Dupã italieni ºi francezi, a venit rândul þiganilor sã ne ia la miºto. Un cunoscut comic de etnie romã i-a ironizat pe români într-o emisiune de la postul  Strehaia 2, spunând despre conaþionalii noºtri cã dorm în case, la fel ca vitele, ºi se spalã în fiecare zi, de parcã ar fi raþe. “Care e faza cu românii? De ce nu strâng ei niciodatã fier vechi?” s-a întrebat retoric comediantul rom, în aplauzele celorlalte persoane prezente în studio. Din fericire, glumele pe care le-a fãcut comicul þigan din Strehaia nu au rãmas nesancþionate. Ministrul român de Externe, Theodor Baconschi, a intervenit la nivel diplomatic ºi a trimis o scrisoare de protest pe adresa regelui Cioabã, cãruia îi cere sã opreascã toate ironiile ieftine la adresa noastrã, ca popor. Baconschi s-a plâns cã glumele nu fac decât sã vehiculeze o imagine stereotipã a românilor, aceºtia nefiind nici pe departe aºa cum îi descriu þiganii. Dar mai bine sã redãm un scurt fragment din conþinutul scrisorii: “Glumele pe care le-a fãcut comicul ªurubel Stamate promoveazã o imagine falsã a românilor, care ar putea crea tensiuni etnice inutile între ei ºi þigani. E adevãrat, existã români care nu vor sã meargã la cerºit, dar asta-i viaþa. N-ai sã vezi pãdure fãrã uscãturi.” Sursa: timeNewsRoman]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer