Într-o viaþã, aproape normalã, bãrbatul trece – în viziunea femeii – printr-o serie de transformãri zoologice, unele complet ilogice. La început e puiºor, puiuþ, pui, iepuraº, gândãcel, motãnel, mieluºel, cocoºel, ursuleþ, bursuc ºi mânz. Apoi devine armãsar, taur, leu, leopard, tigru, iepuroi, dulãu, cârlan, cintezoi ºi cocoº. Uºor, uºor, se transformã în popândãu, mãgãruº, þap, berbec ºi viþel. Spre final, ajunge guzgan, papagal, sconcs, gorilã, urangutan, dinozaur, caºalot, mastodont, mãgar, porc ºi, inevitabil, boul dracului. Cu totul altfel se pune problema, când e vorba de femeie. Porneºte de la privighetoare, mierlã, ciocârlie, vrãbiuþã, gândãcel, ºoricel, pisicuþã, broscuþã, furnicuþã, albinuþã, libelulã ºi trece spre porumbiþã, maimuþicã, fâþã, vulpiþã, pupãzã, bufniþã ºi buhã, ajungând la viespe, viperã, lipitoare, ciocãnitoare, cucuvea, cloºcã, gâscã, hienã, cãþea, balenã ºi, evident, vaca Domnului.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer