stocate, inclusiv amprentele, ºi cele privind modalitatea de acces la datele cu caracter personal din Registrul Naþional de Evidenþã a Persoanelor. În forma propusã aceste modificãri pot aduce grave atingeri drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti, în special dreptului la viaþã privatã. APADOR-CH atrage atenþia cã tehnologia folositã de cardul electronic de identitate este una de tip RFID (identificare prin radio-frecvenþã) în genul celei care permite citirea preþului unui produs dupã codul de bare ataºat. Cipul din cardul electronic de indentitate al fiecãrei persoane are rolul codului de bare ataºat fiecãrui produs.  Aplicaþia uzualã a tehnologiei este identificarea animalelor ºi a obiectelor. Extinderea acestei tehnologii la oameni a generat în permanenþã controverse la nivel mondial pe motiv cã nu oferã garanþii pentru respectarea dreptului la viaþã privatã, întrucât permite aflarea datelor persoanale ale deþinãtorului de card electronic de identitate de cãtre oricine are un aparat în genul cititorului de coduri de bare. De asemenea, tehnologia RFID permite monitorizarea în orice loc ºi în orice moment a oricãrei persoane ºi prezintã riscul  clonãrii cipului din cardul electronic de identitate. Proiectul de ordonanþã luat în discuþie nu permite celor care considerã cã tehnologia „codului de bare” nu le oferã suficiente garanþii de respectare a vieþii private sã opteze pentru varianta de pânã acum, „clasica”, simplã, a cãrþii de identitate. Acelaºi regim este prevãzut în ordonanþã ºi pentru cãrþile de rezidenþã (pentru cetãþenii strãini), care vor fi numai în format electronic. Obligativitatea cãrþii electronice de identitate/rezidenþã ºi neprevederea expresã în proiectul ordonanþei a unui drept de opþiune al persoanei între cardul „simplu” de identitate ºi cel electronic constituie o restrângere nejustificatã adusã dreptului la viaþã privatã garantat prin art. 8 din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului. De asemenea, includerea datelor privind amprentele persoanei în cardul electronic de identitate/rezidenþã, în condiþiile în care existã posibilitatea accesãrii necontrolate ºi a clonãrii acestor carduri, constituie mãsuri excesive, dispuse de autoritãþile naþionale fãrã a exista expres o asemenea obligaþie în legislaþia europeanã invocatã în nota de fundamentare a proiectului de ordonanþã. De aceea, este necesar ca amprentele sã fie eliminate din datele biometrice preluate pentru eliberarea cardului electronic de identitate. Un pericol pentru viaþa privatã îl reprezintã ºi numãrul excesiv de mare al autoritãþilor prevãzute în proiect ca având drept de acces ºi prelucrare a datelor biometrice ale persoanelor. În consecinþã, numãrul acestor autoritãþi trebuie restrâns la minimul strict necesar ºi trebuie înlãturatã dispoziþia care prevede, generic, posibilitatea ca orice persoanã juridicã sã acceseze aceste date. Având în vedere cele de mai sus, APADOR-CH a solicitat Ministerului Administraþiei ºi Internelor organizarea unei dezbateri publice a proiectului ordonanþei. Ca urmare ministerul a dat publicitãþii un anunþ privind organizarea unei întâlniri care are ca scop dezbaterea publicã a proiectului. Întâlnirea va avea loc vineri, 20 august 2010, ora 12, la sediul instituþiei (Piaþa Revoluþiei, nr.1A, Sector 1), Sala de Marmurã, etaj II, intrarea A1. 18 august 2010 APADOR-CH http://www.apador.org/Veniti Pentru detalii suplimentare: Maria-Nicoleta Andreescu tel: 0733.078.721]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer