În zilele de 4 ºi 5 octombrie 2012 vor avea loc în Rãdãuþi, Suceava ºi Fãlticeni trei conferinþe care au ca invitat pe biofizicianul dr. Virgiliu Gheorghe, cunoscut publicului larg în special ca autor al volumelor de ºtiinþã Efectele televiziunii asupra minþii umane (4 vol.)Intrarea este liberã. Organizatorii au onoarea de a vã invita la aceste evenimente, care se vor desfãºura dupã urmãtorul program:

  • Joi, 4 octombrie:
ora 13.00: CASA MUNICIPALà DE CULTURàRÃDÃUÞI

Titlu: Tinerii în era digitalã

Erotismul mediatic ºi internetul

Organizatori: COLEGIUL TEHNIC RÃDÃUÞI, COLEGIUL NAÞIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RÃDÃUÞI,COLEGIUL “ANDRONIC MOTRESCU” RÃDÃUÞI. parteneri: Protopopiatul Rãdãuþi, Revista „Familia Ortodoxã”, Tipografia Accent Print, Casa Municipalã de Culturã Rãdãuþi
  • Joi, 4 octombrie:
ora 18.00: UNIVERSITATEA „ªTEFAN CEL MARE” SUCEAVA – Sala AUDITORIUM (Corp F)

Titlu: Când bãrbaþii nu mai sunt  bãrbaþi ºi femeile, femei…

Despre identitatea de gen

Organizatori: ASCOR Suceava, Bucovina Profundã, Revista „Familia Ortodoxã”
  • Vineri, 5 octombrie,
orele 18:00: Sala “Aurel Bãeºu” – Muzeul „Ion Irimescu” , FÃLTICENI

Titlu: Efectele televiziunii ºi internetului asupra sãnãtãþii mentale

– dereglãri ºi tulburãri psihice

– cum ne putem salva copiii

Organizatori: MUZEUL DE ARTà „ION IRIMESCU” ºi REVISTA “FAMILIA ORTODOXÔ Biofizicianul VIRGILIU GHEORGHE, este doctor în bioeticã al Universitãþii Aristotel din Tesalonic (titlul lucrãrii: Televiziunea ºi mijloacele video-audio ca factori în formarea etosului omului contemporan). Ultima carte publicatã: Pornografia – Maladia secolului XXI (2011). Ultima conferinþã la Suceava, în octombrie 2011, a avut titlul: Revoluþia sexualã – mistificare a dorinþei ºi naturii umane, la UNIVERSITATEA „ªTEFAN CEL MARE” SUCEAVA. Invitatul este ºi coordonatorul secþiunii ºtiinþifice a revistei Familia Ortodoxã. Fiind foarte preocupat de studierea efectelor pe care presiunea culturii și tehnologiei media le exercitã asupra omului contemporan, el face cunoscute riscurile pe care acestea le comportã pentru sãnãtatea mentalã a oamenilor, pentru succesul ºcolar ºi profesional al tinerilor noii generaþii, pentru viaþa familiilor din societatea româneascã. În cãrþile ºi conferinþele sale încearcã totodatã sã ofere soluþii practice la problemele constatate. Ne-am bucura ca aceste evenimente sã vã aibã ca participant. La întâlnire vor fi alãturi studenþi, profesori, medici, educatori, profesori de la liceele ºi ºcolile din respectivele localitãþi, alãturi, bunãoarã, de orice persoanã interesatã de aceste subiecte. Considerãm cã temele sunt foarte importante atât pentru tineri, cât ºi pentru pãrinþii lor. Experienþa conferinþelor pe care domnul Virgiliu Gheorghe le-a þinut în þarã ne confirmã largul interes existent în societatea româneascã privind problematicile în discuþie, fapt dovedit ºi prin audienþa deosebitã pe care reuºeºte sã o atragã. Daþi vestea mai departe, anunþaþi ºi pe alþii!

 Vã aºteptãm cu drag!

Organizatorii

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer