Institutul de Fizicã a Pãmântului din Moscova avertizeazã America despre posibilitatea de a se confrunta cu un mega-cutremur în urmãtoarele 14 zile, fiind vizate SUA, Mexicul, America Centralã ºi zonele de vest ale Americii de Sud, relateazã site-ul Real News Reporter. Acest avertisment vine ca urmare a faptului cã s-au detectat semnale electromagnetice subtile în atmosfera superioarã a Pãmântului, în întreaga lume, dar în special deasupra continentului american.
Iatã cum se explicã metodologia acestei previzionãri a cutremurului: planetele afecteazã Pãmântul indirect, prin faptul cã acþioneazã asupra Soarelui. Unele planete sunt extrem de mari. Dacã Soarele ar avea mãrimea unui coº de fructe, Jupiter ºi Saturn, gigantele gazoase, ar fi asemenea unor portocale, iar Pãmântul ca o boabã de piper. Planetele Jupiter ºi Saturn influenþeazã foarte mult Soarele, atunci când se aflã pe aceeaºi parte ca ºi Soarele (asemenea Pãmântului-Lunii ºi Soarelui, atunci când Luna este plinã). Aceste douã mari
planete cresc în aceastã perioadã frecvenþa ºi intensitatea furtunilor ºi petelor solare (la fel cum creºte activitatea mareei pe Pãmânt, atunci când Luna se aflã într-o anumitã poziþie).
În momentul de faþã, atât Jupiter cât ºi Saturn se aflã în aceeaºi parte ca ºi Soarelui, începând din septembrie 2010, poziþie care ºi-o vor menþine pânã în mai 2011. De aceea, în lume, în toatã aceastã perioadã vor avea loc o mulþime de cutremure puternice (ca cutremurul din Christchurch / Noua Zeelandã de acum câteva sãptãmâni sau recentul megaseism din Japonia). În jurul datei de 20 martie, atunci când va avea loc ºi fenomenul de Super Lunã, un eveniment catastrofic îºi va face apariþia.Interesantã mai e urmãtoarea observaþie: cu câteva zile înainte de devastatorul cutremur care a distrus oraºul Christchurch (Noua Zeelandã) pe 22 februarie 2011, în acea zonã muriserã inexplicabil un numãr imens de balene. Coincidenþã nu poate fi, aºa cã totul trebuie legat de violentul cutremur. Apoi, nu trebuie uitat faptul cã, începând din ianuarie 2011, cele mai multe morþi ale peºtilor ºi pãsãrilor au fost semnalate în Statele Unite, ceea ce ar duce la concluzia cã ºi aceastã þarã trebuie sã se confrunte în perioada urmãtoare cu un mega-cutremur.
Încã o observaþie de fãcut. Între 21-25 martie 2011, armata SUA, CIA, Departamentul de Stat al SUA, Agenþia Americanã pentru Dezvoltare Internaþionalã ºi Crucea Roºie Internaþionalã au anunþat cã vor susþine o serie de exerciþii de pregãtire, o asemenea participare fiind un eveniment extrem de rar. ªtiu oficialitãþile ceva ºi ascund acest lucru de ochii populaþiei?
http://enigme-conspiratii.blogspot.com/
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer