3_DrB.jpgStanislaw Burzynski Niºte oameni de ºtiinþã canadieni sunt foarte supãraþi pentru cã au vindecat cancerul ºi nimãnui nu pare sã-i pese . Nimic nou sub soare. În ultimii 30 de ani, un tip pe nume Stanislaw Burzynski a tot vindecat oameni de cancer. Este uimitor, dar Burzynski nu este vreun escroc dus cu pluta care trãieºte prin Amazon ºi vindecã oameni cu scula, este un medic obiºnuit care conduce propria lui clinicã de cercetare în Texas. Tehnicile lui non-toxice le fac pe cele folosite în mod curent pentru tratament – cum ar fi iradierea pânã la moarte – sã parã la fel de preistorice ca tratamentul cu electroºocuri sau lipitori. Iar studiile oficiale aratã cã tratamentul sãu este de 3000 de ori mai eficient decât chemoterapia în tratarea ºi vindecarea cancerului. Cu toate astea, Burzynski a întâmpinat o grãmadã de dificulãþi în a oferi lumii descoperirea sa – “antineplastonii”, o metodã de terapie care vizeazã direct genele. Cum nu ºi-a vândut leacul revoluþionar vreuneia din comapaniile farmaceutice care dominã piaþa, a descoperit cã guvernul ºi alte instituþii independente nu prea sunt dispuse sã îl ajute – mai mult, l-au dat în judecatã în repetate rânduri, de fiecare datã fãrã succes. N-am reuºit sã dau de Stanislaw Burzynski, aºa cã am vorbit cu Eric Merola, care a regizat de curând Burzynsky: the Movie , un documentar gen teoria consipiraþiei care a avut de câºtigat în credibilitate din faptul cã medicamentul lui Burzynsky nu a ieºit pe piaþã. Am stat de vorbã cu regizorul filmului, dar voi continua sã încerc sã dau ºi de bossul Burzynski. 246Eric Merola VICE: Salut Eric. Îmi poþi explica ce e aºa de special la ce face Burzynski? ERIC MEROLA: Nu e neapãrat faptul cã tratamentul lui e neortodox. Clinica lui e la fel ca oricare alta; are mai mulþi oncologi, mulþi medici cu doctorat ºi umeazã aceleaºi proceduri ca toþi ceilalþi cercetãtori. Special este medicamentul, un produs farmacologic ca niciun altul de pe piaþã. Este primul om de ºtiinþã din lumea noastrã modernã care a fãcut o descoperire medicalã autenticã, a patentat-o, a trecut-o singur prin testele clinice ºi a obþinut aprobarea ei fãrã ajutorul PhRMA [organizaþia care reprezintã principalele companii farmaceutice]. De ce i-au fãcut autoritãþile probleme? E o poveste lungã… A început sã trateze pacienþi în 1977 ºi a primit granturi de la Institutul Naþional pentru Cercetarea Cancerului. Compania pentru care lucra a vrut sã vândã proiectul uneia mai mari, aºa cum se întâmplã de obicei. Dar el se temea cã va pierde controlul asupra lui ºi va rãmâne un simplu inventator. Cu toþii ºtim cã ar trebui sã urâm GlaxoSmithKline, dar are într-adevãr de gând industria farmaceuticã sã opreascã un medicament sã iasã pe piaþã? În 1992, relaþia din PhRMA ºi instituþia care o controleazã, FDA, a devenit mai clarã atunci când PhRMA a fãcut lobby pe lângã Congress pentru a impune “taxe de utilizator” FDA-ului, cu scopul de a accelera procesul de aprobare a unui medicament nou. Deci PhRMA chiar a cerut sã fie taxatã? De ce? Da, plãtesc 1.4 milioane de dolari în taxe pentru fiecare medicament care este trimis instituþiei care reglementeazã aprobarea. Au trecut-o la vedere pe ºtatul de platã al oamenilor pe care încearcã sã îi vindece. Eu încerc sã nu trag concluzii pripite în film, dar dacã mã întrebi care e pãrerea mea, dacã PhRMA poate plãti FDA pentru a grãbi procesul de aprobare a unor medicamente, atunci poate cã asta încetineºte procesul de aprobare a altora. Clar. Atunci când a apãrut Stanislaw Burzynski, ne-am putea imagina cã cei din consiliul de conducere al PhRMA s-au gândit: “Mâncaþi-aº! E prima datã când nu e vorba de un medicament pentru care avem noi drepturile de proprietate ºi dacã e aprobat pentru comercializare un singur om va pune mâna pe o mare parte din piaþa de tratare a cancerului”. 32Burzynski: the Movie Da, se poate sã fie aºa. Prima mea reacþie atunci când am auzit de treaba asta a fost: prostii, dacã ar fi vreun pic de adevãr în chestia asta am fi aflat ºi noi deja, iar cineva ar face o grãmadã de bani din leacul cancerului. Da, sunt perfect de acord. Ce spui e foarte logic. Aºa cum se vede ºi în film, o firmã italianã ºi una japonezã au fost interesate de un parteneriat cu Burzynski într-una din fazele iniþiale, atunci când FDA-ul fãcea controale prin birouri, iar între ei ºi Burzynski era multã tensiune. Mai târziu am vãzut scrisorile de intenþie ºi scrisorile în care companiile îi declinau oferta spunând cã “nu putem convinge FDA-ul sã coopereze, aºa cã n-o sã mai pierdem timpul cu treaba asta ”. Deci se pare c ã a existat un fel de conspiraþie a PhRMA? Anume cã au încercat sã perpetueze afacerea cu chemoterapie în mod inutil, doar pentru cã e mai profitabilã pentru ei? Dacã vezi filmul Who Killed The Electric Car? din 2003, aratã cum maºinile electrice au fost eliminate de pe strãzi, cum oamenilor nu li s-a permis sã îºi reînnoiascã leasingul, iar unele maºini au fost chiar strivite ºi aruncate la o groapã de gunoi înainte sã poatã fi mãcar vândute. E fascinant. În opinia mea, este încã un caz în care o industrie încearcã sã se menþinã în viaþã ºi nu mi se pare cã e mare diferenþã faþã de industria farmaceuticã. Mulþi oameni presupun automat cã industria medicalã este imunã la tactici subterane pentru cã afecteazã în mod direct vieþile oamenilor, dar e o industrie ca oricare alta. Ai întâlnit vreodatã rezistenþã când ai încercat sã distribui filmul? Absolut. Am fãcut circuitul de festivaluri în speranþa cã voi atrage atenþia ºi cineva mã va ajuta. Dar toatã lumea m-a refuzat cu excepþia MSNBC – o reþea de ºtiri importantã cu mulþi bani din publicitate. S-au interesat de versiunea noastrã de o orã pentru televiziune. Discuþiile s-au purtat timp de un an, dar departamentul pentru documentare a spus în cele din urmã cã nu poate face proiectul ãsta. Nu voi uita niciodat cuvintele lor: “Acesta e cel mai obscen gest pe care l-am putea face vreodatã la adresa companiilor farmaceutice care-ºi fac reclamã la noi ”. Haha! Au fost vreodat ã pacie nþii pe care i-ai întâlnit în film încurajaþi sã treacã cu vederea tratamentul lui Burzysnki? Da, un lucru care a reieºit clar e stigma asociatã cu faptul de a merge la Burzynski din capul locului. Toatã lumea le-a spus cã ar fi o nebunie sã aibã încredere în ciudatul ãsta. Aºa cã cei mai mulþi doctori nu sunt prea dispuºi sã-i îndrepte pe oameni spre Burzysnki? E foarte important sã îþi dai seama de faptul cã toatã lumea care e diagnosticatã cu cancer primeºte acest diagnostic de la o terþã parte, iar dacã aceºtia cred cã te vor pierde ca pacient în favoarea lui Burzynsky, pierd ºi 200-300 de mii de dolari pe care i-ar câºtiga din tratarea ta. Devine foarte problematic. Înseamnã tratamentul ãsta minune cã ne putem apuca toþi de fumat din nou? ªi Burzynski ar recunoaºte cã nu e vorba de un tratament minune. Dar e foarte imporant pentru pacienþii cu cancer sã nu asculte orbeºte sfaturile medicilor. Este o industrie ca oricare alta. Nu e vorba de faptul cã doctorii ar fi oameni rãi, dar mai ales în cazul cancerului, existã o educaþie foarte strictã. Existã o grãmadã de tipi care au cunoºtinþe învechite. Dacã vreþi sfatul meu, mergeþi la un doctor mai tânãr. Sursa: viceland.com Burzynski: Cancer Is Serious Business from BurzynskiMovie on Vimeo.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer