Meir Dagan – Fostul director al Mossadului AL = serviciul MOSSAD pentru S.U.A. Este format din cei mai competenþi ofiþeri de informaþii care lucreazã sub cele mai solide acoperiri. Este o unitate secretã. Din aceasta categorie face parte si Niels Schnecker – acoperire ca moderator de la talkshow-uri, agent dublu ( CIA SI MOSSAD), trimis in tara noastra sa monitorizeze cetatenii arabi ce finanteaza gruparile fundamentaliste musulmane: Hezbollah, Hamas, Fratia din Kurdistan, Fratii Musulmani, etc. Raportor in privinta mafiei arabe din Romania ( prostitutie de lux, trafic de droguri, camatarie, santaj, etc) AP AM = Serviciul de informaþii de securitate. ASPIRATOR = Agent care aflã toate datele unei þinte. A TRIMITE IN VACANÞÃ = A rãni un duºman. BAT LEVENYHA = Agent de sex feminin, imediat inferior unui katsa. BIOLEVERAGE = Folosirea unor informaþii pentru a constrange (ºantaja) pe cineva. BODEL = Curier, om de legãturã. BORCAN CU MIERE = Capcana sexualã pregãtitã de serviciile secrete. BURN = Agent sacrificat deliberat, cu scopul de a-l proteja pe altul mai valoros. CARE DETH = Operaþiune care eºueazã fãrã motiv. CONTACT = Incercare de recrutare a unui cetãþean strãin. CURÃÞARE CHIMICÃ = Evitarea supravegherii. CUTIE MUZICALÃ = Radioemiþãtor. DARDASIM = Departament al KAISARAUT pentru China, Africa si Orientul Indepãrtat. ELINT = Spionajul tehnic, realizat prin mijloace radio, foto, sateliþi. EXFILTRARE = Transferare a unui agent dintr-o þarã ostilã. FALASH = Agent care activeazã in Liban. FALSE FLAGGING = A recruta o persoanã care crede cã va lucra pentru o altã þarã. HUMANT = Strangerea de informaþii prin intermediul agenþilor. INSTITUTUL PENTRU INFORMAÞII ªl OPERAÞIUNI SPECIALE = Denumirea oficialã a MOSSAD-ului; in ebraicã MOSSAD inseamnã institut. KAISARAUT = Fost TEVEL. Este serviciul care administreazã informaþii culese de ofiþerii de informaþii ai ambasadelor israeliene de pretutindeni. KATZA = Agent rezident. Elita oamenilor MOSSAD-ului, antrenaþi timp de 3 ani ºi supuºi unor interogatorii simulate care reproduc toate posibilele violenþe la care ar urma sã reziste dacã ar fi prinºi. Sunt recrutaþi din randul unor oameni cu deosebite calitãþi ºi largi cunoºtinþe de limbi strãine. Un katza creeazã reþele de informatori in þara de rezidenþã ºi colaboreazã cu echipele speciale ale MOSSAD-ului, care efectueazã operaþiuni in þara respectivã, asigurandu-le logistica informaþionalã ºi materialã. KOMEMIUTE (fost METSADA) = Departament strict secret. Un mini-MOSSAD deoarece isi coordoneazã pe katza ºi pe ofiþerii activi care organizeazã ºi executã operaþiuni cu mana armatã. LAKAM = Prescurtare de la denumirea ,,Lashkat le-Kishrei Madao”, adicã Biroul de Legãturi pentru Probleme Stiinþifice” al Ministerului Apãrãrii. LAP = Prescurtare de la Lohamah Psichologit” care este departamentul de luptã psihologicã al MOSSAD-ului. LEGENDA = Biografia fictivã a unui KATZA. LUMINA ZILEI = Alerta maximã. MABUACH = Informator care nu este evreu. MAHAKET GAMIHKAR = Institutul executiv ºi de informaþii” al Ministerului de Interne. Coordoneazã activitatea de spionaj economic ºi diplomatic. MALAT = Biroul MOSSAD-ului pentru America de Sud. MARATS = Ascultãtor. Agent specializat in interceptarea si descifrarea conversaþiilor inregistrate de SHICKLUT. MELUCKHA (fostTSOMET) = Departamentul de recrutare al MOSSAD-ului. Datoritã atotputerniciei sale a cãpãtat acest nume, Meluckha . MENUME = Prescurtare a funcþiei de ,,Menume al Sheruth Habitachon” care inseamnã ,,insãrcinat cu serviciile securitãþii de stat”. Este vorba de directorul general al MOSSAD-ului, care este ºi liderul comunitãþii serviciilor secrete israeliene. El este numit de primul ministru pentru o perioadã teoreticã de 5 ani. METSADA = Vezi KOMEMIUTE. MIDRASHA = Vezi ACADEMIA. MISGAROTH – I Structuri de autoapãrare ale comunitãþilor evreieºti din Diaspora. MISGEROT = Foºti lucrãtori ai MOSSAD-ului trimiºi in strãinãtate pentru a ajuta comunitãþile evreieºti. MISHLASHIM = Cutie poºtalã secretã a unui agent. MOSSAD = Cel mai important serviciu secret israelian, avand atribuþiile CIA completate cu multe altele; vezi INSTITUTUL. NAKA = Sistemul uniformizat de scriere a rapoartelor de cãtre agenþii MOSSAD. NATIV = Agent care activeazã in spaþiul post-sovietic. NEVIOT = Serviciul de supraveghere al MOSSAD-ului. LUME MAI BUNÃ = Uciderea unui agent duºman. PAHA = Departamentul pentru activitãþi antiteroriste; denumire completã ,,Paylut Hablanit Oyeret”. PALAVRAGIU = Aparat de bruiere a undelor radio. PHOTINF = Fotografii in scop de spionaj. POLIZOR = Incãpere folositã la interogatoriul suspecþilor. Loc unde se fac ºedinþe secrete de analizã. RECUL = Informaþii false servite” in mass media strãinã = intoxicare. REG-SIG = Semnal pentru KATZA pentru a se intalni cu agentul sãu intr-un loc public. RESET = Centrala de informaþii ºi securitate”. Se ocupã de culegerea ºi expertizarea informaþiilor politice ºi economice. Are in subordine servicii de diversiune care acþioneazã in þãri arabe. SAYARET MATKAL = Forþele speciale israeliene. Unitate strict secretã (orice referire in presã este interzisã de cenzura militarã, organizatã pe structura militarã care este insã in afara controlului armatei. Ea þine direct de ºeful MOSSAD-ului. La originile ei se aflã UNITATEA 101 infiinþatã in 1953 de maiorul de atunci, Ariei Sharon. Acesta recrutase 40 de specialiºti in lupta de gherilã, transformandu-i intr-o armatã secretã care atacã bazele palestiniene din zona de frontierã. SAYARET-ul a inceput cu 200 de oameni cãrora li se puteau adãuga si alþii – specialiºti din serviciile secrete, din armatã ºi din randul rezerviºtilor -, prin mobilizare. Programul de antrenament al acestei unitãþi este foarte dur, incluzand etape de pregãtire ºi antrenament in teritorii ostile, tehnica paraºutãrii sau a inotului subacvatic. Accentul se pune pe iniþiativã ºi rezistenþã, cuvintele de ordine fiind secret ºi rapiditate”. Dintre cele mai cunoscute misiuni amintim: 1)1968: raid de represalii asupra aeroportului din Beirut soldat cu distrugerea a 9 avioane ale companiei libaneze MEA. 2)1976: cea mai spectaculoasã acþiune, in urma cãreia forþele speciale din lume au intrecut in apreciere multe unitãþi similare strãine, egaland SAS-ul britanic, eliberarea ostaticilor de pe aeroportul ugandez Entebbe. 3)1988: raid dinspre mare asupra Cartierului General al OEP din Tunis, in cursul cãruia a fost ucis, in vila sa, sub o ploaie de gloanþe, faimosul lider palestinian Khalil al Wazir, fostul comandant al armatei OEP ºi liderul Intifadei. Excepþional organizator, el purta numele de rãzboi ,,Abu Jihad”, adicã ,,tatãl rãzboiului sfant”, avand sub comandã toate operaþiunile de gherilã din ,,Palestina ocupatã”. SAIFANIM = “Peºtele de aur”; este departamentul pentru OEP al MOSSAD-ului. SANFEREN = Tehnica deschiderii si inchiderii scrisorilor sigilate. SAYANIM = Voluntar evreu care se pune in slujba unui KATZA. El primeºtebani numai pentru serviciile prestate. In 1998 erau in numãr de 8.000 in S.U.A., 4.000 in Marea Britanie, etc. Marco Maximilian Katz, Radu Ioanid, etc. SHABACK = Fostul SHIN BETH, “Serviciul securitãþii interne” al statului Israel, un fel de FBI. SHAI = Prescurtarea denumirii “”Sherut ha-Yediot ha-Artzit” -”Serviciul Naþional de Informaþii”, Onfiinþat In 1940 avea ca principalã misiune integrarea evreilor care imigrau in Palestina. SHICKLUT = Departamentul de ascultãri al MOSSAD-ului. SHIN BETH = Prescurtarea denumirii “Seruth Bitadon” SIGNT = Culegerea de informaþii din mass-media. SLICK = Ascunzãtoare pentru documente ºi mesaje. SPLARE = Reciclarea unui paºaport valabil, obþinut prin furt sau cumpãrat. TEUD = Documente false pentru intoxicarea adversarului. TSAFIRIM = “Briza dimineþii”, denumire poeticã pentru prozaicul departament al MOSSAD-ului pentru comunitãþile din Diaspora. TSAHAL = Armata israelianã. TSIACH = Prescurtarea denumirii “Tsorech Yediot Hasuvat” care are douã inþelesuri. Reuniunea anualã a organizaþiilor de spionaj, civile ºi militare, ale Israelului. Al doilea sens, pentru care se foloseºte numai forma abreviatã, este cel de “calendar de activitãþi anuale” pentru fiecare dintre serviciile secrete israeiliene. UNIT 504 = Unitate militarã care asigurã culegerea de informaþii privind trecerea graniþelor. UNIT 8200 = Unitate militarã care asigurã interceptarea comunicaþiilor. UNIT 8513 = Serviciul de fotografii al AMAN. YAHALOMIN =In traducere -diamantul; unitate MOSSAD care asigurã comunicarea cu agenþii in misiune aflati in strainatate. YARID = Serviciu compus din trei echipe a cate 7-9 oameni fiecare, dintre care douã sunt destinate acþiunii strãinãtate si una in interiorul Israelului. sursa: deveghepatriei]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer