeroși membri ai forului legislativ.
Chris Ruane, membru al parlamentului din partea Vale of Clwyd, a fost cel care a adus în atenția legislativului englez beneficiile practicilor meditative, ca posibilã soluție pentru unele dintre problemele importante cu care se confruntã societatea în zilele noastre – creșterea vertiginoasã a incidenței bolilor psihice, în special a depresiei și a tulburãrilor anxioase, și lipsa de interes a tinerilor pentru muncã.
La inițiativa lui Chris Ruane, în colaborare cuCentrul de studiu Mindfulness din cadrul Universitãții Oxford, în Parlament au fost organizate cursuri de meditație mindfulness, la care au participat peste 95 de parlamentari ºi personal al instituției.
Acest tip de meditație, ce folosește respirația ca o ancorã pentru a ne ajuta sã trãim în momentul prezent, implicã sã ne observãm cu atenție gândurile și sentimentele, devenind în acest fel mult mai conștienți de ele și, în consecințã, mult mai în mãsurã sã le controlãm.
Chiar dacã nu au reușit sã ajungã de fiecare datã la întâlnirile sãptãmânale demindfulness, demnitari au fost încântați de efectele pe care le-au observat. Unul dintre politicieni, deși sceptic inițial, declara la sfârșitul cursului: „Sunt acum convins de eficiența meditației. Voi recomanda aceastã practicã tuturor celor care lucreazã cu tinerii în circumscripția mea electoralã.” Iar un altul spunea: „Munca de parlamentar presupune atât de mult sã treci rapid de la un lucru la urmãtorul, astfel cã a fost surprinzãtor de revigorant sã gãsim timp și spațiu pentru a crea o stare de calm.” Mulți dintre parlamentari au mãrturisit cã meditația i-a ajutat sã își reechilibreze viața, sã reconsidere prioritãțile, sã decidã ceea ce este cu adevãrat important.
Și la evenimentul din luna mai, la care au luat parte reprezentanți importanți ai statului, mai mulþi politicieni au vorbit în public despre modul în care aceste cursuri de meditaþie le-au transformat vieþile în bine. Lord Andrew Stone, care a fost desemnat sã se întâlneascã cu comandanþii militari egipteni la începutul acestui an, a spus auditorului cã meditaþia mindfulness l-a ajutat sã fie compasiv faþã de toate laturile facþiunilor politice profund perturbate ale acestei naþiuni. „Nu am ºtiut cum sã fac faþã situaþiei,” explicã el, „însã aceste practici m-au ajutat enorm.”
Parlamentara Tracey Crouch a vorbit despre beneficiile extraordinare pe care meditaþia mindfulness le-a generat în viaþa ei, mãrturisind deschis despre lupta pe care a purtat-o cu depresia. Cu ajutorul acestei practici, ea a reușit sã își redobândeascã echilibrul psihic și sã renunțe complet la medicamentele psihotrope de care ajunsese sã fie dependentã. În plus, de când a început sã mediteze, a sesizat ºi alte efecte îmbucurãtoare. „Am þinut discursuri mult mai bune în Parlament de când am început sã practic mindfulness”, a afirmat ea.
„Revoluția mindfulness”
Meditaþia mindfulness a prins peste tot în Regatul Unit, nu doar în Parlament. Englezii pot participa la unul din cele peste 800 de cursuri de meditaþiemindfulness care sunt organizate actualmente în aceastã þarã. Evident, aceastã meditaþie este mai mult decât o modã – este un fenomen care are potenþialul de a îmbunãtãþi calitatea vieþii pentru aproape oricine.
Numeroase studii au evidențiat cã practicamindfullness poate fi un mijloc foarte puternic și eficient pentru a combate stresul ºi bolile de tot felul, care afecteazã atât de profund societatea actualã. Însã meditația nu își gãsește aplicabilitatea doar în domeniul sãnãtãții sau în profesiile care implicã un nivel ridicat de stres. Ea poate fi folositã cu succes și în procesul educației. În unele școli primare din Anglia, este folositã pentru a antrena copiii de 5 ani sã fie mai atenți, sã trãiascã în momentul prezent și sã se concentreze.
Și peste ocean, armata SUA și companii precum Google sau Apple au folosit procedee de tip mindfulness începând din anul 2009, iar în unele penitenciare americane, servicii medicale de urgențã, spitale și școli, aceste metode sunt utilizate cu succes chiar de peste 40 de ani.
Pe mãsurã ce acest grup parlamentar îºi extinde studiul asupra roadelor potenþiale ale meditaþiei mindfulness asupra serviciilor publice, mulþi îºi exprimã speranþa cã acesta este doar începutul unei „revoluþii mindfulness” care, poate, într-o bunã zi va transforma societatea. ªi, observând cele petrecute pânã acum, aceastã aspirație nu este doar o utopie.
Parlamentara Tracey Crouch, co-preºedinta acestui grup, crede cu tãrie cã începând cu aceste studii, „Vom putea efectiv sã transformãm Regatul Unit într-o naþiune mindful (conștientã de sine)”.
În încheiere, nu putem sã nu remarcãm cã ceea ce se petrece la noi în țarã se situeazã la polul opus fațã de interesul acordat practicilor meditative în Marea Britanie. În România asistãm la campanii acerbe, dezlãnțuite la comandã politicã, împotriva Școlii de yoga MISA, ce vizeazã distrugerea acestei mișcãri spirituale autentice, campanii ce sunt susținute de instituții ale statului, cu concursul mass-media, asistãm, de asemenea, la ignorarea totalã de cãtre presã a unor inițiative inspirate și salutare în contextul în care trãim, așa cum este, de exemplu, programul de acțiune urgentã NU Apocalipsa! etc. Practica yoga, însã, își dovedește din plin eficiența pentru toți cei care o îmbrãțișeazã!
comentariu rapcea.ro: în primul rând, vreau sã spun cã aº fi dorit sã pot comenta acest articol pe yogaesoteric. Însã nu se poate, pentru cã ei cenzureazã comentariile. Am mai comentat cu alte ocazii, ºi comentariile nu au apãrut. De aceea, l-am preluat aici, pentru cã este un articol foarte interesant.
În primul rând, este interesant faptul cã o þarã ca Anglia, extrem de conservatoare, se deschide la cel mai înalt nivel – faþã de practicile meditative ºi beneficiile lor. Subiectul este de urmãrit, sã vedem care sunt concluziile ºi rezultatele la care s-a ajuns, ºi mai ales, dacã vor exista mãsuri concrete de implementare a meditaþiei în sistemul de învãþãmânt britanic, în spitale, administraþia publicã, etc. Asta aº vrea sã aflu întro eventualã continuare a articolului.
Am ºi o criticã, totuºi. De logicã. Articolul îmi povesteºte cã parlamentarii englezi s-au apucat de meditaþie, ºi cât de bunã e ea. Nimic rãu pânã aici. Însã apoi se pune placa cu MISA – victimã a sistemului opresiv comunist din România. Pãi stai frate, cã dacã la MISA se fãcea doar meditaþie de tip mindfullness, nu avea nimeni nimic cu Grieg ºi yoghinii de la MISA. Însã GB este urmãrit pentru perversiuni cu minore, trafic de persoane, etc. Asta deja nu mai e meditaþie. Nu mai e yoga. E ALTCEVA.
În concluzie, dragi colegi de la MISA care scrieþi pe yogaesoteric articole ca cel de mai sus, întoarse din condei în favoarea ºcolii, vã sugerez mai multã rigoare logicã. Nu mai prostiþi ºi nu mai manipulaþi cititorii, amestecând ºtirea, inforaþia corectã, cu problemele voastre cu justiþia din România.
Folosind instrumentele logicii, aveaþi dreptul sã asemãnaþi situaþia din Anglia cu cea din România, dacã membrii Parlamentului Britanic se hotãrau brusc sã încerce beneficiile jocurilor amoroase cu urinã, eventual în grup ºi pe zodii. Însã, din câte ºti eu, aºa ceva nu s-a întâmplat încã ºi nici nu cred cã se va întâmpla, la fel cum în România nu s-a luat nimeni (dupã 89) de cei care voiau doar sã practice meditaþia.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer