chinezUn judecãtor spaniol a emis luni un mandat internaþional de arestare pe numele fostului preºedinte comunist al Chinei, Jiang Zemin, ºi a altor patru înalþi demnitari asiatici, printre care ºi fostul premier Li Peng, acuzaþi de genocid în Tibet, fapte care ar fi fost sãvârºite în anii ’80 ºi ’90. Judecãtorul Ismael Moreno a solicitat Interpol-ului urmãrirea internaþionalã ºi închiderea fãrã posibilitatea de cauþiune pentru cei cinci foºti demnitari chinezi, toþi fiind acuzaþi de genocid, torturã ºi crime împotriva umanitãþii. Aceºtia au fost daþi în judecatã de mai multe organizaþii pentru apãrarea drepturilor omului ºi asociaþii ale tibetanilor refugiaþi în Spania. În decizia judecãtoreascã se mai precizeazã cã autoritãþile comuniste ar încerca sã colonizeze Tibetul cu chinezi han, etnia majoritarã din China. Justiþia spaniolã funcþioneazã dupã principul “jurisdicþiei universale”, fapt ce permite judecãtorilor iberici sã se pronunþe în anumite situaþii în care sunt implicaþi ºi cetãþeni ai altor state. Acest principiu a permis judecãtorului Baltasar Garzon sã cearã în 1998 încarcerarea fostului lider miliar din Chile, Augusto Pinochet, acest lucru constituind la vremea respectivã un precedent în ceea ce priveºte arestarea unui fost ºef de stat pe baza “jurisdicþiei universale”. Totuºi puþini cetãþeni strãini au fost aduºi de-a lungul timpului în faþa instanþelor spaniole în baza acestui principiu. Cu toate acestea, “jurisdicþia universalã” a iritat mai multe state ale lumii. Din aceastã cauzã, în 2009, autoritãþile din Madrid au decis sã reducã aplicabilitatea acestui principiu la cazurile care implicã victime cu cetãþenie spaniolã sau la cele în care suspecþii s-ar afla pe teritoriul Spaniei. Aceastã schimbare de atitudine a venit dupã un caz împotriva Israelului, care a comis mai multe bombardamente nediscriminatorii în Fâºia Gaza în anul 2002. La vremea respectivã aceastã speþã a creat tensiuni diplomatice între cele douã state. Comuniștii chinezi au invadat și ocupat Tibetul în 1950. În 1965 a devenit oficial regiune autonomã în cadrul Chinei comuniste. Sursa: FrontPress.ro Citeste si De ce isi dau foc adolescentii tibetani? tibet-location-map]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer