Preºedintele Franþei Nicolas Sarcozy a declarat cã politica multiculturalismului a suferit eºec, comunicã agenþia France-Presse. „Rãspunsul meu este unul sigur, da, este un eºec”, a afirmat la 10 februarie, Sarcozy în cadrul unui interviu la un post de televiziune francez. Potrivit preºedintelui, o persoanã care soseºte în Franþa, trebuie sã devinã o parte componentã a naþiunii franceze, iar dacã nu îºi doreºte acest lucru, nu poate fi decât un oaspete. Preºedintele a subliniat cã Franþa nu îºi va schimba modul de viaþã, nu va revizui concepþia cu privire la egalitatea dintre bãrbat ºi femeie ºi nu va accepta interdicþia educaþiei ºcolare pentru fete. Pe lângã aceasta, francezii nu tolereazã rugãciunile publice ale musulmanilor. Politicianul de extrema dreaptã Marine Le Pen a comparat musulmanii care se roagã în stradã cu ocupanþii naziºti. „Am fost prea mult preocupaþi de identitatea celor care vin în þarã ºi nu am atras atenþia la identitatea statului care a oferit gazdã imigranþilor”, a spus Sarcozy. În septembrie 2010, Senatul francez a aprobat proiectul de lege care interzice femeilor sã poarte vãlul islamic în public. „Franþa este o þarã în care nu poate fi loc pentru vãlul islamic ºi nu poate fi acceptatã supunerea femeii de cãtre bãrbaþi”, a declarat Sarcozy anterior. Problema integrãrii musulmanilor este una foarte acutã pentru Franþa, unde veneticii din þãrile arabe au provocat în anul 2005 dezordini de stradã. Anterior ºi alte lideri europeni, prim-ministrul britanic David Cameron ºi cancelarul german Angela Merkel au adus critici dure conceptului modelului multicultural, care pune accentul pe pãstrarea identitãþii imigranþilor ºi nu pe integrarea lor. Discuþii în legãturã cu integrarea imigranþilor au început în Europa dupã publicarea în Germania a cãrþii „Germania – autolichidarea”, de cãtre fostul membrul al consiliului de administrare a Bundesbank. Dupã numeroase critici ºi atacuri, el a fost nevoit sã renunþe la postul sãu.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer