Mult-dezbãtuta problemã a datoriei istorice a nemþilor cãtre România a ajuns la un rezultat: propunerea de a înfiinþa o Comisie specialã care sã analizeze acest aspect a fost respinsã, joi, de Senat, cu 65 de voturi împotrivã, 41 de voturi pentru ºi trei abþineri. Aceastã decizie a fost luatã dupã ce preºedintele Senatului, Vasile Blaga, a prezentat punctul de vedere al Bãncii Naþionale a României, acela cã a identificat “date suplimentare care indicã faptul cã România nu are creanþe faþã de Germania”.  Înfiinþarea comisiei urma sã fie aprobatã de plenul Senatului. Demonstrarea datoriei pe care nemþii o au cãtre România este un demers al doctorului în economie Radu Golban, un român stabilit în Elveþia. Propunerea de constituire a Comisiei a venit dupã ce economistul a înaintat conducerii Senatului, în data de 26 octombrie, o scrisoare referitoare la existenþa acestei datorii.
În scrisoarea respectivã se semnalizeazã cã “în perioada subordonãrii României de cãtre Germania hitleristã, s-a încheiat, în 1935, acordul pentru reglementarea plãþilor între Imperiul German ºi Regatul României, prin care se stabilea ca plãþile, provenind din schimbul de mãrfuri ºi din alte obligaþii de stat ºi particulare, sã fie efectuate bilateral între BNR ºi Casa de Compensaþie germanã din Berlin.
Printr-o clauzã instituitã în 1940, BNR a fost obligatã sã achite exportatorii din România chiar dacã sumele necesare pentru acestea depãºeau vãrsãmintele în lei ale importatorilor. La nivelul anului 1944, soldul activ pentru România rezultat ca urmare a operaþiunilor de cliring bilateral depãºea un miliard de mãrci imperiale“, se menþioneazã în documentul citat. “Am gãsit solduri neachitate a Casei de Compensaþie, la finele anului 1944, de 1.126.000 mãrci imperiale. Înainte de obþinerea datelor am ºtiut cã a existat în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, începând cu anii 30 un model monetar de colaborare europeanã numitã Uniunea de Clearing”, a spus Golban la o emisiune TV cu ceva timp în urmã. Practic, datoria reprezintã soldul aferent relaþiilor comerciale româno-germane derulate în baza acordului de cliring din anul 1935. Citește și Dovada cã nemþii sunt datori României. VEZI aici actul Datoria Germaniei cãtre România. Ce spun nemții Datoria nemþilor cãtre România: Poziþia ºocantã a statului – S-a refuzat negocierea? Liviu Voinea despre datoria nemților cãtre România: “Vom constata brusc cã poate avem ºi noi de dat altora mai mult” Românii nu au renunțat niciodatã la datoria pe care o au de primit de la nemți  sursa: capital.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer